Apmācīttiesīgas ārstniecības personas statusa iegūšana

| 544 skatījumi

Lai iegūtu apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusu, LĀPPOS apmācīttiesību komisija iekļauj sarakstā Latvijas Republikā praktizēt tiesīgos pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

  1. Pretendentam ir Sertifikāts atbilstošajā pamatspecialitātē (mūsu gadījumā – optometrijā);
  2. Pretendents ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēts atbilstošajā pamatspecialitātē;
  3. Strādā normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošā iestādē, kurā ir attiecīgai specialitātei atbilstoša profila speciālisti un klienti, kā arī diagnostikai, ārstēšanai un profilam atbilstošs tehniskais aprīkojums un iekārtas;
  4. Regulāri ir paaugstināta profesionālā kvalifikācija;
  5. Pretendentam ir vēlamas uzstāšanās konferencēs, kongresos, publikācijas par profesionāliem jautājumiem, kas saistīta ar pamatspecialitāti, dalība darba grupās, kas izstrādā ar pamatspecialitāti, ārstniecības vai diagnostisko metodi saistītas rekomendācijas, metodiskos norādījumus un citus materiālus.

Lai pretendētu uz apmācīttiegās personas statusu, dokumenti ir jāiesniedz LĀPPOS apmācīttiesīgo komisijas sekretārei. Anketa, kas jāizpilda (tajā arī saraksts, kādi dokumenti jāpievieno) ir atrodama šeit vai www.lappos.lv mājas lapā. Pēc anketas aizpildīšanas nepieciešams LOOA saskaņojums par kandidatūras atbalstīšanu, tādēļ nepieciešams sazināties ar LOOA valdes priekšsēdētāju Kristīni Detkovu, lai norunātu paraksta saņemšanu (kristine.detkova@gmail.com). Atgādinām, ka ir jāiesniedz abu optometrista sertifikātu kopijas un, ja apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība jau ir bijusi izsniegta, tad arī tās kopiju.

Apliecības izgatavošana maksā 10,- eur, tās derīguma termiņš ir līdz pašreizējā sertifikāta termiņa beigām. Līdz ar to, ja jums jau tuvojas optometrista sertifikāta beigu termiņš, tad jārēķinās, ka apliecība arī būs uz īsu laiku. Tādēļ izdevīgi ir apmācīttiesīgās ārstniecības statusa iegūšanu kārtot, kad optometrista sertifikāts ir vēl ilgi derīgs, lai uzreiz nav jāatkārto process un vēlreiz jāmaksā.

Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

  • sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
  • nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (durvju kods 257)
  • nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisija aicina un rekomendē pretendentus iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu

SVARĪGI!  – pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS Apmācīttiesību komisijai.

Papildus informācija: www.lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2023.gadā (kad tiek izskatīti pieteikumi un piešķirtas apliecības):

03.03.2023.

02.06.2023.

22.09.2023.

08.12.2023.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: