Latvijas Universitātes 81. zinātniskā konference

.

Latvijas Universitātē ir sākusies ikgadējā zinātniskā konference (šogad 81. pēc kārtas). Jau tradicionāli gadu no gada šīs konferences ietvaros februārī notiek arī sēdes redzes zinātnes un optometrijas jomā.
 • 2023. gada 17. februārī tiešsaistē notiks Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas sēde Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Sākums plkst. 9:00. Programma
 • 2023. gada 19. februārī tiešsaistē notiks LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference. Sākums plkst. 10:00. Programma
Par dalību abās dienās tiks piešķirti apmeklējuma sertifikāti un optometristiem būs iespēja iegūt tālākizglītības punktus.
Lūdzam izmantot zemāk redzamo saiti uz pieteikuma anketu, lai līdz 10.02.2023. pieteiktos, kurā dienā (vai abās) vēlēsieties konferenci apmeklēt.
Uz pieteikšanās anketu.
Konference abās dienās notiks tiešsaistē BBB vidē (klausītāji varēs pieslēgties ar saiti, kas tiks nosūtīta interesentiem pāris dienas pirms konferences, BBB vidē līdzīgi kā Zoom vidē klausītājiem nav nepieciešama sava konta reģistrācija, pieteiks ar pieslēguma saiti.)
.
.

Oftalmoloģijas klīnika RAKUS stacionārā “Biķernieki” piedāvā darbu optometristiem

.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) sacionārs “Biķernieki”, Oftalmoloģijas klīnika aicina optometristus pievienoties kolektīvam pilnai vai nepilnai darba slodzei. Iespēja pieteikies arī Profesionālās Maģistra studiju programmas pēdējā kursa studentiem. Slodzes likme 1366 Eur + maksas ambulatoro pakalpojumu piemaksas + piemaksa par darbu klīniskajos pētījumos.

Piedāvājam:

 • darbs Oftalmoloģijas klīnikas stacionārā, dienas stacionārā, ambulatorajā darbā, darbs klīniskajos pētījumos;
 • pacientu sagatavošana oftalmologa vizītei, kirurģiskām manipulācijām, acu operācijām;
 • redzes funkciju novērtēšana, izmeklējumu veikšana, izmantojot diagnostisko aparatūru – Visionix multidiagnostika, OCT, datorizētais redzes lauks, IOL Master, u.c.;
 • nokārtojot eksāmenu, atbilstoši klīnisko pētījumu nolikumam, iespēja piedalīties komandas darbā klīniskajos pētījumos;
 • darbs pacientu aprūpē oftalmoloģijas klīnikas ambulatorajā daļā.

Prasības:

 • Maģistra grāds klīniskajā opometrijā;
 • spēkā esošs optometrista sertifikāts;
 • vēlme un spēja strādāt kolektīvā, precizitāte un atbildības sajūta, vēlme pilnveidot sevi jaunos profesionālos izaicinājumos.
Interesenti aicināti rakstīt uz ilona.gribuste@aslimnica.lv
.
.

Te ir darbs optometristam Valmierā!

.

Sūti savu ziņu, ja rodas interese aprunāties, rakstot uz darbs@ocvision.eu

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 10.01.2023.

.

2023. gada pirmā valdes sēde notika 10. janvārī. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

1. Starpvalžu periodā paveiktais
2. Atbildes vēstule no Veselības ministrijas 30.12.2022. par bērnu redzes skrīninga veikšanu
3. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei
4. LOOA 2023. gada darba plāns
5. LOOA dalība EAOO 2023. gadā
6. Dažādi

.

1. Starpvalžu periodā paveiktais

Notikusi komunikācija ar Cietvielu Fizikas institūta pārstāvjiem par LOOA telpas īres maksājumiem (LOOA īrē Cietvielu Fizikas institūtā vienu nelielu telpu LOOA vajadzībām/sanāksmēm/dokumentu uzglabāšanai, kā arī juridiskās adreses piesaistei Ķengaraga ielā 8). Veikts maksājums par pagājušo gadu.

Tapusi ideja par semināru, kas būtu veltīts jaunākajām aktualitātēm kataraktas operācijās mūsdienās Latvijā, iespējamajām komplikācijām un optometrista iespējām komplicētos gadījumos izrakstīt redzes korekcijas līdzekļus. Seminārā plānots uzaicināt uzstāties kataraktas ķirurģijas speciālistu-oftalmologu, varētu arī apspriest optometristu klīniskos gadījumus artefakijas korekcijas jomā. Seminārs varētu tikt organizēts 2023. gada vasarā.

2. Atbildes vēstule no Veselības ministrijas 30.12.2022. par bērnu redzes skrīninga veikšanu

2022. gada decembrī LOOA valde sagatavoja un nosūtīja 6 atgādinājuma vēstules Veselības ministrijai par 6 iesniegumiem, uz kuriem nav saņemtas skaidras atbildes pēdējo 2 gadu laikā. Tika saņemta viena atbildes vēstule par bērnu redzes skrīninga veikšanu. Diemžēl tika konstatēts, ka saņemtajā vēstulē minēti vairāki maldinoši fakti (optometristu kvalifikācija, oftalmologu viedokļa vienotība pret optometristu iesaisti skrīningā, optometristu darbība ārstniecības iestādēs u.c.), tādējādi radot iespaidu, ka joprojām LOOA piedāvājums par optometristu iesaisti bērnu redzes skrīninga nodrošināšanā netiek korekti izvērtēts un ministrijas rīcībā ir nekorekta informācija no citiem avotiem. Veselības ministrija uzsvēra arī nepieciešamību LOOA un Latvijas Acu ārstu asociācijai veidot dialogu, lai virzītu šī jautājuma izskatīšanu, kas joprojām nav izdevies. Valde sagatavos papildus informāciju un skaidros Veselības ministrijai faktus, kas uztverti maldīgi, lai veicinātu risinājuma panākšanu. Jo problēma ir un paliek – bērniem Latvijā netiek nodrošināta iespēja saņemt kvalitātīvu redzes skrīningu atbilstošajos vecumposmos par valsts finanasējumu.

3. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei

2023. gada februārī notiek ikgadējā Latvijas Univeristātes starptautiskā zinātniskā konference, kuras ietvaros jau tradicionāli tiek organizēta konferences sekcijas sēde gan Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā (17. februārī), gan LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference (19. februārī). LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei programma ir praktiski sagatavota. Paldies LOOA biedriem, kas atsaucās aicinājumam pieteikt savus referātus! Abas konferences notiks tiešsaistē BigBlueButton vidē, kas atšķiras no ierastās Zoom vides, taču problēmas nesagādās, jo arī šajā vidē klausītāji varēs pieslēgties bez īpašas reģistrācijas vai konta veidošanas šajā platformā. Līdz ko būs saņemta gatava programma arī no Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, tā abu dienu programmas un anketa, kur pieteikties kādai vai abām dienām, tiks nosūtīta LOOA biedriem.

4. LOOA 2023. gada darba plāns

Tika ieskicēts asociācijas lielo darbu plāns nākamajam gadam. Prioritārs darbs, kam jau plānošana sākās pagājušajā gadā, ir LOOA mājas lapas atjaunināšana. Ir plānots izsūtīt LOOA biedriem arī anketu, kurā varēs iesniegt viedokļus, idejas par to, kam vajadzētu būt atjauninātajā mājas lapā bez esošās struktūras sakārtošanas un pārskatāmības uzlabošanas. Būs iespēja arī sevi pieteikt darba grupai, ja biedriem ir vēlme aktīvāk iesaistīties lapas tapšanā.

Un ir arī jāturpina uzsāktie lielie mērķi – jāveido optometrista asistenta profesijas attsītības vīzija un tam nepieciešamā dokumentācija, kā arī jāturpina cīņa ar birokrātiju ārstniecības iestāžu reģistrācijas procesā saistībā ar neelastīgajām vides pieejamības prasībām.

5. LOOA dalība EAOO 2023. gadā

LOOA prezidente asoc.prof. Aiga Švede valdi informēja par aktualitātēm Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijā (European Academy of Optometry and Optics – EAOO). LOOA 2022. gadā iestājās šajā akadēmijā, lai nodrošinātu Latvijas speciālistu pārstāvniecību Eiropas mērogā, kā arī iegūtu papildus informāciju par tālākizglītības iespējām. Šobrīd EAOO ir pārmaiņu procesā, jo ir mainījusies valde un tiek veidoti atšķirīgi darbības principi. EAOO ir uzsākusi ikmēneša tiešsaistes lekcijas (par pirmo LOOA biedriem jau tika nosūtīta informācija decembrī), kā arī tiek domāts par papildus tālāizglītības iespējām bez ikgadējās EAOO konferences. Tika nolemts turpināt LOOA dalību EAOO 2023. gadā cerībā iegūt papildus ieguvumus LOOA biedriem.

6. Dažādi

Valde sāk apzināt darāmos darbus, lai sagatavotos kongresam, ko plānots organizēt maijā klātienē. Kongresā bez Gada optometrista konkursa fināla balsojuma jānotiek arī Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas padomes vēlēšanām. Pirms kongresa LOOA biedriem tiks izsūtīta informācija par šo asociācijas struktūrvienību darbību kopā ar aicinājumu LOOA biedriem, kas jūt sevī aicinājumu iesaistīties, pieteikties vēlēšanām un pretendēt uz dalību Kvalifikācijas padomē (nodarbosies galvenokārt ar tālākizglītības pasākumu organizēšanu) vai Sertifikācijas padomē (nodarbosies galvenokārt ar jauno optometristu sertifikāciju un pieredzējušo speciālistu resertifikāciju).

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 7. februārī tiešsaistē 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

 

Sākas pieteikšanās konkursam “Gada optometrists 2022”

.

Kā katru gadu, arī 2022. gadā optometristi ir lieliski strādājuši un tādēļ Latvijas Optometristu un optiķu asociācija vēlas godināt tās izcilās personības, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu optometrista profesijas attīstībā pagājušajā gadā. Ir iesācies jauns gads un ir pienācis laiks izvirzīt pretendentus konkursam “GADA OPTOMETRISTS 2022”!

LOOA konkursa “Gada optometrists” mērķi ir un paliek nemainīgi:

 • optometrista profesijas popularizēšana;
 • optometrista profesionālās izaugsmes veicināšana;
 • optometristu pakalpojuma kvalitātes uzlabošana.

Lai šo skaisto tradīciju – izvēlēties Gada optometristu – mēs ne tikai saglabātu, bet arī padarītu vēl par nozīmīgāku un interesantāku pasākumu gan pašiem izvirzītajiem pretendentiem, gan pārējiem asociācijas biedriem, valde ir ieviesusi dažas izmaiņas konkursa norisē un arī balvā.  Ceram, ka jaunās izmaiņas veicinās  visu optometristu sabiedrību būt vēl aktīvākiem kā citus gadus, izvirzīt savus lieliskos un zinošos kolēģus.

Konkursa nosacījumi:

Balvai var tikt nominēts jebkurš optometrists – LOOA aktīvs biedrs ar vismaz 3 gadus ilgu profesionālo stāžu un ar spēkā esošu sertifikāciju.

Vērtēšanas periods – viss 2022.gads no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

Izvirzīšanas kārtība:

 • balvai var pieteikties pats pretendents, LOOA biedrs (vismaz 3 gadus), sertificēts optometrists;
 • pretendentu var izvirzīt jebkurš LOOA biedrs vai darba kolēģis;
 • pretendentu var izvirzīt LOOA valde;
 • pretendentu var izvirzīt uzņēmums, kurā strādā optometrists.

Pieteikums balvai jāiesniedz LOOA elektroniski līdz 2023. gada 15. februārim, plkst. 23:59 uz e-pasta adresi looasociacija@gmail.com.

Konkursa norise un izmaiņas:

 1. Pēc noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa LOOA apkopo saņemtos pieteikumus un nodot tos vērtēšanas komisijai.
 2. Vērtēšanas komisija 5 – 8 dalībnieku (LOOA biedru – sertificētu optometristu vai valdes locekļu) sastāvā, kuru tradicionāli izveido un vada iepriekšējā gada laureāts – šoreiz balvas “Gada optometrists 2021” ieguvēja Jeļena Stūriška, izvērtē visus pieteikumus. Pēc visu iesniegto pieteikumu, profesionālo vērtējumu, pašnovērtējumu un atsauksmju analīzes par konkrēto periodu, komisijas locekļi  sniedz objektīvu vērtējumu un to apkopo. Komisija nosaka 3 līdz 5 finālistus, kurus saranžē, un šis rezultāts veido 50 % no fināla balsojuma.
 3. Komisija individuāli informē izvirzītos fināla pretendentus un lūdz sagatavot viena klīniskā gadījuma analīzi no savas prakses, ko pretendents prezentēs LOOA biedriem kongresā (kas visticamāk norisināsies maijā).
 4. LOOA kongresā klātesošie tiek vēlreiz iepazīstināti ar visiem nominētajiem optometristiem un finālistiem. Fināla pretendenti kongresa apmeklētājiem prezentē savu sagatavoto klīnisko gadījumu (15 min gara uzstāšanās). Pēc visu finālistu uzstāšanās, seko biedru balsojums LOOA kongresā klātienē. Biedru balsojums veido otrus 50 % gala vērtējumā.
 5. Gada Optometrists 2022 titulu iegūst pretendents, kurš biedru un žūrijas kopējā balsojumā uzrādījis labāko rezultātu. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem ir vienāds novērtējums, balvu iegūst tas fināla pretendents, kurš ieguvis augstāku vērtējumu biedru balsojumā.

BALVA

Papildus tradicionālajai piemiņas zīmei balvas “Gada optometrists 2022” ieguvējs saņems LOOA apmaksātu braucienu uz 100% Optical optikas izstādi Londonā 2024. gadā.

Sīkāku  informāciju var izlasīt konkursa nolikumā.

Pieteikuma anketu, vērtēšanas kritērijus un pašnovērtējuma anketu var atrast šeit.

Strādājiet ar godu un izcilību, lai tieši Jūs atzītu par gada optometristu!

.

Atgādināsim iepriekšējo konkursu uzvarētājus:

Krista Caune-Bērziņa, “Gada optometrists 2016”

Aiga Švede, “Gada optometrists 2017”

Kristīne Detkova, “Gada optometrists 2018”

Evita Kasaliete, “Gada optometrists 2019”

Jeļena Slabcova, “Gada optometrists 2020”

Jeļena Stūriška “Gada optometrists 2021”

.

.

Te ir darbs optometristam!

.

Nacionālo Bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīniskā nodrošinājuma centrs meklē optometristu darbam uz pilnu slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • Profesionālais maģistrs klīniskajā optometrijā;
 • Spēkā esošs optometrista sertifikāts;
 • Vismaz 3 gadu pieredze redzes korekcijā;
 • Precizitāte un atbildības izjūta;
 • Komunikabilitāte, pozitīva attieksme pret apkārtējiem un darbu, prasme strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt redzes pārbaudes un dignosticēt redzes funkciju traucējumus;
 • Izrakstīt brilles vai citus redzes traucējumu korekcijas līdzekļus, ja nepieciešams;
 • Konsultēt par redzes veselības, briļļu un citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu sākot no 1688,- €;
 • Sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Atsaucīgus kolēģus.

Pieteikties uz vakanci lūdzu pa telefonu 28654932

.

  

 

 

 

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 06.12.2022.

.

2022. gada 6. decembrī notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

 1. Starpvalžu periodā paveiktais
 2. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei
 3. Iespējas panākt Veselības ministrijas atbildes uz iesniegumiem
 4. Konkurss “Gada optometrists 2022”
 5. Dažādi

.

1. Starpvalžu periodā paveiktais

Veiksmīgi noritējis tiešsaistes seminārs “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”. Pēc semināra tika sagatavoti un izsūtīti 183 sertifikāti apmeklētājiem (no tiem 13 dalībnieki bija ārpus asociācijas biedru pulka un 12 bija studenti). Papildus bija 11 neidentificējami dalībnieki un 8 LOOA biedri, kuru fiksētais semināra apmeklējuma laiks bija pārāk īss, kuriem sertifikāti netika veidoti.

Tika arī atgriezti liekie maksājumi par tiešsaistes dalību, ko vairāki LOOA biedri bija paspējuši ieskaitīt, kamēr vēl bija cerība organizēt semināru gan klātienē, gan attālināti.

2. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei

2023. gada 17. februārī notiks Latvijas Univeristātes ikgadējā zinātniskā konference Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, savukārt 19. februārī notiks LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference. Līdz 12. decembrim turpinām gaidīt LOOA biedru pieteikumus, kas vēlētos uzstāties šajā konferencē. Pēc tam turpināsies darbs pie konferences programmas izstrādes.

3. Iespējas panākt Veselības ministrijas atbildes uz iesniegumiem

Jau 2020. gada beigās Veselības ministrijai tika nosūtīt 6 iesniegumi par optometrista pievienošanu Ministru kabineta noteikumos par obligāto redzes pārbaužu veikšanu. Diemžēl atbildes tika saņemtas tikai uz dažiem iesniegumiem. Nav fiksēti arī oficiāli atteikumi, bet arī nekāda attīstība šajā jautājumā jau ilgu laiku nenotiek, kaut arī šobrīd ir pretrunas starp Ministru kabineta noteikumiem un likumu. Ir sagatavotas atgādinājuma vēstules Veselības ministrijas pārstāvjiem par nesniegtajām atbildēm un pārsniegtajiem termiņiem, kas tiks nosūtītas 07.12.2022. Tika apspriesta arī iespēja vērsties Tiesībsarga birojā sakarā ar šo bezdarbību.

4. Konkurss “Gada optometrists 2022”

Tuvojas gada izskaņa, kas nozīmē arī atskatu uz šajā gadā paveikto. Tādēļ drīzumā tiks atkal izsludināts konkurss “Gada optometrists”, lai sagaidītu čaklo pretendentu pieteikumus līdz 2023. gada janvāra beigām un visbeidzot LOOA kongresā suminātu 2022. gada labāko optometristu. Lai konkursa gaitu padarītu interesantāku, šogad tiks nedaudz uzlaboti konkursa nosacījumi un balsošanas procedūra. Un arī pati balva tiks paplašināta! Drīzumā kopā ar konkursa izsludināšanu tiks izplatīta arī visa aktuālā informācija par konkursa norisi.

5. Dažādi

Diemžēl 5 LOOA biedru darbība asociācijā tika apturēta ar valdes lēmumu, jo netika saņemti biedra naudas maksājumi pat vairāk nekā 2 gadus, un netika saņemtas nekādas atbildes uz divām brīdinājuma vēstulēm. Lai uzturētu LOOA biedru sarakstu aktuālu, katru gadu nākas ne tikai apstiprināt jauno biedru pieteikumus, bet arī pārtraukt neaktīvo biedru darbību.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 10. janvārī 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

Atsakts uz semināru “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”

.

2022. gada 13. novembrī norisinājās Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas un Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas kopīgi organizētais tiešsaistes seminārs “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”. Tiešsaistes seminārā piedalījās 188 dalībnieki – gan LOOA biedri, gan citi optikas nozarē un veselības aprūpē kopumā strādājošie, jo semināra norise tika izziņota gan ārstniecības personu vietnē Evisit, gan Latvijas optikas uzņēmumu lokā.

Semināra saturs tika veidots daudzpusīgs, fokusā paturot redzes aprūpes nozarē iesaistītā personāla komunikāciju par mūsdienu redzes aktualitātēm – miopiju, sausās acs slimību, kontaktlēcu lietošanu, sabiedrības novecošanos u.c. Priecēja klausītāju aktīvi uzdotie jautājumi un plašā diskusija lektoru vidū.

Semināra materiāli

Semināra atklāšana un aktualitāte (prezentācija) – Kristīne Detkova

Kā pavēstīt sliktas ziņas (video) – Ansis J. Stabiņģis

Ikdienas plakstu higiēna – angļu val. (prezentācija, video) – Angela Konopate

Biežākās kļūdas kontaktlēcu kopšanā (prezentācija, video) – Iveta Celherte

Sausās acs menedžmenta stratēģijas optikas praksē (prezentācija, video) – Kristīne Detkova

Miopijas kontroles iespējas optikā Latvijā (prezentācija, video) – Aija Makovska

Acu atslodzes vingrinājumi (prezentācija, video) – Aiga Švede

Vecuma redze – labākais iespējamais (prezentācija, video) – Evita Kassaliete

Diskusija par LOOA aktualitātēm – Anda Balgalve un Rets Skrickis

.

.

.

.

 

Atskats uz LOOA valdes sēdi 08.11.2022.

.

2022. gada 8. novembrī notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

1. Paveikais starpvalžu periodā
2. Semināra “Acu aprūpe:komunikācija ar optikas klientu” organizēšana
3. Dažādi

1. Paveikais starpvalžu periodā

Ir uzsākta un tiek turpināta komunikācija ar platformas E-visit pārstāvjiem. Šobrīd, lai popularizētu LOOA izglītojošo saturu arī citu ārstniecības personu vidū, ir E-visit mājas lapā ir izvietota informācija par tuvojošos semināru “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”. Taču platformas funkcionalitāte piedāvā arī video lekciju ierakstīšanu un citas aktivitātes, kas var noderēt LOOA biedru tālākizglītībā. Par to tiks noskaidrots vairāk, satiekoties ar E-visit pārstāvjiem.

Tika pārskatīti biedra naudu maksājumi un izsūtītas atgādinājuma vēstules tiem, kam vēl bija aizmirsies veikt maksājumu par šo 2022. gadu.

2. Semināra “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu” organizēšana

Acu aprūpes seminārs tuvojas – tas notiks jau šo svētdien 13. novembrī! Semināram šobrīd pieteikušies 197 dalībnieki. Kaut arī sākotnēji tas bija paredzēts hibrīdā starp klātieni un tiešaisti, tomēr seminārs notiks tikai tiešsaistē Zoom platformā. Semināram pieteiktie dalībnieki saņems Zoom pieslēgšanās informāciju trešdien, 9. novembrī.

3. Dažādi

Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas zinātniskā konference norisināsies 2023. gada 17. februārī. Tradicionāli pēc tās svētdienā – 19. februārī notiks LU un LOOA kopīgā zinātniski praktiskā konference (abas dienas tiešsaistē). Drīzumā uz LOOA biedru e-pastiem arī tiks izsūtīta informācija par šīm gaidāmajām konferencēm februārī, kā arī aicinājums pieteikties dalībai ar savu referātu, jo tā ir lieliska iespēja kolēģiem izstāstāstīt par sev interesējošām klīniski/praktiskām lietām un nopelnīt vairāk tālākizglītības punktus (kā dalība konferencē un ir arī iespēja arī uzrakstīt un publicēt tēzes, kas dod vēl vairāk punktus).

Tika apspriestas idejas optikāru izglītības veicināšanai optikas jomā un intereses veicināšanai par dalību asociācijā, kas apvieno mūs visus – redzes aprūpes nozarē strādājošos Latvijā.

Nākamā LOOA valdes sēde plānota tiešsaistē 2022. gada 6. decembrī 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

OVP PROF piedāvā darbu!

.

SIA”OVP PROF” aicina pievienoties mūsu jaukajam kolektīvam sertificētus oftalmologus, optometristus, arodārstus, neirologus un LORus. Mūsu uzņēmums jau piecus gadus nodarbojas ar izbraukuma OVP – obligātajām veselības pārbaudēm Latvijas uzņēmumos. Piedāvājam interesantu un dinamisku darba vidi. Sīkāka informācija, sazinoties pa tel. nr. +371 29338825. Darba grafiks pēc vienošanās. Alga sākot no 100 euro dienā (neto) atkarībā no pacientu skaita. Darbs sešas līdz astoņas darba dienas mēnesī.

obligataparbaude.lv

info@ovpprof.lv

.

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: