Studiju kursi Optometrista asistenta programmā pavasara semestrī

| 139 skatījumi

.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (Hipokrāta iela 1, Rīga) piedāvā apgūt sekojošus studiju kursus Optometrista asistenta studiju programmā Brīvklausītāja statusā laika posmā no 01.02.2023 līdz 16.06.2023:

Filz1001 Stils, dizains un estētika veselības aprūpes jomā Kaiva Juraševska 2 Eksāmens OTRDIEN
ONLINE (8:30-10:05)
+5×45 min klātienē
67,50Eiro
RedZ2001 Redzes optika Pēteris Cikmačs 4 Eksāmens PIEKDIENAS
Klātiene (12:30 – 15:50)
135,0Eiro
Medi2205 Biofizikas un bioķīmijas pamati Kristiāna Kovtuna 2 Eksāmens PIEKDIENAS

Klātiene (12:30 – 11:50)
67,5Eiro

Šeit iespējams iepazīties ar brīvklausītāja statusa iegūšanas kārtību, kā arī iegūt iesnieguma veidlapu: Kārtība, kādā var iegūt brīvklausītāja statusu

Studiju kursa apguve un eksāmena nokārtošana ļauj saņemt sertifikātu un veidot studiju kursa pielīdzināšanu OPTOMETRISTA ASISTENTA programmas ietvaros, ja klausītājs vēlēsies vēlāk studēt šajā programmā. Optometristiem sertifikāts par studiju kursa apguvi dod iespēju iegūt tālākizglītības punktus atbilstoši kredītpunktu apjomam.

Iesniegumus – aizpildītus un ieskanētus, lūgums iesniegt LU RMK Studiju daļā līdz 13.02.2023. inta.fedotova@rmkoledza.lv

.

.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: