Gada optometrists 2018

| 3,182 skatījumi

Burvīgs gads ir pagājis. Un atkal mums jāparaugās uz 2018. gada labākajiem, kurus viņu darba vietas un kolēģi ir izvirzījuši nominācijai “LOOA gada optometrists 2018”. Par šiem cilvēkiem Jānis Klīdzējs ir teicis: “Ir trejādi cilvēki: Vieni, kas rada un veido notikumus. Otrie, kas vēro visu, kas notiek. Trešie ir tādi, kas vaicā kā pēkšņi atmodušies: Kas notika?”. Ikkatram ir skaidrs, ka tie, par kuriem runāsim, ir tie pirmie.

Ir saņemti 10 pretendentu vārdi, viņu raksturojumi un sasniegumi. Publicējam īsus aprakstus par katru nominantu, kur minētas ne tikai īsas atziņas par viņiem no pieteicējiem, bet arī neliels nominantu darbības raksturojums. Dotais materiāls ļaus jums nedaudz labāk iepazīt pretendentus, lai veiktu savu izvēli 17. martā LOOA konferences laikā. LOOA valdes nozīmēta komisija no šiem pretendentiem atlasīs 3-5 kandidātus, par kuriem visi LOOA konferences dalībnieki balsos, lai izvēlētos to vienu, kurš saņems „LOOA gada optometrista 2018” balvu. Lai arī atkal uzvarētājs būs viens, visi izvirzītie pretendenti ir pelnījuši atzinību, jo katrs savā ikdienas darbā parāda, ka optometrists ir spējīgs risināt problēmas, palīdzēt un izglītot. Tā ir profesija, kas, ja pats tiecas uz jaunām zināšanām, neļaus iestigt rutīnā, katru reizi atklās ko jaunu un liks izaicinājumus.

PS Nominanti ir izkārtoti alfabēta secībā un šī secība nekādīgi neatspoguļo katra nominanta sasniegumus.

Žanete Branta

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 5 gadi

Darbība: Bez subjektīvās korekcijas un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un kontaktlēcu (dažāda veida mīksto) izrakstīšanas, veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, piemēro redzes terapiju, veic redzes pārbaudi un korekciju bērniem, kā arī darbojas ar vājredzīgiem pacientiem.

Tālākizglītība (2018. gadā): 3 pasākumi ārvalstīs, 5 pasākumi Latvijā

Uzstāšanās (2018. gadā): 2 pasākumi

Raksturojums: “Žanete ir jauna, apņēmīga un ļoti zinoša optometriste, kas visu, ko iesāk, dara ar apbrīnojamu rūpību un precizitāti. Ar savām pārdomātajām prezentācijām un līdz niansei noslīpētajiem klīniskajiem gadījumiem, ko prezentē saviem nozares kolēģiem, viņa ir ieguvusi kolēģu atzinību un apbrīnu. Var redzēt, ka ikkatrā savā pacientā iedziļinās pilnībā un spēj piemeklēt individuāli atbilstošāko risinājumu. Žanete brīvi pārvalda visas jaunākās briļļu tehnoloģijas, papildus zināšanas korekcijas līdzekļu jomā šogad ir apguvusi gan semināros Polijā, gan Čehijā. Arvien biežāk kolēģi Žanetei jautā pēc padoma sarežģītākās situācijās, viņa nebaidās no nestandarta risinājumiem un tiek galā arī ar situācijām, kas prasa īpašu erudīciju. Taču Žanete nebaidās lūgt arī padomu citiem kolēģiem, ja redz, ka pati saviem spēkiem var neizdarīt visu perfekti. Jā, viņa ir perfekcioniste, taču šī vārda vislabākajā nozīmē! Lai kādu darbu mēs Žanetei uzticētu, esam pilnīgi pārliecināti – tas tiks izdarīts maksimāli precīzi, rūpīgi un no visas sirds!”

Kristīne Detkova

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 15 gadi

Darbība: Visvairāk darbojas tieši ar subjektīvās korekcijas piemeklēšanu un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un kontaktlēcu (dažāda veida) izrakstīšanu, kā arī papildus veic sausās acs saslimšanas diagnostiku un rekomendē terapiju.

Tālākizglītība (2018. gadā): 1 pasākums ārvalstīs, 6 pasākumi Latvijā

Novadītie/organizētie profesionālie semināri (2018. gadā): 3 pasākumi Latvijā, 2 pasākumi Lietuvā, 1 pasākums Igaunijā

Studentu apmācības (2018. gadā): 1 students (Klīniskajā praksē)

Publicitāte (2018. gadā): 8 raksti medijos (arī internetā), 1 uzstāšanās publiskā pasākumā

Uzstāšanās (2018. gadā): 2 pasākumi

Cits (2018. gadā): aktīvi darbojas LOOA kvalifikācijas padomē un LOOA ētikas komisijā, PTAC komisijās, iesaka pētnieciskās tēmas LU studentiem, konsultē un rediģē rakstus žurnālā “Ilustrētā zinātne”.

Raksturojums: “Šis ir Kristīnes gads! Viņa joprojām turpina augt, iedvesmot un  attīstīt nozari arvien tālāk, augstāk, dziļāk. Kristīne zina un liek lietā visas valodas – gan klientu, gan kolēģu asistentu un kolēģu optometristu, gan vadības un mācībspēku. Tāpēc viss, ko viņa uzsāk, nonāk tieši mērķi. Kristīnes fenomenālās darba spējas ļauj ziedot sevi sabiedrībai un optometrijai vairāk kā jebkuram citam būtu pa spēkam. Jaunas idejas, zināšanas, metodes … tikai ieminaties un Kristīne to paveiks, kamēr citi vēl domās. Joprojām raksturoju Kristīni kā optometrijas “karsto punktu”. Ar skaidru nākotnes vīziju un neizsīkstošu enerģiju sasniegt ekselences līmeni it visā, ko uzsāk! Kristīnes ceļš optometrijā ir ne tikai profesionalitāte darbā ar klientiem, bet arī darbošanās optometrijas attīstībā, nododot savas prasmes un zināšanas kolēģiem un sakārtojot “papīru un juridiskās lietas”, kurās daudzi pat neiedziļinās. Viņa ir blakus visur, kur nepieciešams ko uzlabot, iemācīt, izveidot vai sasniegt. Viņa ir kā katalizators, kuras klātbūtnē notikumi sāk attīstīties. Un Kristīne nešķiro kolēģus pēc piederības kādam optikas tīklam – par visiem viņa iestāsies, visus apmācīs, visu sakārtos un nezināmo izzinās “līdz kaulam”, lai to nodotu tālāk tautās.”

Ieva Jēkabsone

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 7 gadi

Darbība: Darbojoties ar subjektīvās korekcijas piemeklēšanu un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un kontaktlēcu (dažāda veida) izrakstīšanu, neaizmirst arī par binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, bērnu redzes pārbaudēm un korekcijas nozīmēšanu, kā arī jo īpaši specializējas vājredzīgo pacientu koriģēšanā. Ja nepieciešams, veic arī sausās acs saslimšanas diagnostiku ar tieraskopu.

Tālākizglītība (2018. gadā): 4 pasākumi Latvijā

Studentu apmācības (2018. gadā): 1 lekcija

Raksturojums: “Ieva ir par sevi pārliecināta, zinoša optometriste, un šo savu stabilitāti veiksmīgi realizē komunikācijā ar pacientiem – rūpīgi iedziļinās katrā situācijā, meklē individuāli vispiemērotāko risinājumu un daudz laika velta tieši skaidrojošajam darbam. Iespējams tā ir viņas veiksmes atslēga: zināšanas, kas tiek nodotas visiem viņai apkārt.”

“Ieva savas zināšanas pilnveido semināros arī ārpus Latvijas. Bieži jaunākos produktus izmēģinot pati, kas ļauj tos klientam pārdot daudz efektīvāk. Nebaidās no inovācijām un pārmaiņām, ļoti pacietīga un mierīga gan kolektīvā, gan darbā ar klientiem, bērniem.”

Aija Muceniece

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 7 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) izrakstīšanā, kā arī bērnu redzes problēmu izmeklēšanā. Veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, piemēro redzes terapiju un piemeklē lupas vājredzīgajiem. Visvairāk darbojas tieši ar multifokālajām mīkstajām kontaktlēcām. Papildus apguvusi un veiksmīgi pielieto BUT testu, aberometriju, tīklenes fotografēšanu un perimetriju.

Tālākizglītība (2018. gadā): 7 pasākums ārvalstīs, 8 pasākumi Latvijā

Novadītie/organizētie profesionālie semināri (2018. gadā): 7 pasākumi Latvijā

Studentu apmācības (2018. gadā): 2 studenti (Klīniskajā praksē)

Publicitāte (2018. gadā): 2 bukleti, 1 katalogs, 1 raksts medijos (arī internetā), 1 uzstāšanās publiskā pasākumā

Raksturojums: “Šķiet, vārds lokomotīve Aijai diez vai piestāv. Lokomotīve ir kaut kas grandiozs, izteikti spēcīgi masīvs. Turklāt lokomotīves dodas tikai pa iepriekš zināmu – iezīmētu ceļu. Savukārt Aija ir individualitāte un personība, kura apkārtējos spēj pakļaut nevis ar varu un spēku, bet ar savu erudīciju un harizmas vilkmi. Viņas līdera dotības ir veidojušās pakāpeniski, necenšoties ambīcijām dominēt pār citu sasniegumiem. Šobrīd Aija Muceniece ir izveidojusies par līderi. Viņa pati, droši vien nelabprāt to atzītu, jo uzskatītu, ka tas ir priekšlaicīgi un pārcildināti. Tomēr, mēs – kolēģi, tieši tādu Aiju redzam. Ļoti augsti vērtējam viņas darbu un zināšanas optikas nozarē. Turklāt šobrīd viņa vairs nav tikai Mūsējā, Aija jau veidojas par līderi visā optikas nozarē Latvijā, un esam pārliecināti, ka arī šīs robežas viņai drīz tiks pakļautas. Neskatoties uz Aijas karjeras izaugsmi un ikdienas dinamisko darbu: apmācot jaunos kolēģus, ieviešot nozarē laikmetīgas tehnoloģijas, daloties ar pieredzi ar saviem nozares kolēģiem, Aija joprojām strādā kabinetā ar pacientiem. Turklāt dara to ar tikpat lielu entuziasmu kā viņu bijām iepazinuši, sākot tik tikko strādāt kopā. Viņa joprojām ieskatās gan bērnu, gan senjoru acīs, gan pieņem pacientus elitārajos Rīgas, gan pieticīgajos Latvijas novadu kabinetos. Viņas priekšzīme un nesavtīgums ir tas, kas aizrauj un ir padarījis Aiju par līderi. Citi, iespējams, to sauc arī par lokomototīvi.”

Aiga Ozoliņa-Saveļjeva

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 20 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā, briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un dažāda veida kontaktlēcu izrakstīšanā, kā arī binokulāro funkciju padziļinātā izmeklēšanā un lupu piemeklēšanā vājredzīgajiem. Ļoti aktīvi veic sausās acs saslimšanas diagnostiku un rekomendē terapiju.

Novadītie/organizētie profesionālie semināri (2018. gadā): 1 pasākums Latvijā

Publicitāte (2018. gadā): 1 raksts medijos (arī internetā), 1 uzstāšanās publiskā pasākumā

Raksturojums: “Esmu optometriste ne tikai darbā, bet arī ģimenē, draugu kompānijā un pat uz ielas un sabiedriskajā transportā. Optometrista amatā nostrādātais laiks pierāda to, ka viss kā dzīvē – kā sinusoīda – kāpumi, kritumi, uzslavas, sūrs darbs, izklaides, jaunas zināšanas, daudz prakses… Tieši šogad atkal krasi izjutu to, ka gribējās uz ielas iet klāt šķību briļļu lietotājiem, tai tās iztaisnotu un notīrītu stikliņus, tādējādi uzlabojot skatu caur brillēm. Šogad tiku nodēvēta par Optio sausās acs speciālisti. Nenoliegšu – patīkami! Ir mūsu sabiedrībai sausas acis – pilsētas acis! Jā, ikdienā izmantoju sausās acs testeri un palīdzu pacientiem justies labāk. Paldies, par iespēju, strādāt ar tieraskopu! Par šo tēmu uzstājos Dominas Gaidību dienās, vadīju meistarklasi Lietuvā VisPEP un publicēju rakstus vairākās Latvijas reģionu avīzēs. Ar interesi iesaistījos semināra organizēšanā par vājredzību, kur mana tēma bija „Vājredzīga cilvēka psiholoģija”. Šis darbs palīdzēja iedziļināties un labāk izprast cilvēka ar īpašām vajadzībām ikdienu un viņa rūpes. Šogad praksē izjutu to, ka pusaudži arvien ātrāk un ļoti veiksmīgi sāk lietot kontaktlēcas. Man šis gads bija bērnu un jauniešu pirmreizējas kontaktkorekcijas gads. Vēlos sev novēlēt turpmāk praksē – arī citus gadus justies zinošai, novērtētai un tādai, lai kolēģi droši uzrunā un vaicā padomu, neatteikšu.”

Ieva Pipare

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 17 gadi

Darbība: Veic subjektīvo korekciju un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) izrakstīšanu, kā arī binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu un redzes terapijas piemērošanu. Ja nepieciešams, tiek piemeklētas arī lupas vājredzīgajiem.

Studentu apmācības (2018. gadā): 2 studenti (Klīniskajā praksē)

Raksturojums: “Ieva 2018. gadā ir ļoti daudz un cītīgi strādājusi. Ir paveikts apjomīgs optometrista darbs. Ikdienas saskarē ar pacientiem ir veiktas 1657 redzes pārbaudes. Ieva bijusi ļoti izpalīdzīga un kolēģa ilgstošas prombūtnes laikā uzņēmās papildslodzi, ko daudzi no optometristiem nemaz nespētu izturēt. Strādājot tirdzniecības centrā, aktīvākās darba dienas bieži vien ir nedēļas nogalē, tieši tas Ievai ir liedzis cītīgi apmeklēt optometristiem paredzētos tālākizglītības pasākumus. Tas gan nenozīmē, ka Ieva šī gada laikā nav pilnveidojusies un krājusi OTP. Ievērības, pat apbrīnas cienīgs fakts ir, ka viņa praktiski mēneša laikā ir spējusi novadīt „Klīnisko praksi IV” divām studentēm. Tie, kuri ir vadījuši šīs prakses, noteikti saprot, ka tas no optometrista prasa ne mazums pūļu un darba, un ļoti palīdz pilnveidoties kā optometristam.”

 

 

Ieva Rikena

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 13 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) izrakstīšanā, kā arī bērnu redzes problēmu novērtēšanā. Veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, piemēro redzes terapiju, izraksta prizmas un piemeklē lupas vājredzīgajiem.

Tālākizglītība (2018. gadā): 3 pasākums ārvalstīs, 4 pasākumi Latvijā

Publicitāte (2018. gadā): 1 katalogs

Raksturojums: “Reiz kāda mazā paciente Ievai pajautāja: „Vai tu esi acu feja?” Jā, un Ieva tiešām tāda ir – ar savu sirsnību, profesionalitāti un cilvēku mīlestību, Ieva ir ieguvusi pastāvīgos klientus, kas savas un savu ģimenes locekļu acis uztic tikai viņai. Viņa spēj rast kontaktu ar jebkuru pacientu un darbā ar pašiem mazākajiem pacientiem redzama īpaši milzīga sirsnība un iejūtība. Ievas profesionalitāti novērtē daudzi kolēģi – optometristi un Ievas zināšanu, kā arī iejūtīgās attieksmes dēļ viņai regulāri tiek uzticētas jauno kolēģu apmācības, arī studentu prakšu vadīšana. Ieva nekad neatteiks padomus sarežģītu un problēmsituāciju gadījumos un viņa vienmēr iedziļinās klienta redzes jautājumos uz visiem 150 %. Un Ieva ne tikai māca citus un dalās ar savām zināšanām, bet regulāri apmeklē gan Latvijas, gan ārvalstu seminārus un jauniegūtās zināšanas integrē ikdienas darbā.”

 

 

 

Madara Segliņa

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 3,5 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā un briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un dažāda veida kontaktlēcu izrakstīšanā. Veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, bērnu redzes pārbaudes un piemeklē lupas vājredzīgajiem. Papildus veic BUT testu sausās acs saslimšanas diagnostikai.

Tālākizglītība (2018. gadā): 5 pasākumi Latvijā

Publicitāte (2018. gadā): 1 raksts medijos (arī internetā)

Raksturojums: “Madara ir uzticama kolēģe un zinoša redzes korekcijas veicēja. Iestrādājusi savu lojālo klientu loku, neatsakās no izaicinājumiem. Viņu vērojot, nemana nevienu gadījumu, kad Madara nebūtu eleganti tikusi galā ar grūtībām. Veiksmīgi izraksta gan briļļu, gan kontaktlēcu receptes, gan lupas neatkarīgi no refrakcijas veida (gada griezumā redzams, ka veiksmīgi atprečots tiek stabils skaits progresīvo un ofisa tipa briļļu un torisko un multifokālo kontaktlēcu receptes), pie tam pirmreizējie kontaktlēcu lietotāji pie Madaras paklausīgi ierodas arī uz regulārām kontroles vizītēm. Madara ir optometrists, kas aug un atveras klientiem un kolēģiem ik dienu jo vairāk un, gadiem ejot, kļūst aizvien ieinteresētāka savā darbā. Pārvarot iekšējo nedrošību, rod ļoti labu kontaktu ar pacientiem un kolēģiem, ir atbalsts un „drošības spilvens” pārdevējiem, pozitīvs optometrista tēls Bauskas pilsētā.”

Jeļena Stūriška

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 13 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā, briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un dažāda veida kontaktlēcu izrakstīšanā. Veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu, piemēro redzes terapiju un piemeklē lupas vājredzīgajiem. Papildus apguvusi un veiksmīgi pielieto tīklenes fotografēšanu.

Tālākizglītība (2018. gadā): 2 pasākums ārvalstīs, 9 pasākumi Latvijā

Novadītie/organizētie profesionālie semināri (2018. gadā): 1 pasākums Latvijā

Studentu apmācības (2018. gadā): 2 studenti (Klīniskajā praksē)

Publicitāte (2018. gadā): 1 raksts medijos (arī internetā), 1 uzstāšanās publiskā pasākumā (skolā)

Raksturojums: “Jeļenas augsto profesionalitāti novērtē ne tikai kolēģi un pacienti, bet arī vadība. Jeļenas tuvākie darba kolēģi atzīst, ka tieši viņa ir speciālists, kas ir paraugs visiem citiem aroda brāļiem un māsām. Jeļena nealkst publiskas uzmanības, tāpēc viņai izdodas bieži palikt nemanītai arī lielos un optometrijas nozarei nozīmīgos projektos, kaut tajos tiek ieguldīts milzīgs darbs un visa sirds. Tā Jeļena šajā gadā nesavtīgi ziedojusi savu laiku un spēku, aktīvi iesaistoties optometrijas jaunā profesijas standarta izstrādē. Arī uzņēmumā viņa ir klāt visos optometristiem nozīmīgajos lēmumos, lai iestātos par kolēģiem, profesionālu pakalpojumu un profesijas prestižu. Darbā Jeļena tiecas piemeklēt individuālu pieeju katram klientam un situācijai. Kabinetā viņa darbojas „kā zivs ūdenī”, drosmīgi praksē ieviešot jaunākās optometriskās vēsmas un zināšanas, ko nemitīgi papildina. Kolēģiem – optometristiem un optikas darbiniekiem viņa ir gan draugs, gan skolotājs, gan padomdevējs un iedvesmotājs. Ar savu mieru, nosvērtību, pārliecinātību, zināšanām un attieksmi Jeļena ir mīlēts un ieredzēts tīkla līderis, kas vien jau ir augsts novērtējums. Daudz enerģijas Jeļena velta arī sabiedrības izglītošanai redzes jautājumos, uzrunājot gan mazus bērnus, gan nopietnus biroja darbiniekus. Izmantojot visas iespējas un mediju vides, Jeļena runā ar sabiedrību par redzes higiēnu, dzīvesveida un paradumu ietekmi uz redzi un iespējām, kā savām acīm un redzei palīdzēt. Viņa ir ne tikai izcils savas nozares speciālists, kas lieliski tiek galā ar darba pienākumiem, bet arī apbrīnojami dzīvīgs, darbīgs, sirsnīgs un labvēlīgs cilvēks, ko jūt visi, kas viņu satiek.”

Elīna Vektere

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 14 gadi

Darbība: Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā, briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un dažāda veida kontaktlēcu izrakstīšanā. Aktīvi darbojas specializētajā bērnu dārzā, izmeklējot bērnus un realizējot redzes treniņus. Veic binokulāro funkciju padziļinātu izmeklēšanu un piemeklē lupas vājredzīgajiem. Padziļināti apguvusi perimetriju glaukomas dinamiskai novērošanai.

Tālākizglītība (2018. gadā): 4 pasākums ārvalstīs, 5 pasākumi Latvijā

Novadītie/organizētie profesionālie semināri (2018. gadā): 7 pasākumi Latvijā

Raksturojums: “Mēs strādājam vidē, kur visi esam profesionāli, talantīgi, jauni un skaisti. Bet ir tādi, par kuriem jo īpaši ir ko stāstīt, rādīt un lepoties, iepazīstinot plašāku profesionālās sabiedrības loku. Elīna Vektere ir viena no tādām. Ārēji Elīna var radīt trauslas sievietes iespaidu, bet patiesībā ir „ar krampi” it visā, ko dara. Elīna nav vieglākā ceļa gājēja – viss ir jāizzina, „jāatkož” un jārealizē maksimāli klientu interesēs. Tas prasa patstāvīgu izglītošanos un profesionālu attīstīšanos. Elīna ir mērķtiecīga, pacietīga, ar augstu atbildības sajūtu un spēju rast kontaktu ar jebkura vecuma, dzimuma un materiālā stāvokļa pacientu. Šajā gadā Elīna savu profesionālo piepildījumu ir guvusi arī darbā ar vājredzīgiem bērniem. Ar aizrautību sastādot un realizējot redzes treniņu programmas, kā arī piemeklējot mazuļiem redzes korekcijas līdzekļus. Kaut tik daudz jau ir padarīts, Elīna ir sava ceļa sākumā – ar uzņemtu stingru kursu, jau labu pieredzi bagāžā un gatava savā ieguldījumā dalīties ar mums, klientiem, sabiedrību.”

„Elīna ir lieliska optometriste, ko es zinu pavisam noteikti un tas ir tas, ko es dzirdu no klientiem, ikdienā strādājot. Ļoti centīga un akurāta savā darbā. Mēs Valmierā ļoti daudz mācāmies tieši no viņas, ar viņu kopā. Viņā vienmēr ir tas spīts uzzināt par katru jautājumu optikas nozarē visu, visos sīkumos. Viņai patīk arī izmēģināt jaunas lietas un tas viss ar lielu entuziasmu. Uz viņu vienmēr var paļauties visos jautājumos, un viņa vienmēr palīdzēs. Vēl mēs kopā ļoti daudz gatavojamam brilles! Viņa ir lielisks optiķis. Tas optikas darbs viņai ir dziļi sirdī. Viņa ir kā mazs cinītis, kas gāz lielu vecumu. Forša un ar smaidu!”

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: