Par Optiķiem, Optometristiem un asociāciju.

| 10,650 skatījumi

Latvijas optiķu un optometristu asociācija apvieno savās rindās fiziskas personas, kuras strādā redzes primārās aprūpes jomā. Tie ir redzes optiķi, optikas veikalu asistenti, optometristi un acu ārsti. Asociācija dibināta 1997. gada 14. jūnijā. 2013. gadā asociācijā bija 100 biedru. Šie speciālisti strādā optikas veikalos, redzes centros un slimnīcās.

    Augstākās lēmēja tiesības visās asociācijas lietās pieder Asociācijas biedru kopsapulcei.

Asociācijas valde.

IMG_1329-1

 Praktisko ikdienas darbu veic asociācijas valde un valdes priekšsēdētājs. Asociācijā ir divas sekcijas: optiķu un optometristu sekcija. Valde sastāv no 6 locekļiem pa trim no katras sekcijas.

 

 

Uz nākošo darba periodu LOOA valdē ir ievēlēti.

LU optometrijas nodaļas lektore Anda Balgalve- valdes priekšsēdētāja;

RSU profesore Guna Laganovska;

LU optometrijas nodaļas docents Pēteris Cikmačs;

LU optometrijas nodaļas profesore Gunta Krūmiņa;

SIA Liko-R vadītājs Linards Kovaļevskis;

LU optometrijas nodaļas docents Vitolds Grabovskis.

 

    Kvalifikācijas padome.

Kvalifikācijas padome ir Asociācijas institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir aizsargāt primārās redzes aprūpes sistēmas klientus no nekvalificētiem un redzei kaitīgiem pakalpojumiem.

LOOA Kvalifikācijas padomes sastāvs nākošajam darba periodam:

Aiga Švede

Anda Balgalve

Evita Kassaliete

Gunta Krūmiņa

Inese Grabovska

Inese Petroviča

Krista Caune

Linards Kovaļevskis

Irina Kezika

Asociācijas prezidents.

Ivars
Asociācijas prezidents ir asociācijas biedru ievēlēta amatpersona, kuram piekrīt Asociācijas reprezentācijas, pārstāvniecības, uzraudzības, kā arī, īpašos apstākļos, rīcības pienākumi un tiesības.

 

 

Nākošajam darba periodam par LOOA prezidentu ir ievēlēts profesors Ivars Lācis.

 Asociācijas mērķi.

 • Veicināt Eiropas Savienības un citiem starptautiskajiem standartiem atbilstošas primārās redze
  aprūpes sistēmas un likumdošanas izveidošanu Latvijā sadarbībā ar LR Labklājības ministriju, Izglītības
  un zinātnes ministriju, LR veselības ministriju, Ekonomikas ministriju un izglītības iestādēm.
 • Primārās redzes aprūpes speciālistu kvalifikācijas atbilstības novērtēšana saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normām.
 • Līdzdalība primārās redzes aprūpes speciālistu sertifikācijā.
 • Līdzdalība Eiropas Savienības un citu starptautisku optometrijas un optikas asociāciju darbībā.
 • Primārās redzes aprūpes personāla profesionālās kvalifikācijas celšana atbilstoši progresam redzes zinātnē un ar to saistīto praktisko pielietojumu nozarēs.
 • Iedzīvotāju izglītošana redzes higiēnas un profilakses jautājumos un nodrošināšana pret nekvalificētiem un redzei kaitīgiem pakalpojumiem.
 • Savu biedru profesionālā prestiža, viņu profesionālo un ekonomisko interešu aizsardzība.

 

 Kas ir optometrists?

“Optometrija ir patstāvīga, ar likumu un noteikumiem regulēta, veselības aprūpes profesija ar noteiktām prasībām pret profesionālo izglītību.

Optometristi ir primārās aprūpes speciālisti, kas nodarbojas ar profesionālu acs un redzes sistēmas aprūpi, ieskaitot redzes optisko defektu korekciju, optisko materiālu izplatīšanu, acu slimību diagnostiku un aprūpi, kā arī redzes sistēmas rehabilitāciju.”

Pasaules Optometrijas Padomes definīcija

 

.: Kur mācās optometrists?

Latvijā par optometristu var kļūt mācoties LU Fizikas un Matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā klātienē vai arī neklātienē. Sīkāk par to var uzzināt http://www.optometrija.lu.lv/

 

.: Likumdošana.

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu:

(2) Veselības aprūpes jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

(8) optometrists;

17.pants. Vispārīgās prasības optometrista izglītībai 

(1) Personas tiesības uzsākt darbību optometrista profesijā apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas optometrijas akadēmiskās studiju programmas apguvi.

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību un prakses tiesības optometrijā apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas augstākās profesionālās optometrijas studiju programmas apguvi vai optometrista profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

(3) Optometrijas studiju programmā uzņem personas ar vidējo izglītību, kas dod tiesības studēt universitātes tipa augstskolā.

(4) Optometrista akadēmiskās izglītības diploms apliecina, ka tā īpašnieks pilna laika studijās apguvis akreditētu akadēmisko studiju programmu, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi. Optometrista augstākās profesionālās izglītības diploms apliecina, ka tā īpašnieks pēc augstākās izglītības diploma iegūšanas akreditētā akadēmiskā optometrijas studiju programmā apguvis akreditētu augstāko profesionālo optometrijas studiju programmu, kuras ilgums ir vismaz viens gads.

(5) Optometriskā izglītība nodrošina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas redzes primārai aprūpei, redzes funkciju izmeklēšanai un korekcijai ar brillēm un kontaktlēcām.

.: Profesijas standarts.

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Optometrijas profesijas standartu var atrast šajā adresē.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0331.pdf

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: