Sākas uzņemšana Optometrista asistenta studiju programmā

| 753 skatījumi

Uzņemšana 2021./2022. m.g.

Elektroniski 28.06. – 9.07.

Klātienē 5.07. – 23.07.

 

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Programmas kods: 41 722

Kvalifikācija: optometrista asistents

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti)

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas (pamatā –trešdienās un sestdienās)

Studiju maksa: 1250 EUR gadā

Optometrista asistenta izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

Studiju kursi (lekcijas un semināri ONLINE vidē, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/ mācību prakses) – 56 KP

Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 16 KP

Kvalifikācijas darbs – 8 KP

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – optometrista asistentu, kurš konsultē klientu par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli, iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros, pielāgo un labo briļļu ietvarus, veic kontaktlēcu lietošanas un kopšanas apmācību, uzrauga redzes treniņus klientiem, veic tehniskos mērījumus atbilstoši sertificēta redzes speciālista nozīmējumam un rekomendācijām un nodarbojas ar redzes korekcijas līdzekļu un redzes veselības aprūpē lietojamo preču tirdzniecību.

Optometrista asistents profesionālo darbību veic redzes optikas uzņēmumos vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

Programmas vadītāja – Evita Kassaliete (evita.kassaliete@rmkoledza.lv)

Metodiķe – Diāna Dzepuka (diana.dzepuka@rmkoledza.lv)

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: