Neatliekamā palīdzība optometristiem

| 1,854 skatījumi

Latvijas optometristu sertifikācijas komisija ir sagatavojusi ziņojumu optometristiem par profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas 

optometristu sertifikācijas komisijas ziņojums 

optometristiem

par neatliekamās medicīniskās palīdzības kursiem.

Saskaņā ar Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības (LĀPPOS) sniegto informāciju

  1. MK noteikumu NR. 317 (“Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”) 20. punkts nosaka, ārstniecības personu pienākums ir veikt regulāru profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Šis nosacījums attiecas gan sertificētās ārstniecības personām ( kas ir Veselības inspekcijas ( VI) ārstniecības personu reģistrā ar spēkā esošu sertifikātu), gan ārstniecības personām, kas ir VI ārstniecības personu reģistrā, taču vēl nav iegūts vai atjaunots sertifikāts specialitātē.
  2. Saskaņā ar LĀPPOS Sertifikācijas padomes lēmumu 2020. gada 14. maijā, ikvienai ārstniecības personai, kas pretendē uz resertifikāciju specialitātē, ne mazāk kā 8 akadēmiskās stundas no visiem tālākizglītības pasākumiem ir jāapgūst neatliekamās palīdzības sniegšana kursos, kurus vada ārsti speciālisti anestezioloģijā, reanimatoloģijā vai neatliekamajā medicīnā vai neatliekamās medicīnas ārsta palīgi.

Resertifikācijas procesā iesniedzējam – optometrisa sertifikāta pretendentam – ir pienākums vienlaikus ar visiem resertifikācijas dokumentiem iesniegt informāciju un dokumentus par profesionālo zināšanu apguvi vai pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā ne mazāk kā 8 akadēmisko stundu ( 8 TIP) apjomā piecu gadu periodā atbilstoši Ārstniecības likuma 48. panta noteikumiem un LĀPPOS Sertifikācijas padomes 14.05.2020 pieņemtajiem lēmumam.

Kā par jebkuriem citiem tālākizglītības kursiem, resertifikācijas pieteikumā ir jāpievieno apmeklēto kursu sertifikāta vai apliecības kopija. Kursu TIP punkti tiek skaitīti pie kursiem nespecialitātē ( kas nedrīkst pārsniegt vairāk kā 40% no kopējā TIP daudzuma).

  1. Iesniedzot dokumentus sertifikācijas eksāmena kārtošanai optometrista specialitātē, pretendentam nav pienākums iesniegt kādus īpašus atsevišķus dokumentus attiecībā uz iegūtajām zināšanām un prasmēm neatliekamās palīdzības sniegšanā. Augstākās izglītības diploms ( ja tas saņemts sākot no 2020. gada vai izglītības programmas satura ietvaros ir apgūts izvēles priekšmets – Neatliekamā medicīniskā palīdzība), garantē un apliecina, ka sertifikāta pretendents optometrijā ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes neatliekamās palīdzības sniegšanā. Sertifikācijas eksāmena kārtošana, kurā ir jautājumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, papildus nodrošina, ka pretendentu zināšanas šajā sakarā tiek pārbaudītas. Sertifikācijas eksāmena pretendentiem, kas studiju ietvaros ( pēdējo 5 gadu laikā) nav apguvuši neatliekamās palīdzības kursu, balstoties uz MK noteikumu Nr 317 punktu Nr 20, kursu apguve kā ārstniecības personai ir pienākums, taču dokumentācijā tā jānorāda nav.
  2. Par atzīstamiem tiek uzskatīti neatliekamās palīdzības kursi, kurus vada apmācīttiesīgās personas ārsti speciālisti anestezioloģijā, reanimatoloģijā vai neatliekamajā medicīnā vai neatliekamās medicīnas ārsta palīgi. Ja kursus rīko profesionālā organizācija (piem. LOOA vai citas ārstniecības personu profesionālās organizācijas) vai Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociācija, tad iepriekšējs apstiprinājums no LĀPPOS nav nepieciešms, atbilstoši MK noteikumu Nr 943 5. pielikuma 1. punkta 1. apakšpunktam. Ja kursi tiek izieti pie citiem organizatoriem ( piem. RSU sarkanā krusta medicīnas koledžā, Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūtā u.t.t.), ir iepriekš jāpārliecinās, ka kursi ir saskaņoti ar Latvijas Ārstu biedrību vai LĀPPOS.

LĀPPOS aicina atcerēties, ka neatliekamās palīdzības sniegšana ir obligāts visām ārstniecības personām likumā noteikts pienākums, nespēja vai izvairīšanās to sniegt pie noteiktas nelabvēlīgas apstākļu sakritības var novest pie krimināltiesiskām sekām ārstniecības personai saskaņā ar Krimināllikuma 138. panta noteikumiem.

Ziņojums sagatavots 2020. gada 3. jūlijā

Ziņojumu sagatavojusi Optometristu sertifikācijas komsijas priekšsēdētāja Aija Muceniece

 

Lai atvieglotu šo prasību izpildi, Latvijas Optometristu un optiķu asociācija sadarbīā ar Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu ir izstrādājusi īpašu neatliekamās palīdzības apmācību kursu optometristiem, kas atbilst visām izvirzītajām prasībām, ļauj iegūt nepieciešamās zināšanas un apliecību vienas darba dienas laikā (kā arī nodrošina 8 TIP).

Apmācības notiek klātienē, LURMK telpās, Rīgā, Hipokrāta ielā 1, grupās līdz 25 cilvēkiem (praktiskā daļa tiek realizēta, sadaloties vēl mazākās grupās) un kuru izmaksas ir 40,00 €/cilv.

Apmācību aktuālos datumus un detalizētu informāciju saņemt, kā arī dalībai apmācībās var pieteikties, sekojot saitei: https://forms.gle/1B9sExHuR391hNT76

Forma tiks uzturēta, pārtraucot iespēju pieteikties uz datumiem, kur grupa jau ir nokomplektēta, kā arī regulāri papildinot pieejamo datumu klāstu.

Pielikumā: LĀPPOS oficiālā atbilde optometristiem par NP apmācību.

2020_18_LAPPOS atbilde_03.06.2020.

 

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: