LOOA Gada optometrists 2022 – nominācijas

| 753 skatījumi

.

Ikgadējā Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas konkursā “Gada optometrists” ir saņemtas veselas 8 nominācijas! Lepojamies un izziņojam godpilnos kandidātus un aicinām ieskatīties fragmentos no konkursā iesūtītajiem raksturojumiem un pieteikuma vēstulēm. Konkursa kārtība paredz, ka vēlāk konkursa komisija no visiem nominantiem izvirzīs 3 līdz 5 finālistus, par kuriem LOOA biedru balsojums notiks LOOA kongresā klātienē maija sākumā. Bet pagaidām – iepazīstam un priecājamies par 2022. gada sasniegumiem īpaši izceltajiem kolēģiem!

Mārcis Bajaruns

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “VISION EXPRESS BALTIJA” optometrists.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, optikā pacientus izmeklē ar multifunkcionālu redzes analizatoru, ar kuru katram pacientam tiek veikta tonometrija, pahimetrija, radzenes topofrāfija, aberometrija, novērtēts priekšējās kameras kakts. Veic arī mentora pienākumus un piedalās kolēģu apmācībā.

Tālākizglītība:  2022. gadā apmeklēti 10 pasākumi (39 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 2 novadītie semināri; uzņēma skolnieku “Ēnu dienas 2022” ietvaros.

Raksturojums: Darbs Mārci nebiedē, viņš ir gatavs daudz un aktīvi strādāt, jo uzskata, ka  galvenais ir palīdzēt klientiem labāk redzēt. Viņš neatsaka ar savu pieredzi dalīties arī ar kolēģiem, iesaistās uzņēmuma veidotajās apmācībās, piedalās studentu praksēs un uzņem skolniekus ēnošanai.  Darba devējs, novērtējot Mārča darba rezultātus 2022. gadā, par izaugsmi pret iepriekšējo gadu, piešķīra “Dzīvā gara” atzinības zīmi. Mārcim rūp viss, kas notiek optikā. Neatkarīgi no tā vai tas skar pacientu izmeklēšanu, vai darbinieku darba kārtību, vai biznesa rādītāju uzlabošanu, viņš nav vienaldzīgs un gatavs iesaistīties. Viņam rūp arī sevis pilnveidošana, tādēļ Mārcis bieži sastopams optometristu tālākizglītības pasākumos.

.

Iveta Celherte

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 14 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste; pašnodarbināta persona un spīkere Baltijā kompānijai „Alcon Pharmaceuticals Ltd.”

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, nepieciešamības gadījumā bērniem ar progresējošu miopiju, nozīmēju miopijas konroles briļļu lēcas. Veic padziļinātās redzes pārbaudes, kas iekļauj izmeklējumus ar fundus kameru, tearskopu, meibogrāfu un aberometru. Sausās acs pacientiem nozīmē atbilstošu terapiju, diagnosticējot sausās acs veidu un pielāgojot ārstēšanas stratēģiju.

Tālākizglītība:  2022. gadā apmeklēti 9 pasākumi (25 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīti 6 profesionālie semināri, 1 meistarklase vairākos atkārtojumos; vadītas 2 studentu prakses.

Raksturojums: Iveta Celherte ir iedvesmojoša kolēģe un jaudīga optometriste. Paralēli optometristes darbam viņa vada seminārus, meistarklases un organizē konferences par kontaktkorekciju kā Alcon oficiālā spīkere. Iveta proaktīvi palielina kontaktlēcu penetrāciju Latvijā: 13% no viņas pacientiem pēc vizītes 2022.gadā aizgājuši ar kontaktlēcu recepti, 18% no tām ir multifokālo kontaktlēcu receptes – tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Latvijas optometristu kabinetos. Iveta ne vien uzklausa savus pacientus, bet piedāvā vairāk, nekā viņi prasa, izstāstot visas iespējas, kādas katram apmeklētājam ir iespējamas. Papildus profesionālajam sniegumam, Ivetas kolēģi izceļ viņas cilvēcīgās īpašības: atsaucību, laipnību, izpalīdzību un empātiju. Savā darba vietā viņa uztur kārtību un izstaro rāmu mieru, ļaujot pretoties ikdienas stresiem. Pat sastopoties ar negaidītām grūtībām, Iveta saglabā optimismu, netērē laiku priekš gaušanās, bet uzreiz meklē risinājumu, un arī atrod to!

.

Daiga Čerāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 8 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste.

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, pievērsusies miopijas kontrolei un  aktīvi darbojas arī sausās acs diagnostikā un rekomendē terapiju, kā arī konsultē par iespēju veikt IPL atbilstošajās klīnikās. Ikdienas darbā aktīvi pielieto tādus papildizmeklējumus kā fundus fotografēšana un perimetrija. Papildus optometrista tiešajiem pienākumiem darbojās kā mentors uzņēmuma privātzīmola kontaktlēcas „Diviniti” vēstnieka amatā.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 5 pasākumi (51 stunda apmērā).

Uzstāšanās: Novadīti 2 profesionālie semināri un 1 meistarklase; izveidota Diviniti kontaktlēcu produktu mājas lapa kontaktlēcu lietotājiem.

Raksturojums: Daiga ir pierādījusi sevi kā aktīvs plaša spektra optikas speciālists. Daiga veic ne vien bērnu profilaktiskās redzes pārbaudes, bet arī pilnu korekciju un miopijas kontroli ar īpašu dizainu briļļu lēcām. Tāpat daudz laika tiek ieguldīts mazo pacientu un viņu vecāku izglītošanā miopijas profilaksei. Tāpat Daigai pieder torisko kontaktlēcu izrakstīšanas īpatsvara rekordrādītājs: 39% no izrakstītajām receptēm. Viņa ir viena no retajiem darbiniekiem, kas spēj strādāt jebkurā līmenī: sagatavot un vadīt seminārus, apmācīt kolēģus, strādāt kabinetā, veikt pārdošanu optikas salonā, analizēt pārdošanas datus un pielāgot filiāles darbu labāku rezultātu sasniegšanai. Komunikācija ar kolēģiem, pieredzes apmaiņa ar Latvijas un Lietuvas optometristiem, pārrunājot un demonstrējot klīniskos paņēmienus un darba metodes, kas palīdz kontaktlēcu lietotājiem pievērst individuālu uzmanību, bija iela vērtība un stimuls attīstīties un arī Daigai pašai iespēja mācīties un augt.

.

Ilze Dilāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 21 gads. SIA “Optic Guru” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” optometriste.

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai, strādājot BKUS veic profilaktiskās redzes pārbaudes bērniem 3-4 gadu un 6 gadu vecumā. Lieliski pārzin multifokālo un bifokālo briļļu piemeklēšanu bērniem. Tāpat ikdienas sastāvdaļa ir šķielēšanas pacientu pilna izmeklēšana pirms šķielēšanas operācijas, sagatavošana strabologa konsultācijai, kopēja pacienta apspriešana, kā arī pēcoperācijas apskate un kontroles laikā pēc operācijas veikšanas. Pēc nepieciešamības veic fundus fotogrāfēšanu, datorizēto perimetriju, OCT, ultrasonogrāfiju, eksoftalmometriju, nosaka krāsu redzi un kontrastredzi, izmanto Cardiff kartes, lieto hess ekrānu.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 15 pasākumi (85 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīts 1 profesionālais seminārs

Raksturojums: Kolēģi Ilzi raksturo kā aizrautīgu, uzticamu, izcilu, neatlaidīgu, empātisku optometristi, kas liek pacienta vajadzības augstāk par savējām. Darbs bērnu slimnīcā bieži sākas un beidzas vienā elpas vilcienā, tikai dodoties mājās sanāk apjaust, ka nav paēsts vai padzerts. Tas tādēļ, ka pacients ir svarīgāks, ir svarīgāk “ātrāk apskatīt mazo, kamēr nav miega laiks”, vai “kamēr vēl ir pacietība”, vai “pusdienas pagaidīs – nelikšu taču mazajam gaidīt”, vai “man mugura bija slapja apkārt viņam skraidot, taču redzes asumu dabūju”. Perfektas ir arī viņas pildītās kartiņās, tajās ir strukturēts pieraksts, saprotams rokraksts, ir atbildes uz visu, ko kolēģi varētu meklētu nākotnē. Ilze nepārtraukti meklē jaunus risinājumus, attīsta sevi. Viņa ir neapstādināma, viņai patīk rakt dziļāk nekā vairumam optometristu un lepojoties ar savu profesiju, Ilze saka, ka optometrija ir viena brīnišķīga pasaule, kurā nekad nav garlaicīgi.

.

Ilze Eriksone

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 8 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste, SIA “Dziedniecība” un  SIA “EyeProf”  optometriste

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, lielu vērību pievērš sausās acs diagnostikai un rekomendē terapiju. Oftalmoskopiju pārsvarā veic ar 78D vai 90D Volk lēcu. Darbojoties klīnikā kā papildizmeklējumu veic perimetriju un izmeklē krāsu redzi. 2022. gadā veica arī Vizionette/Pasaules optika/Lornete galvenās optometristes pienākumus, kas ietvēra optiku un optometristu snieguma datu analīzi un monitoringu.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 16 pasākumi (66,5 stundu apmērā).

Uzstāšanās: publicēti 3 raksti medijos, viens no tiem publicēts pat 6 internetportālos.

Raksturojums:  Ilze ir interesanta personība un neapšaubāmi jaudīga optometriste. Viņas darbaspējas ir apbrīnojami fantastiskas, jo optometrista pienākumus pilda trijās darba vietās. Ilze ir spēcīgs klīniskais optometrists. Mērķtiecīga izaugsme gadu no gada, aizvien vairāk iedziļinoties acu slimību diagnostikā un izpētē, vienlaikus dzelžaini ievērojot optometrista profesijas kompetenču robežas. Viņa ir viens no tiem speciālistiem, kuri cīnās līdz pēdējam, kombinē risinājumus, analizē neveiksmes un neaprobežojas ar standarta risinājumu masveida piemērošanu, bet katram pacientam piemēro visatbilstošāko. Ilze motivē gan sevi, gan kolēģus saglabāt pozitīvu domāšanu un mīlestību pret savu profesiju un darbu, mudina strādāt personiskāk, ar lielāku pacietību un sapratni. Kad vien ir kāda jauna konference, Latvijā vai ārvalstīs, Ilze turp tieksies un arī nonāks. Savukārt iekšējās apmācībās un treniņos Ilze ir glābējs, ja kāds kolēģis izkrīt no ierindas.

.

Zane Jansone-Langina

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 9 gadi. SIA “OC Vision”, SIA “Dr. Solomatina Acu Rehabilitācijas Un Redzes Korekcijas Centrs” optometriste. Latvijas Universitāte – lektore, zinātniskā asistente.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, pacientus konsultē sociālās rehabilitācijas jautājumos. Veicot pamatizmeklēšanu izmanto dažādus krāsu redzes testus, sausās acs diagnostikā pielieto arī interferometriju, meibografiju, NIBUT. Nepieciešamības gadījumā veic fundus fotografēšanu, glaukomas, kataraktas un keratokonusa skrīningu, OCT, VISANT, perimetriju, radzes topogrāfiju, aberometruju u.c. 2022. gadā palīdzēja piesaistīt acu ārstus Klīniskās prakses III studentu ambulancei, ar kuru palīdzību studentiem ir vairāk pieejas pacientiem ar acu slimībām.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 28 pasākumi (186 stundu apmērā). Apguva Mohindra retinoskopijas metodi un  darbu ar ZEISS VISANTE OCT.

Uzstāšanās: 10 optometristu pasākumos, no tiem 6 ārpus Latvijas; piedalījās 2 profesiju popularizējošos pasākumos; publicēts 1 raksts medijos, 2 zinātniskās publikācijas un Zanes vārds minēts arī 18 publicētās tezēs.13 stundu garumā vadījusi iekšējās apmācības klīnikā un 57 stundu garumā vadījusi LU klīniskās prakses studentiem. Izveidoti 2 posteri redzes aprūpes speciālistiem.

Raksturojums: Zane ir ļoti zinoša, un strādā ne tikai kā optometriste, bet arī kā lektore un zinātniskā asistente. Viņa māk labi uzklausīt un izzināt pacientu vajadzības un vēlmes, kā rezultātā viņa spēj atrast un piedāvāt pacientiem labākos individuālos un visatbilstošākos risinājumus pacientu vajadzībām un vēlmēm, un sniegt padomus redzes un acu veselības saglabāšanai. Viņa pārdomāti un mērķtiecīgi plāno savas profesionālās attīstības uzlabošanai nepieciešamos pasākumus optometrijas jomā. Viņa ne vien apmeklē un uzstājas dažādās vietēja un starptautiska mēroga konferencēs un semināros, bet arī palīdz to organizēšanā. Viņai patīk inovācijas un izaicinājumi profesionālajā jomā. 2022. gadā veidoja sadarbību ar ārvalstu institūtiem – attīstot zinātni un studentu iespējas tālākizglītībai ārzemēs. Aizvadītajā gadā pilnveidojusi prizmu rakstīšanu, attīstījusi jaunas metodes kataraktas diagnostikā, kuras atvieglos optometrista ikdienu nākotnē.

.

Alīna Kučika

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 14,5 gadi. SIA “VISION EXPRESS BALTIJA” un “DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS” optometriste.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, optikā pacientus izmeklē ar multifunkcionālu redzes analizatoru, ar kuru katram pacientam tiek veikta arī  tonometrija, pahimetrija, radzenes topofrāfija, aberometrija, novērtēts priekšējās kameras kakts. Nepieciešamības gadījumā veic fundus fotografēšanu. Klīnikā, strādājot kopā ar profesoru un oftalmologiem, veic pacienta izmeklēšanu, kas iekļauj gan refrakcijas noteikšanu, gan veic dažādus papildizmeklējumus t.s. perimetriju, OCT utt..  Piedalās LU līgumpētījuma projektā, kur nodarbojas ar acu kustību uzlabošanas treniņu izpēti.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 4 pasākumi (19 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 1 uzstāšanās ar prezentāciju LOOA un LU kopīgi organizētā klīniski praktiskā konferencē.

Raksturojums: Alīna ir ir lielisks profesionālis savā jomā. Kolēģi viņu raksturo kā atbildīgu, godīgu un uzticamu cilvēku kolektīvā. Viņai ir labas attiecības ar visiem komandas darbiniekiem. Viena no viņas galvenajām rakstura īpašībām ir pozitīva attieksme pret darbu un dzīvi. No viņas staro optometrista harisma. Un pacienti baudot šo harismu pie viņas nāk atkārtoti, jo viņa vienmēr gatava iesaistīties un risināt arī sarežģītākus gadījumus. Alīna nekad neatsakās pamēģināt arī ko jaunu, viņa vienmēr gatava pilnveidoties un attīstīties. Ar lielu interesi viņa ir iesaistījusies LU projektā, kur nodarbojas ar acu kustību uzlabošanas treniņu izpēti. 2022. gadā Alīnai bija iespēja optikā pastrādāt kopā ar oftalmoloģi, kurš veica cikloplēģiju, līdz ar to bija iespēja vairāk pievērsties akomodācijas problēmu risināšanai.

.

Kristīne Muižniece

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 9 gadi. SIA “GALLUS PRO” un AS “Veselības apvienības centrs” stuktūrvienības “AIWA” optometriste.

Profesionālā darbība: Veic mentora pienākumus, vadot stažēšanās praksi, LU akadēmiskajam personālam cieto gāzu caurlaidīgo kontaktlēcu jomā. Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām specializējas arī sklerālo un ortokeratoloījas lēcu nozīmēšanā. Sniedz speciālistiem konsultācijas, lai palīdzētu atrisināt Paragon CRT (ortokeratoloģijas lēcu) problēmsituācijas.  Padziļināti specializējusies tuvredzības kontrolē, izglīto vecākus pacientus par tuvredzības riskiem un iespējamām kontroles metodēm. Strādājot klīnikā izmeklē pacientus pirms refraktīvajām operācijām un arī veic viņu novērošanu pēc operācijas. Izmeklējot pacientus veic tādas papildizmeklēšanas metodes kā radzenes topogrāfiju, kā arī priekšējo un mugurējo daļu OCT.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 9 pasākumi (35 stundu apmērā).

Uzstāšanās: Vadīta stažēšanās prakse (100 stundu apmērā). 1 uzstāšanās ReTV. 1 uzstāšanās ar prezentāciju.

Raksturojums:  Kristīne vienmēr saglabā profesionalitāti un cieņpilni izturas pret visiem pacientiem, sākot no maziem bērnudārzniekiem līdz satrauktiem senioriem pirms operācijām. Kristīnei ir augsts ētikas līmenis, un to viņa cenšas ieaudzināt arī savos kolēģos un jaunajos speciālistos. Kristīne izglīto interesentus par specializētajām lēcām un aicina visus meklēt individuālu pieeju katram pacientam. Gadu gaitā Kristīnei ir izveidojies plašs pastāvīgo klientu loks, kas atkal un atkal atgriežas tieši pie viņas.

Kontaktkorekcija bija Kristīnes profesionālā prioritāte 2022. gadā. Šī gada laikā strauji pieauga sklerālo kontaktlēcu pacientu skaits. Vairumā šis lēcas tika piemeklētas pacientiem, kuriem citi korekcijas līdzekļi nedod vēlamo redze kvalitātes uzlabojumu vai acu operācijas ir kontrindicētas. Jo sarežģītāka pacienta radzene un refrakcija, jo lielāks gandarījums pašai Kristīnei, ka pacients var iegūt funkcionālu redzi, būtiski uzlabojot savu dzīves kvalitāti.

.

Konkursa laureātu vēsture:

Krista Caune-Bērziņa, “Gada optometrists 2016”

Aiga Švede, “Gada optometrists 2017”

Kristīne Detkova, “Gada optometrists 2018”

Evita Kasaliete, “Gada optometrists 2019”

Jeļena Slabcova, “Gada optometrists 2020”

Jeļena Stūriška “Gada optometrists 2021”

Kurš būs Gada optometrists 2022?

.

.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: