Atskats uz LOOA valdes sēdi 07.03.2023.

| 302 skatījumi

.

2023. gada 7. martā tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

• Optometristu darba tendences Latvijā /dr. A. Balgalve/
• Starpvalžu periodā paveiktais /visi/
• Kvalifikācijas padomes atskaite par 2022. gadu /prof. G. Krūmiņa/
• Sertifikācijas komisijas atskaite par 2022. gadu /A. Makovska/
• Atskats uz LU un LOOA kopīgo klīniski praktisko konferenci (19.02.2023.) /A. Petrova/
• Gatavošanās LOOA kongresam /visi/
• Dažādi

1. Optometristu darba tendences Latvijā

Dr. Anda Balgalve dalās pārdomās par optometrista lomas izmaiņām pēdējo 20 gadu laikā redzes aprūpes nozarē. Pasaulē vērojamas tendences, ka optometristi vairākās valstīs (piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē) tuvinās oftalmoloģijas laukam, savukārt citās riskē kļūt par maznozīmīgu pakalpojumu papildus galvenajam pirkumam – brillēm. Abos gadījumos notiktu attālināšanās no optometrista profesijas unikalitātes – funkcionālas redzes traucējumu diagnostikas un risināšanas. Valstīs, kur optometristi konkurē ar oftalmologiem, optometrista izglītība nosaka iespējas diagnosticēt saslimšanas un pielietot daļu medikamentu. Pēdējā laikā jūtama arī ECOO (European Council of Optometry and Optics) ietekme, mēģinot citu Eiropas valstu optometrijas izgītību pietuvināt Apvienotās Karalistes modelim. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa Latvijas Universitātē visiem spēkiem aizstāv optometrista profesijas unikālo raksturu, nepārkāpjot kompetences robežas, kas noteiktas Latvijā.

Būtiski arī izvairīties no otras galējības – optometrista kā “piedevas” brillēm. Šajā ziņā pēdējā laika optikas pacientu paradumi doties katru reizi pie cita speciālista, sekojot izdevīgākajam briļļu pasūtījuma piedāvājumam, nevis regulāri doties pie sava speciālista, negatīvi ietekmē iespējas speciālistam novērot pacientus dinamikā. Būtu sabiedrībā jāaktualizē optometristu funkcijas un stiprās puses redzes funkcionālo traucējumu izzināšanā, kā arī jāinformē par ieguvumiem, izvēloties savu vienu speciālistu un pie tā atgriežoties regulāri. Šeit būtiski ir pašiem optometristiem uzrunāt savus pacientus un izskaidrot, cik būtiski ir novērot pacienta redzi ilgtermiņā. Svarīgākais – pacientam jādodas risināt savu redzes problēmu pie sava speciālista, nevis jādodas vienkārši nopirkt brilles.

2. Starpvalžu periodā paveiktais

  • 15. februārī noslēdzās pieteikumu iesniegšana konkursam “LOOA Gada optometrists 2022”. Ir saņemtas 8 optometristu kandidatūras no 4 dažādiem optikas uzņēmumiem. Šobrīd tiek sagatavota publikācija par visiem 8 kandidātiem, kas drīzumā tiks publicēta LOOA mājas lapā un Facebook kontā. Konkursa žūrija uzsāk arī darbu pie pieteikumu vērtēšanas, lai līdz aprīļa sākumam izziņotu konkursa finālistus.
  • Sekojot Veselības ministrijas uzdevumam izvērtēt, kurām ārzemju ārstniecības personām iespējams atcelt obligāto kvalifikācijas atzīšanu, ja tās Latvijā sniedz īslaicīgus pakalpojumus, tika LOOA valdes vārdā tika sagatavots atzinums, ka optometristiem, kas ierodas no ārzemēm, noteikti nepieciešams saglabāt prasību par kvalifikācijas atzīšanu pat īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā, jo izglītības ilgums uz līmeņi ļoti būtiski atšķiras dažādās valstīs (Latvijā tas ir viens no augstākajiem) un kvalifikācijas atzīšanas atcelšana radīs potenciālu risku pacientu redzes veselībai.
  • Sagatavota un nosūtīta vēstule LĀPPOS ar lūgumu pagarināt Sertifikācijas komisijas pilnvaru termiņu līdz kārtējam LOOA kongresam, kurā notiks jaunās Sertifikācijas komisijas vēlēšanas. Likumdošanā paredzēts šādu pagarinājumu pieļaut līdz nākamajām vēlēšanām, bet ne ilgāk kā uz gadu. Pašreiz aktuālais Sertifikācijas komisijas sastāvs tika ievēlēts 2019. gada 17. martā, līdz ar to komisijas 4 gadu pilnvaru termiņš beigsies 2023. gada 17. martā. Taču kongress ar vēlēšanām plānots maija sākumā.
  • Saņemts aizrādījums no LĀPPOS par novecojušu informāciju optometristu zīmogos. Tradicionāli optometristu zīmogos tika izmantots izglītības diploma numurs, taču kopš optometrista kļūšanas par ārstniecības personu 2020. gadā tiekam reģistrēti Veselības inspekcijas reģistrā, un tur katrs optometrists ir ieguvis ārstniecības personas identifikātoru. Šis identifikācijas numurs tad arī jānorāda zīmogos, ko optometristi kā ārstniecības personas izmanto. Šeit katrs var atrast savu Veselības inspekcijas piešķirto ārstniecības personas identifikatoru, meklējot reģistrā pēc personas uzvārda: Reģistrētās ārstniecības personas LOOA biedriem sagatavota un nosūtīta informatīva vēstule par šo jautājumu.
  • LOOA biedriem izsūtīti atgādinājumu par biedra naudas maksājumiem 2023. gadā. Atgādinām, ka standarta biedra naudas maksājums ir 30 eur/gadā un studentiem 10 eur/gadā. Maksājums jāveic uz LOOA kontu:

Biedrība “Latvijas Optometristu un optiķu asociācija”

Reģ.nr. 40008029786
Swedbank Konta nr. LV63HABA0551024631742

3. Kvalifikācijas padomes atskaite par 2022. gadu

Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja prof. Gunta Krūmiņa informē valdi par padomes darbu 2022. gadā. Notiek gatavošanās LOOA kongresam, kurā notiks arī Kvalifikācijas padomes vēlēšanas. Ir sagatvota jauna Kvalifikācijas padomes nolikuma redakcija, iekļaujot papildus pienākumu – organizēt tālākizglītības pasākumus, paredzot iespēju veidot papildus darba grupas, nosakot nepieciešamību jaunajā Kvalifikācijas padomes sastāvā papildus 7 optometristiem, ievēlēt 2 optiķus/optometrista asistentus, lai veicinātu optiķu/optometrista asistentu tālākizglītību.

4. Sertifikācijas komisijas atskaite par 2022. gadu

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Aija Makovska informē valdi par komisijas darbu 2022. gadā. Kopumā notikušas 9 Sertifikācijas komisijas sēdes. Sertifikācijai 2022. gadā saņemti 18 pieteikumi (15 pirmreizēji un 3 atkārtoti), pēc eksāmenu pieņemšanas sertifikāti sagatavoti 10 optometristiem. Resertifikācijai saņemti 24 pieteikumi, un visi 24 optometristi arī tika resertificēti.

LĀPPOS uzdevumā veikti aprēķini par sertifikācijas un resertifikācijas procesa mūsdienu reālajām izmaksām par personu, lai nākotnē virzītu priekšlikumu par valsts atbalstu speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas maksas segšanai.

Sagatavots un nosūtīts atbalstošs viedoklis par iespējām apvienot LU optometrijas noslēguma eksāmenu ar sertifikācijas eksāmenu. Taču LĀPPOS ir vēl daudz citu specialitāšu, kurās nav tiks veiksmīgas sadarbības ar izglītības iestādēm, tādēļ optometristiem būtu jāparedz izņēmuma gadījums. Šobrīd nav paredzams, kad izdosies šādu kārtību LĀPPOS ieviest. LOOA gatava iesaistīties sarunās Veselības ministrijā, lai veicinātu šāda lēmuma pieņemšanu.

5. Atskats uz LU un LOOA kopīgo klīniski praktisko konferenci (19.02.2023.)

2023. gada 19. februārī notika LU Optometrijas un redzes nodaļas un LOOA kopīgi organizētā klīniski praktiskā konference. Konferenci tiešsaistē apmeklēja 188 identificējami dalībnieki (no kuriem 168 LOOA biedri, kam arī tika sagatavoti apmeklējuma sertifikāti un nedēļas laikā kopš konferences nosūtīti uz e-pastu) , 14 neidentificējami dalībnieki un 14 identificējami dalībnieki, kas pieslēdzās īsu laiku (sertifikāts netika sagatavots, ja dalībnieks piedalās īsu laiku).

6. Gatavošanās LOOA kongresam

LOOA kongress tiek plānots 2023. gada 7. maijā klātienē. Kongresa programmā bez ikgadējiem pārskatiem un Gada optometrista konkursa noslēguma (Gada optometrista konkursa finālistu uzstāšanās un biedru balsojums) notiks arī Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas komisijas vēlēšanas. Tādēļ aicinām LOOA biedrus apdomāt, un, ja saredzat sevī vēlēšanos aktīvi līdzdarboties, startēt kongresā vēlēšanās kādā no šīm struktūrām.

Tāpat aicinām komersantus pieteikties reklāmas stendiem (rakstot uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com), jo beidzot būs klātienes pasākums – iespēja dzīvē satikt vienam otru un uzzināt arī par jauniem produktiem nozarē.

7. Dažādi

Kopš pagājušās valdes sēdes tika saņemti 5 jaunu LOOA biedru pieteikumi, kas tika apstiprināti šajā valdes sēdē. Esam priecīgi LOOA biedru lokā uzņemt 1 jaunu optometristu un 4 optometrista asistentus.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 11. aprīlī klātienē 18:00.

.

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: