Latvijas Universitātes 73.zinātniskā konferen

| 2,512 skatījumi

Optometrija

Bla_Bla_Bla_by_explosiv22Redzes uztveres sekcija 

2015.gada 20.februārī

Plkst. 9:00                                                                                      Vadītāji G.Krūmiņa, G.Ikaunieks

Cietvielu fizikas institūtā, Konferenču zālē (2.stāvā)

Ķengaraga ielā 8

Mutiskie referāti.

   
09:00 – 09:30 Vitolds Grabovskis
  Optometrijas vēsture Latvijā
09:30 – 09:40 M. Bumbiška, A. Varlamova, R. Trukša, S. Fomins, A. Švede, G. Krūmiņa
  Brīvā skata verģences mērījumu iespējas noguruma pētījumos
09:40 – 10:00 A. Švede, E. Treija, W. Jaschinski, G. Krūmiņa
  Vai ir nozīme acu kustību mērījumiem kalibrēt katru aci atsevišķi?
10:00 – 10:10 L. Zēberga, A. Švede, G. Krūmiņa
  Akomodācijas klīnisko parametru izmaiņas pastiprinātas tuvuma slodzes ietekmē
10:10 – 10:25
K. Panke, A. Švede, W. Jaschinski, G. Krūmiņa
  Akomodācijas atbilde binokulāri un monokulāri simptomātiskiem un asimptomātiskiem emetropiem
10:25 – 10:45 I.Laicāne, E.Zimaša, J.Šķilters, V. Liakhovetckii, G.Krūmiņa
  Bioloģiskās kustības uztvere redzes lauka perifērijā
10:45 – 10:55 B. Marcinkeviča, E. Kassaliete, S. Fomins, I. Lācis
  Koherentās kustības uztvere pie stimula centrālas un ekscentriskas fiksācijas

Visa programma pielikumā. Skatīt šeit.LU 73 zinātniskā konference_programma

Par piedalīšanos konferencē tiks piešķirti 7 punkti.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: