Optometristu medicīnas tehnoloģijas

| 1,771 skatījumi

Latvijas optometristu un optiķu asociācija ar lepnumu informē, ka Latvijas Zāļu valsts aģentūra ir akceptējusi un nopublicējusi Latvijas optometristu medicīnas tehnoloģijas.

Ir paveikts liels darbs kopš 2019.gada augusta, kad Nacionālais veselības dienests vērsās pie LOOA ar lūgumu paust savu redzējumu par optometristu lomu valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanā, kas arī noveda pie atskārsmes, ka optometristiem legālai darbībai ir nepieciešams izveidot un apstiprināt pašiem savas medicīnas tehnoloģijas (medicīniskās tehnoloģijas (MT) saskaņā ar Latvijas Ārstniecības likumu ir ārstniecībā izmantojamās metodes un medicīniskās iekārtas, kuras lieto ārstniecības persona).

Latvijas Zāļu valst aģentūras uzturētajā ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē optometristu MT reģistrētas 8. Tehnoloģiju blokā „Oftalmoloģijas un optometrijas medicīniskie pakalpojumi”, un ar to izvērstajiem aprakstiem iespējams iepazīties https://www.zva.gov.lv/zvais/mtdb/8-oftalmologijas-mediciniskie-pakalpojumi/optometristu-mediciniskie-pakalpojumi\

Šobrīd optometristiem ir reģistrētas sešas medicīniskās tehnoloģijas:

 1. Redzes funkciju novērtēšana optometrista praksē
 2. Redzes korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana optometrista praksē
 3. Acu struktūru veselības novērtēšana optometrista praksē
 4. Redzes rehabilitācija optometrista praksē
 5. Vājredzīgu pacientu redzes spēju novērtēšana un korekcijas palīglīdzekļu nozīmēšana optometrista praksē
 6. Redzes profilaktiskā pārbaude bērniem optometrista praksē

Redzes funkciju novērtēšana optometrista praksē paredzēta gan rutīnas redzes pārbaudes veikšanai gan redzes funkciju novērtēšanai pēc citu speciālistu nosūtījuma, profilaktisko redzes pārbaužu un redzes skrīninga veikšanai, kā arī arodveselības redzes pārbaudēm. Tās ietver anamnēzes ievākšanu, pacienta ķermeņa un galvas pozas, acu novietojuma un cilvēka uzvedības novērtējumu saistībā ar redzes funkcijām, acu priekšējo daļu un redzes parametru mērīšanu, redzes asuma un vadošās acs noteikšanu, subjektīvās korekcijas noteikšanu un pielāgošanu, redzes binokulāro funkciju un acs akomodācijas spēju novērtēšanu, redzes funkciju papildu pārbaužu veikšanu un slēdziena par redzes izmeklējumu atradnēm sagatavošanu.

Acu struktūru veselības novērtēšana optometrista praksē ietver acs struktūru novērtēšanu, acs iekšējā spiediena noteikšanu, acu un vispārējo slimību pazīmju atpazīšanu rutīnas redzes pārbaudes ietvaros vai arodveselības redzes pārbaudes gadījumā.

Redzes korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana optometrista praksē pacientiem ar ametropiju, binokulārās redzes traucējumiem, acu akomodācijas traucējumiem un redzes pārslodzes sūdzību mazināšanai. Tehnoloģija apvieno briļļu vai kontaktlēcu korekcijas un to lietošanas režīma nozīmēšanu, pacientu apmācību un pēcaprūpi.

Redzes rehabilitācija optometrista praksē paredzēta pacientiem ar akomodācijas traucējumiem, šķielēšanu, ambliopiju, ar šķielēšanu nesaistītiem binokulāro funkciju traucējumiem, ar acu kustību traucējumiem, redzes uztveres traucējumiem un citiem redzes traucējumiem, kas saistīti ar centrālās nervu sistēmas bojājumiem un ietver gan anamnēzes ievākšanu un pārbaudi, novērtēšanu un diagnostiku, un pacientu konsultēšanu, apmācību, uzraudzību.

Vājredzīgu pacientu redzes spēju novērtēšana un korekcijas palīglīdzekļu nozīmēšana optometrista praksē ietver specifiskas vājredzīga pacienta izmeklēšanas metodes, vājredzības korekcijas līdzekļu nozīmēšanu un lietošanas apmācību.

Redzes profilaktiskā pārbaude bērniem optometrista praksē paredzēta bērna redzes funkciju novērtēšanai, monitoringam  un bērna redzes sistēmas funkcionalitātes ietekmes novērtēšana uz vispārējo attīstību vai konkrētu uzdevumu veiktspēju. Šo tehnoloģiju paredzēts piemērot bērniem dažādās vecuma grupās, katrai no tām nosakot savu izmeklējumu kopu un izrietošo rīcību: bērniem 3-5 gadu vecumā, bērniem 6-7 gadu vecumā un  periodiski redzes aprūpes speciālista noteiktos intervālos vai simptomu, sūdzību vai citu speciālistu nosūtījuma gadījumā bērniem 8-18 gadu vecumā. Šīs MT ieviešanas mērķis ir ātri, neinvazīvi un efektīvi ar atsevišķām katrai vecuma grupai īpaši pielāgotām skrīninga metodēm izvērtēt, vai bērna redzes sistēma attīstās normāli un vai redzes funkcijas darbojas atbilstoši bērna vecumam un redzes pieprasījumam, un identificēt situācijas, kad bērnu nepieciešams nosūtīt pie redzes aprūpes speciālista detalizētai izmeklēšanai un redzes funkciju terapijas nozīmēšanai.

Šobrīd Latvijā optometristu un oftalmologu pakalpojumi veido vienotu bloku pacientu redzes aprūpei, tomēr tās ir divu neatkarīgu specialitāšu atdalītas tehnoloģijas: optometristi nav tiesīgi izmantot oftalmologu medicīnas tehnoloģijas, savukārt, oftalmologiem nepieder optometristu medicīniskie pakalpojumi; šīs abas profesijas darbojas neatkarīgi, katra savas kompetences ietvaros, tām katrai ir sava kvalifikācija un sava sertifikācijas uzturēšanas sistēma.

Optometristi šādejādi sāk ieņemt stabilu pozīciju Latvijas iedzīvotāju aprūpē ne vien reāli, bet arī juridiski. LOOA, savukārt, turpinās darbu pie optometristu sniegto medicīnisko pakalpojumu integrācijas Latvijas veselības aprūpes sistēmā, lai tiektos uz maksimālu primārās redzes aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem un stabilas klientu plūsmas nodrošināšanu optometristiem.

Paldies par paveikto darbu optometristu medicīnisko tehnoloģiju izstrādes darba grupai:

 • Profesorei Dr. Guntai Krūmiņai,
 • Docentei Dr. Evitai Kasalietei,
 • Docentei Dr. Aigai Švedei,
 • LU profesoram emeritus Ivaram Lācim,
 • Oftalmoloģei dr. Andai Balgalvei,
 • Optometristei Kristai Caunei-Bērziņai,
 • Optometristei Kristīnei Detkovai,
 • Optometristei Anetei Petrovai,
 • Optometristei Inesei Petrovičai,
 • Optometristei Jeļenai Stūriškai,

kā arī paldies SIA OC VISION par sniegto atbalstu izstrādes procesa un juridisko pakalpojumu vinansēšanai.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: