Optometristu sertifikācija. Kāpēc to vajag?

| 12,381 skatījumi

Ikvienā profesijā, kura ir saistīta ar cilvēku veselības aprūpi, profesionālim jārūpējas par savu tālākizglītošanu. Ja diploms ir iegūts, tad tas nenozīmē, ka tagad varēs „gulēt uz lauriem” un domāt, ka es tagad esmu pats labākais optometrists un man vairāk nav sevi jāizglīto. Mūsdienās tehnoloģijas strauji attīstās, līdz ar to arī redzes diagnostikas iespējas paveras daudz plašākas. Ne vienmēr visas jaunās metodes nonāks līdz Jūsu optometrista prakses vietai, taču zināt, ko, kā un kur var labāk novērtēt radušās aizdomas par pacienta redzes veselību, tas ir ļoti svarīgi optometrista ikdienas darbā.

Optometrijas profesijas reglaments nosaka, ka pēc diploma iegūšanas piecu gadu laikā sevi jāpilnveido un jāizglīto, lai varētu sertificēties jeb iegūt sertifikātu, kas apliecinās Jūsu praktiskās darbības likumīgo turpinājumu nākamos piecus gadus. Lai sertifikātu iegūtu ikvienam optometristam savlaicīgi jādomā par optometristu tālākizglītības punktu (OTP) iegūšanu.

Kā tad OTP punktus var iegūt?

LOOA Kvalifikācijas padome ir izstrādājusi „Nolikumu par optometristu sertifikāciju Latvijā” pieejams http://www.optometrija.lv/Optom_sertif_Nolikums_2009.pdf (apstiprināts 18.09.2009.). Ikviens optometrists var iepazīties ar dažādiem pasākumiem, kuri dod OTP. Ja pasākumu nerīko LOOA vai tas nav pieteikts LOOA Kvalifikācijas padomē, tad Jums tas ir jāpiesaka ar individuālo pieteikumu (atrodams www.optometrija.lv mājas lapas sadaļā „Asociācija” un meklēt mājas lapas pašā lejasdaļā – Individuāls sertifikācijas pieteikums ir šeit.

Jā zinu, ka nav vienkārši un viegli iegūt šos punktus, jo piecu gadu laikā pavisam kopā jāsakrāj 250 OTP. Taču paskatoties citās valstīs, kā tiek reglamentēti un sertificēti optometristi, var redzēt, ka profesionāļa izaugsmei jābūt nepārtrauktai, ka punkti par tālākizglītību arī jāsakrāj konkrētā laika posmā un ka optometristiem jārūpējas par savu prestižu.

Latvijas optometristi var aktīvi iesaistīties gan semināru rīkošanā, gan tālākizglītības kursu organizēšanā. Ja vien tik ir vēlme būt aktīvam un ar lielām spējām uzņemties radošas lietas. Ja neesi tik aktīvs, tad vari būt pasīvais un tad jāizmanto tās iespējas, ko piedāvā LOOA un citu asociāciju, uzņēmumu rīkotajos pasākumos. Jāizmanto iespējas aizbraukt arī uz konferencēm, kas notiek ārpus Latvijas, jo tā ir pavisam cita vide, kurā smelt zināšanas un prasmes. Ja „zināšanu” bagāža ir tik liela, ka variet ar to padalīties, tad atkal Jums ir iespēja rīkot semināru par savu iegūto pieredzi un dalīties ar to.

Ikviena ideja, kā uzlabot optometristu tālākizglītību ir Jūsu iespēja paplašināt loku OTP iegūšanai. Ikvienu priekšlikumu LOOA Kvalifikācijas padome ir gatava uzklausīt un izskatīt, tikai tiem ir jābūt pamatotiem.

Ar šo gadu sāksim sertificēt tikko diplomu ieguvušos optometristus, lai arī asociācijai būtu informācija par Jūsu prakses vietām, par Jūsu vēlmi strādāt ar pacientiem un palīdzēt viņiem redzes problēmu gadījumos.

Kā pieteikt un iesniegt dokumentus OTP piešķiršanai?

Soli pa solim:

1)      Jums jāaizpilda „Individuālais pieteikums optoemtrijas tālākizglītības apjoma atzīšanai”, norādot savu vārdu un uzvārdu. Atcerieties, ja Jūsu uzvārds ir mainījies un tas nesakrīt ar Profesionālā diplomā minēto uzvārdu, Jums jāiesniedz LOOA Kvalifikācijas padomei uzvārda maiņas apliecinošā dokumenta kopija.

2)      Jums jānorāda aktivitātes veids par kuru Jūs pretendējat saņemt OTP saskaņā ar LOOA Kvalifikācijas padomē izstrādātā nolikuma kādu no punktiem.

3)      Jānorāda kādus dokumentus Jūs iesniedzat kopā ar Individuālo pieteikumu.

 1. Ja ir bijusi konference, tad Jums jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Jūsu dalību konferencē (sertifikāti, dalības apliecinājumi no organizatoru puses), konferences izvērstā programma, kurā ir atspoguļoti referāti, to norises laiki.
 2. Ja esiet rīkojis semināru (ar vai bez pārbaudes darba), Jums savlaicīgi jāiesniedz „Kursu organizētāju sertifikācijas pieteikums” (atrodams turpat kur „Individuālais pieteikums”), pēc semināru norises izmantotie materiāli – prezentācijas u.c., dalībnieku saraksta kopija, kurā redzams dalībnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts. Atcerieties! LOOA Kvalifikācijas padomei nav jānodarbojas ar uzvārdu maiņu atšifrēšanu. Ikvienam optometristam ir pienākums savlaicīgi informēt par sava uzvārda maiņu. Ja tas netiks iepriekš izdarīts, Jūs OTP neiegūsiet. Ja mūsu reģistros nebūs cilvēks ar šādu uzvārdu, tad OTP punkti netiek iegrāmatoti.
 3. Ja esiet sagatavojis rakstu un tas ir publicēts, tad jāiesniedz tā kopija, klāt pievienojot žurnāla vai avīzes titula lapu. Atcerieties – Jūs esiet sagatavojis rakstu, nevis par Jums vai Jūsu viedokli ir atspoguļojis žurnālists.
 4. Ja rodas jautājumi, ko katrā situācijā iesniegt, lūdzu, konsultējieties ar LOOA Kvalifikācijas padomes locekļiem.

4)      Kad visas nepieciešamās sadaļas sarakstītas un visi pielikumi pievienoti, obligāti jāparakstās un jāuzraksta iesniegšanas datums.

5)      Kad pieteikums parakstīts, dokumentus jānogādā uz Ķengaraga ielu 8 – LOOA Kvalifikācijas padomei. Var iesūtīt arī elektroniski, taču ņemiet vērā, ka tikai parakstīti un ieskanēti pdf formātā elektroniskie dokumenti tiek pieņemti. Citā formātā word vai jpg netiek akceptēti.

OTP individuālos pieteikumus apkopo vienreiz gadā, līdz ar to Jūsu pienākums ir tos iesūtīt katru gadu līdz aprīļa sākumam vai tad kad pasākums ir noritējis, lai tos varētu apkopot un reģistrēt par iepriekšējo periodu.

 

Šī gada laikā tiks apkopota informācija par Jūs prakses vietām, kā arī izveidots optometristu reģistrs, par kuru aktivitātēm tiks paziņots vēlāk.

 

Vēlu panākumus un izaugsmes iespējas!

LOOA Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja,

Dr.Lūkina acu klīnikas optometriste-konsultante,

LU asociētā profesore

Gunta Krūmiņa

21 komentāri rakstam “Optometristu sertifikācija. Kāpēc to vajag?”

 1. Sofija says:

  Muļķības!Valstiskā līmenī tas nav noteikts, to apliecinās jebkurš jurists.

 2. Daina says:

  Žēl, ka šī sertifikācijas sistēma tiek izstrādāta, balstoties uz ārzemju praksi, bet tai pat laikā netiek ņemts vērā samērīguma princips, proti, netiek vērtēta attiecība starp ieguldāmajiem resursiem laika, finanšu un citu resursu ziņā attiecībā pret ieguvumu, ko iegūst sertificēts optometrists.

  Turklāt, klausoties, kā no kvalifikācijas padomes pārstāvju puses kongresā publiski tiek noniecināti LOOA biedri, optometristi, kas nav starp tiem, tā nosauktajiem, “uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmajiem” aktīvajiem otometristiem, jo nav izvēlējušies savu ikdienu saistīt ar zinātni un pētniecību, sāk mākt šaubas, kāds šobrīt ir optometristu sertifikācijas mērķis. Uzskatu, ka ne katrs otometrists vēlas un ir apdāvināts auditorijas priekšā lasīt lekciju vai ko prezentēt. Manuprāt, tas arī nav optometrista uzdevums, jo sertifikācijas mērķis vismaz 2007. gadā, kad stājos LOOA, bija oktometrists, kurš seko līdz aktualitātēm nozarē un tās pārzina, nevis optometrists – lektors.

  Līdz ar to man šķiet pilnīgi nepieņemami, ka uz pilnu slodzi strādojošs optometrists, kas savā brīvajā laikā apmeklē kongresus, pieejamos seminārus, iepazīstas ar aktuālo informāciju nozarē (grāmatas, internets, semināri), liedzot laiku savai ģimenei, bet nealkst publiski uzstāties, tiek saukts par “neaktīvu patērētāju”.

  Manuprāt, prasības var izvirzīt tikai tad, kad ir nodrošināta iespēja šīs prasības izpildīt, proti, savācamajam OTP punktu skaitam gadā ir jābūt tādam, ko optometrists var savākt, apmeklējot vismaz 80% no piedāvātajiem semināriem.
  Uzlikt par pienākumu apmeklēt starptautiskos seminārus,manuprāt, pagaidām nav adekvāti, turklāt, ņemot vērā, ka šāda semināra apmeklējums var izmaksāt vismaz divas vidējās optometrista ikmēneša algas (dalība, nakšņošana, nokļūšana).

  Pretējā gadījumā pastāv risks, ka prasības tiek uzskatītas par neizpildāmām un ar laiku tiek ignorētas, kas jau šobrīd ir vērojams oktometristu vidū, kas ir atmetuši cerības savākt nepieciešamos OTP punktus.

  Sertifikācija, protams, ir noderīga un nepieciešama, bet … .

  • Ilze says:

   Pilnībā piekrītu Daina rakstītajam….
   Papildinot… ne laika, ne iespēju ziņā savākt OTP punktus vienkārši NAV iespējams. Skatoties no “pasīvā” optometrista puses (kā kongresā tika dēvēti optometristi – klausītāji) – pilnīgi neiespējami. “Pasīvais” optometrists ar lielu varbūtību profesionālā ziņā spēj būt pat ļoti labs speciālists. Mazākā “aktīvo” optometristu daļa ar lektora dotībām ātri, efektīvi un precīzi atlasot vajadzīgo informāciju un sagatavojot lekciju par konkrētu tēmu, OTP punktus var iegūt, manuprāt, nesamērīgi daudz, attiecībā pret “pasīvo” optometristu pārākumu, kuri, to pat teorētiski nespēs īstenot, ņemot vērā mazo OTP punktu skaitu par vienu apmeklētu un noklausītu semināru.
   Priekšlikums – kvalifikācijas padomei pārskatīt kredītpunktu iegūšanas iespējas, aprēķinot maksimālo reāli iespējamo punktu skaitu kalendārā gada garumā, ņemot vērā “aktīvo” un “pasīvo” optometristu pozīcijas.
   P.S. Kredītpunktu iegūšana profesionālās kvalifikācijas celšanai ir populāra ne tikai optometristu sabiedrībā pasaulē, bet arī citās radniecīgās nozarēs, kurās sistēma ir pārdomāta un sakārtota ar REĀLĀM iespējām šos kredītpunktus savākt un celt profesionalitātes līmeni.

 3. LOOA Kvalifikācijas padome says:

  Cienījamie optometristi!
  Šāda sertifikācijas sistēma nav ņemta no citām valstīm. Iesaku jebkuram ieskatīties Latvijas medicīno personu sertifikācijas sistēmās. No turienes arī ir paņemta optometristu sertifikācija, pat ar visiem tālākizglītības punktiem. Nav šī sistēma ar augstākām prasībām. Optometristu sistēmā pat ir atkāpes un ir ieliktas iespējas, kas nav citiem.
  Tie kuri darbojas, tie arī ir tikuši pie sertifikātiem un nebūt tie nav tikai LU lektori. No 15 izsniegtajiem ir tikai trīs lektori. Un šos 12 optometristus es varu paslavēt, jo viņi ir sevi pierādījuši kā speciālistus, kuriem rūp sava tālākizglītība.
  Ja Jūs gaidīsiet, ka Jums visu pienesīs gatavu uz paplātes. Aizmirstiet to! Nevienā pasaulē tā nedara. Pašiem ir jāmeklē iespējas. Un tādu ir. Vajag tikai vēlēties darīt un darboties. Vajag kontaktēties ar citiem optometristiem, kuri ir aktīvi un iesaistīties viņu pasākumos.
  Kvalifikācijas padomes uzdevums nav organizēt kursus, seminārus. To dara citi – biedrības, interešu grupas utt.
  Un problēma iegūt tālākizglītības punktus nav problēma tikai optometristiem. Tā ir problēma arī “pasīviem” ārstiem, kuri tikai strādā un nedomā par sevis tālākizglītošanu.

  Un ja kāds saka, ka daudz strādā un nav laika. Ziniet, tas nav attaisnojums un arguments! Mēs visi daudz strādājam, visiem mums ir ģimenes, visi mēs esam ļoti aizņemti.

 4. Ilze says:

  Cienījamā LOOA Kvalifikācijas Padome!

  Esmu izbrīnīta par Jūsu sniegto atbildi, citējot…

  Ja Jūs gaidīsiet, ka Jums visu pienesīs gatavu uz paplātes. Aizmirstiet to! Un ja kāds saka, ka daudz strādā un nav laika. Ziniet, tas nav attaisnojums un arguments! Mēs visi daudz strādājam, visiem mums ir ģimenes, visi mēs esam ļoti aizņemti.

  Iepriekš rakstītajā šādi apgalvojumi netika minēti! Tiek izteikti komentāri par lietas būtību – “Optometrista serifikācija. Kāpēc to vajag?” Tika izteikts priekšlikums pārskatīt kredītpunktu iegūšanas iespējas.

  Jautājumi:

  1)Vai ir pieejams konkrēts kredītpunktu iedalījums, ņemot vērā optometristu ieguldījumu OTP iegūšanā – cik OTP ir par semināra apmeklējumu un noklausīšanos, cik OTP ir par raksta sagatavošanu un publicēšanu, cik OTP ir par semināra, lekciju vadīšanu, cik par sagatavotā materiāla prezentēšanu u.t.t.? Medicīnas nozarē šāda iespēja ir katram mediķim, vismaz pusgadu uz priekšu, tādējādi, spējot laicīgi plānot aktivitātes un pasākumu apmeklējumus.

  2)Vai apmeklējot LOOA kongresus tiek iegūti OTP punkti?

  3)Pārskatot pēdējā pusgada iespējas iegūt OTP punktus, informācija ir skopa un nepilnīga, piemēram, ielūgums uz zinātnisku konferenci, par OTP informācijas nav, kontaktlēcu seminārs, par OTP informācijas nav, informācijas apmaiņas semināri, komentārs – pasākums tiks reģistrēts LOOA lai dalībniekiem tiktu piešķirti OTP… cik? nav informācijas.

  Priekšlikums – pārskatīt OTP iegūšanas iespējas un publicēt konkrētu OTP iedalījumu atbilstoši optometrista aktivitātēm un ieguldījumam kvalifikācijas celšanai.

 5. Daina says:

  Jā, visu cieņu tiem 12 optometristiem, kas nav lektori un ir ieguvuši sertifikātus. Prieks par visiem, kas rosās.

  Bet šis “milzīgais” sertifikātus ieguvušais skaits attiecībā pret tiek, kam ir iestājies resertifikācijas termiņš un tuvākajos mēnešos iestāsies, arī ir apstāklis, kas liek domāt par šīs sertifikācijas sistēmas samērīgumu. Bet par laimi pagaidām šī sertifikācija ir vienas asociācijas iekšējais instruments, proti, iesaistīšanās ir pēc brīvprātības principa.

  Diemžēl neesmu sīki iedziļinājusies Kvalifikācijas padomei deliģētajās pilnvarās, bet, klausoties padomes pārstavju teikto, biedē to pilnavaru apjoms, ka par jebkuriem jautājumiem attiecībā uz sertifikāciju lemj tikai Kvalifikācijas padome, bet pārējiem biedriem tiek tikai paziņoti rezultāti, nolemtais.

  Piemēram, vēl viens no neizprotamajiem jautājumiem ir, kāpēc optometristam, kas ikdienā praktizē, ir jākārto praktiskais eksāmens, lai tiktu pagarināts sertifikāts. Manuprāt, praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas praksē. Un ja salīdzinām ar acu ārstu resertifikāciju, manuprāt, acu ārstiem nav jākārto praktiskais eksāmens, bet tikai teorētiskais. Protams, ja šjā kaut kas nav mainījies. Turklāt, ja salīdzina ar tiem optometristiem, kas savāc visus nepieciešamos OTP punktus, arī tiem optometristiem nav jākārto praktiskais eksāmens. Tad kādēļ tas būtu jākārto pārējiem praktizējošajiem optomeristiem?

  Paldies, Kvalifikācijas padomei, kas darbojas, bet tomēr reizēm ar pārāk autoratīvām metodēm.

 6. Irina Kezika says:

  Labdien, Dārgie kolēģi!
  Man īstenība ir prieks, ka rodas diskusijas un cilvēki izsaka savu viedokli un kaut kādus priekšlikumus.
  Man arī viedoklis. Kopš nesena laika esmu kvalifikācijas padomē un nu man ir iespēja mazliet izvērtēt gan no praktizējoša optometrista puses, gan no padomes biedra puses.
  1. Es piekrītu, ka mums kā padomei ir daudz kas jāuzlabo sava darbā tādā ziņā, lai būtu skaidrs kā var savākt punktus un par ko cik var dabūt. Tagad tiek veidota jaunā mājas lapa un domāju, ka pakāpeniski mēs strādāsim un informācija būs viegli pieejama.
  2. Ļoti labi, ka optometristi savā brīvajā laikā apmeklē seminārus, bet ir jāsaprot viena lieta, ka asociācijā kas jums šobrīd pārsvarā gatavo seminārus ir tikai daži cilvēki kas to dara, kas arī sava brīvajā laikā piedalās gan semināros, gan darbojas asociācijā. Vai ir iespējams, ka katrs no viņiem uztaisa pa 10 senimāriem gadā lai jūs tikai apmeklējot tās varētu savākt punktus. Parēķiniet cik katram no tiem dažiem cilvēkiem būtu gada laikā jācenšas, lai jūs varētu atnākt kaut ko paklausīties.
  3. Tad nu jums laikam rodas jautājums kāpēc tad asociācija kaut ko prasa ja nevar nodrošināt lekcijas kur savākt punktus. Asociācija šodien mēģina parādīt jums iespējas kā var savākt punktus un gaida no optometristiem iniciatīvu. Un, piedodiet, es mazliet esmu pati saskārusies ar to, ka mēs esam ļoti pasīvi. Cik jau bija mūsu mājaslapa http://www.optometristiem.lv rakstīts un aicināts būt aktīviem, dalīties ar informāciju, pieredzi utml; cik mūsu info sesijās mēs aicinājām piedalīties arī kā lektoriem. Piekrītu, ka ne visi par uzstāties auditorijas priekšā, bet es nepiekrītu tam, ka tie ir tikai 5-10 cilvēki no visiem optometristiem, kas strādā un esmu pārliecināta jo vairāk mēs paši darbosimies jo vairāk arī pārējie iesaistīsies. Nu vēl ja mēs domāsim tā, ka, ja asociācija tos punktus izdomāja, tad arī viņiem vajag domāt kā tos nodrošināt, tad tas ir ceļš uz nekurieni. Jo tādā gadījumā ja nevies neko nedarīs, pat nemēģinās darīt tad mēs visi smuki sēdēsim savā kabinetā rakstot brillītes un pakāpeniski degradēsim.
  4. Es aicinātu tagad nevis diskutēt par cik maz ir tie optometristi, kas dabūja sertifikātus, bet gan iesaistīties un dalīties ar domām ko mēs kā praktizējoši optometristi varam darīt, lai sertificēti optometristi būtu vairāk. Jo īstenība viss ir jūsu rokās!
  Es ticu, ka ir divu veidu cilvēki: tie kuri vienmēr mēģina atrast iemeslus kāpēc kaut ko nedarīt un tie kas meklē iespējas to izdarīt.

  • sofija says:

   Mulķības! Pilnīgi nepiekrītu! Nav jāiesaistās visā,ja man negribas. Ārsti arī var apmeklēt lekcijas,noklausīties un savākt punktus,bez rakstu rakstīšanas vai lekciju lasīšanas. Ja LOOA to nevar nodrošināt,tad nav ko tai pastāvēt! Un ko darīt ar bakalauriem,maģistriem,studentiem,kuri strādā bez ārstu uzraudzības?! Tie nekadus punktus nevāc!

  • Ilze says:

   Irinai Kezikai….

   1) Lai būtu pozitīvs rezultāts dotajai diskusijai “Optometristu sertifikācija. Kāpēc to vajag?” neskarot sertifikātus ieguvušo un attiecīgi sertifikātus neieguvušo optometristu proporcionālo iedalījumu nav iespējams, kas attiecīgi ir pārliecinoša norāde, ka OTP iegūšanas sistēma ir nepārdomāta un nepilnīga.

   2) Katram aizsākumam ir jābūt stabilai bāzei un pamatam, ja nav skaidra OTP iedalījuma, nav iespējams gaidīt ieinteresētību un iniciatīvu, jo nav skaidrs cik, kam, kas un par ko. Tādēļ izskanēja priekšlikums pārskatīt un noformulēt OTP skaitu par iespējamajām aktivitātēm. Bāzi nevar izveidot katrs atsevišķi, to veido ikvienas asociācijas izvēlēta atbildīgā padome.

   3) Mēģinot parēķināt 2.punktā minēto, citēju – Parēķiniet cik katram no tiem dažiem cilvēkiem būtu gada laikā jācenšas, lai jūs varētu atnākt kaut ko paklausīties? Nav zināms cik ir tie daži, nav zināms cik ir OTP, nav zināms, kāda ir semināru, lekciju un citu aktivitāšu iespējamība. Atbilde nemainīga – nav iespējams ko aprēķināt, ja ir tikai nezināmie.

   Domāju nekļūdos, ka optometristiem idejas un iniciatīva ir un būtu…

 7. Irina Kezika says:

  @ Ilze: Šis dokuments tika publicēts 2009.gadā asociācijas mājas lapā. Piekrītu, ka ar šo dokumentu var strādāt un papildināt. Ceru, ka Jūs to redzējāt, jo man liekas, ka informācija ir.

  @Sofija: Neviens nesaka, ka Jums jālasa lekcija, bet Jums būtu vērtīgi zināt kādas ir iespējas iegūt punktus (skat. Dokumenta pielikumu). Nav problēmu esiet tikai klausītājs, vadiet studentu praksi, dariet to kas Jums patīk… bet es aicinu tos optometristus (ja konkrēti Jūs neesiet tāds cilvēks kas var rakstīt rakstus vai lasīt lekciju uz 30 min… labi, izmantojiet citas iespējas), kas var darīt mazliet vairāk, kam tas patīk un nes gandarījumu. Un tad Jums būs vēl vairāk iespējas savākt punktus atnākot uz vairāk lekcijām.
  Šobrīd ir svarīgāk būt pozitīviem un domāt par savu, kā speciālista attīstību, nevis „vārīties”, ka ir lietas kas līdz galam nav sakārtotas (piekrītu, ka ir vēl jāstrādā) un visu noliegt.

  Pielikums
  OPTOMETRISTA TĀLĀKIZGLĪTĪBAS APJOMA UZSKAITE
  Optometrista tālākizglītības apjoma uzskaitei tiek lietots jēdziens Optometrijas
  tālākizglītības uzskaites punkts – OTP. Optometrijas tālākizglītības uzskaites punkti tiek
  piešķirti par organizētu un LOOA kvalifikācijas padomē akreditētu tālākizglītības
  aktivitāšu veikšanu.
  Akreditētām lekcijām∗, semināriem*, tematiskajiem kursiem** un praktiskās apmācības
  kursiem mazās grupās*** iegūstamais OTP skaits tiek noteikts atkarībā no tālākizglītības
  kursos pavadītā laika. Laiks tiek uzskaitīts akadēmiskajās stundās (45 minūtes).
  Tālākizglītības uzskaites punktus piešķir LOOA kvalifikācijas padome vadoties pēc
  šādiem kritērijiem:
  Nr. Pasākuma nosaukums OTP
  1. Regulārs sertificēta optometrista darbs ar studentiem prakses
  ietvaros akreditētā studiju programmā
  15 OTP
  gadā
  3. Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos,
  mītiņos, apaļā galda diskusijās u.c. (par katru)
  5 OTP
  4. Pašizglītošanās darbība:
  – attiecīgās specialitātes profesionālās asociācijas atzīta
  žurnāla abonements uz gadu
  – tālmācības apmācības programma**** ar saņemtu vērtējumu
  5 OTP gadā
  1 OTP/h
  5. Uzstāšanās profesionālo asociāciju semināros, Latvijas mēroga
  kongresos, konferencēs
  15 OTP
  6. Dalība Latvijas vai starptautiskos kongresos, konferencēs,
  simpozijos
  1 OTP/h
  8. Stenda ziņojums starptautiska mēroga kongresos, konferencēs,
  simpozijos u.c.
  – (līdzautoriem)
  20 OTP par
  katru
  5 OTP
  9. Uzstāšanās (mutisks ziņojums) starptautiskos kongresos,
  konferencēs, simpozijos u.c. (par katru)
  – (līdzautoriem)
  50 OTP par
  katru
  15 OTP
  10. Publikācijas par acs un redzes veselību vai saistītām tēmām
  drukātajos un elektroniskos masu medijos (par katru)
  15 OTP
  ∗ Par lekciju vai semināru uzskata jebkuru referenta izklāstītu materiālu, kura saturs tieši saistīts ar
  optometrijas praksi, kura galvenās tēzes nav pretrunā ar optometrijas vai medicīnas pamatiem un ir
  zinātniski vai praktiski pamatotas.
  ** Par tematiskiem kursiem uzskata tādu lekciju vai semināru kopumu, kas veltīts kāda šaurāka, tematiski
  vienota optometrijas prakses aspekta padziļinātai apguvei. Tematisko kursu kopējais apjoms nav mazāks
  par 5 stundām, tas satur vismaz 3 atsevišķas strukturētas lekcijas vai seminārus, vienas atsevišķas lekcijas
  vai semināra ilgums nav mazāks par 45 minūtēm.
  *** Par praktiskās apmācības kursiem mazās grupās uzskata nodarbības, kuras vada atbilstošajā jomā
  kvalificēts speciālists, kas ietver praktiskas darbības tiešu demonstrējumu vai kursu klausītāju praktisku
  darbību. Apmācības grupā vienlaicīgi nav vairāk par 10 klausītājiem, ir paredzēts laiks brīvai diskusijai un
  jautājumu uzdošanai.
  **** Par tālmācību uzskata tālākizglītību, kuras saturs tiek izplatīts kā drukāts teksts, audio vai video lekcija
  un tajā ir ietverts pārbaudes darbs par apgūstāmo materiālu ar noteiktu sekmības kritēriju. Tālmācības
  apjoms tiek noteikts nominālajās darba stundās. Nominālā darba stunda tiek pielīdzināta saturam kas atbilst
  1 stundai lekcijā.
  11. Publicētas tēzes starptautisko kongresu, konferenču, simpoziju u.c.
  tēžu apkopojumu izdevumā (par katru)
  5 OTP
  12. Publikācijas citējamos izdevumos (par katru) 30 OTP
  13. Dalība pētnieka statusā multicentru klīniskajos pētījumos 10 OTP
  (gadā par
  pētījumu)
  14. Dalība LZP vai starptautiskos zinātnisko grantu projektos 10 OTP
  (gadā par
  grantu)
  15. Mācību grāmatu, monogrāfiju autors vai līdzautors 200 OTP
  16. Promocijas darbs zinātņu doktora grāda iegūšanai 200 OTP
  17. Pilnas slodzes docētāja darbs augstskolā (attiecīgajā specialitātē) 20 OTP
  gadā
  18. Nepilnas slodzes docētāja darbs augstskolā (attiecīgajā
  specialitātē)
  10 OTP
  gadā
  19. Tālmācības kursu, lekcijas, semināra apmeklējums, ja par tā saturu
  nav pārbaudes darbs
  1 OTP/h
  20. Tālmācības kursu, lekcijas, semināra apmeklējums, ja par tā saturu
  ir nokārtots pārbaudes darbs
  2 OTP/h
  21. LOOA rīkoto tematisko kursu apmeklējums
  – nokārtots eksāmens vai pārbaudes darbs* par tematiskā
  kursa saturu (12 jautājumi)
  2 OTP/h
  2 OTP
  22. Praktiskā apmācība mazās grupās (ne vairāk kā 10 cilvēki) 3 OTP/h
  23. Kvalifikācijas padomē akreditētas lekcijas, semināra vai
  tālmācības materiāla sagatavošana
  3 OTP/h
  24. Kvalifikācijas padomē akreditēta tematiskā kursa vai praktisko
  nodarbību mazās grupās sagatavošana

 8. Ilze says:

  Irinai Kezikai, LOOA Kvalifikācijas padomei …

  Paldies par sniegto informāciju. Rakstā minētais „Nolikumu par optometristu sertifikāciju Latvijā” pieejams http://www.optometrija.lv/Optom_sertif_Nolikums_2009.pdf saite nav pieejama, tādēļ diskutēt konstruktīvi iepējams tikai tagad.

  1) Iztrūkstot informācijai par 2. un 7. nolikuma punktu varam secināt:
  – lai iegūtu OTP izpildot kādu 1.-11. punktam ir jābūt optometristam ar profesionālo izglītību ar 3 gadu darba stāžu vai optometrijas nodaļas pasniedzējam (1. punkts);
  – pārējie ir attiecināmi uz starptautiskiem pasākumiem (3., 6., 8., 9., 11. punkts), kas nevar būt obligāti un nav visiem iespējami, dažādu blakusfaktoru dēļ (līdzekļi, iespējas u.c.);
  – 4. punkts attiecīgās specialitātes profesionālās asociācijas atzīta žurnāla abonoments uz gadu – tālmācības apmācības programma ar saņemtu vērtējumu, nav skaidrs, kas nodrošina vērtējuma saņemšanu un pēc kādiem kritērijiem?
  – 13.- 18. punkts – ir jādarbojas zinātnes “lauciņā”, diez vai būs daudz tādu optometristu, kas piedalīsies zinātnisko grantu projektos, rakstīs monogrāfiju, grāmatu, vai kļūs par docētāju augstskolā. Jautājums par multicentriskiem pētījumiem – cik mūsu valstī pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši multicentru klīniskie pētījumi?

  3)Manā skatījumā iespējamie OTP iegūšanas veidi:
  – 10. un 12. punkts – iespējams “aktīvam” optometristam, bet nav skaidra formulējuma, jo drukātajos un elektroniskajos masu mēdijos ir iespējams publicēt ļoti dažādu gan apjoma, gan informācijas, gan kvalitātes materiālu. Vai OTP punktu skaits ikviena materiāla publicēšanā ir nemainīgs – 15 OTP?
  – 19. – 22. punkts tiešām reāli iespējamais… bet:
  a) 1 OTP/h, 2 OTP/h – pārvēršot reāli iegūstamajos punktos, ņemot vērā iespējamo semināru un lekciju skaitu un to ilgumu (1 gada ietvaros), skaitliskā izteiksmē ir maz, jo nav iespējams iegūt pat 50% no vidēji gadā nepieciešamajiem 50 OTP, labojiet, ja es kļūdos – pārskatīju man pieejamo informāciju par kursiem semināriem 2013.gadā;
  b) cik 2013.gadā ir bijušās praktiskās apmācības mazās grupās? Jautāju, jo nav tādas informācijas. Šādi kursi vai apmācības (22. punkts) gan profesionālās izaugsmes, gan OTP iegūšanas ziņā ir nedaudz samērīgāki (3 OTP/h) ar lielākām motivācijas un ieinteresētības iespējām no optometristu puses.
  – 23. – 24. pieļauju, ka īstenojami, bet šonrīd mazākajai optometristu daļai…

  $) Atkārtošos – jautājums, vai ameklējot LOOA kongresus, tiek iegūti OTP punkti, kā minēts 6. punktā (1 OTP/h)?

 9. Inese Grabovska says:

  Ilzei

  Vispār interesants diskusijas iesākums – sākt runāt par tēmu pirms ir izlasīts OTP iegūšanas nolikums. Iesākumā jau vajadzēja sākt ar jautājumu, vai kāds nevarētu šo informāciju Jums sniegt.
  Acīmredzot minētā saite bija pieejama vecajā optometrija.lv versijā, jaunajā vēl nav ievietota.

  Arī man kā jaunam Kvalifikācijas padomes dalībniekam rodas viedoklis.

  1) Izlasām vēlreiz nolikumu! Un pēc tam vēlreiz!
  Tikai 1. punkts attiecas uz optometristu ar stāžu. Pārskatām 6. punktu (tas nav obligāti starptautisks), kas iekļauj sevī arī LOOA rīkotās konferences (kā beigās pati norādāt), tātad pati atbildat uz savu jautājumu, vai par kongresu apmeklējumu tiek iegūti OTP.
  + Vai esat interesējusies par Latvijā notiekošajiem starptautiskajiem pasākumiem? Tāpat varam painteresēties par tālmācības programmām, kuras sniedz oficiālu programmu (lasīt – laiku, tātad akadēmiskās stundas, kas tiek pārrēķinātas OTP punktos) un dalības apstiprinājumu.
  Jūsuprāt punktus par zinātnisko darbību vajadzētu izņemt? Tikai tāpēc, ka šī konkrētā sadaļa dos punktus ne visam lielam cilvēku skaitam? Diez vai!

  2) Par masu mēdijiem šobrīd tiek veidota OTP vērtēšanas sistēma, bet tam ir jābūt rediģētam rakstam. Ja vēlaties tādu iesniegt, dodiet ziņu, pagaidām šo informāciju vēl tikai gatavojam.

  Tiešām neesat pēdējā laikā apmeklējusi kādu no briļļu lēcu vai kontaktlēcu izplatītāju rīkotajiem semināriem? Ja ir programma un dalības apliecinājums, par to jāvar dabūt OTP.

  Lūgums nejaukt – Kvalifikācijas padome punktus tikai uzskaita, tā nav iestāde, kas rīko pasākumus to savākšanai. Arī mēs saprotam, ka 2013. gadā pasākumu punktu vākšanai ir bijis par maz. Tāpēc arī mēs mudinām uz papildus darbībām un nākam ar savām idejām, papildus parādās jauni punkti nolikumā, kas atļauj vākt OTP.

 10. Ilze says:

  Inesei Grabovskai…

  Diskusijas sākums ir meklējams 14.01.14. LOOA sniegtajā informācijā – Informējam, ka jaunā vizuālajā tēlā un informatīvajā saturā ir atjaunināta un darbību atsākusi mājas lapa http://www.optometrija.lv….

  Mājas lapā nepieciešamo informāciju negūstot, manuprāt, ir pilnīgi loģiski – jautāt, konkretizēt un noskaidrot.

  Paldies par labojumu, konkrēti par 6.punktu.

  1) Līdz šim apmeklējot LOOA kongresus – ne informācijā par kongresu, ne kongresa programmā OTP un to skaits netika uzrādīti, no manas puses aizsāktā diskusija liecina par to, ka nav pietiekamas un savlaicīgas informācijas OTP iegūšanā. Lai savāktu konkrētu OTP skaitu ikvienam ir laicīgi jārēķinās ar savām iespējām;

  2)Pēdējā pusgada laikā tiešām neesmu apmeklējusi nevienu briļļu lēcu vai kontaktlēcu izplatītāju rīkoto semināru, konkrēti man šādi pasākumi pusgada laikā bija zināmi divi – kā jau minēju savlaicīga informācija par OTP netika sniegta (šobrīd ir skaidrs, ka apmeklējot šos seminārus būtu ieguvusi 4OTP);

  3) Kad tiks izveidota OTP vērtēšanas sistēma un kritēriji pēc kādiem rakstu vai publikāciju būs iespējams iesniegt, apsvēršu iespēju izmantot šādu OTP iegūšanas veidu;

  4) Punktus par zinātnisko darbību neesmu piedāvājusi izņemt, šeit Jūs pārspīlējiet, minēju, ka šāds OTP iegūšanas veids ir mazai optometristu daļai;

  5) Ceru, ka tiks publicēts pārskatāms OTP nolikums (ar iztrūkstošajiem punktiem);

  6) Kādi vēl ir LOOA kvalifikācijas padomes pienākumi un uzdevumi, jo cik noprotu, ļoti daudzi Jums uzdotie jautājumi nav Jūsu kompetencē.

  Priekšlikuma papildinājums:

  1. Rast iespēju optometristam savlaicīgi saņemt informāciju par OTP skaitu katram semināram, lekcijai, konferencei u.t.t.

  2. Nodrošināt iespēju optometristam par katru apmeklētu pasākumu izsniegt sertifikātu ar norādītu OTP skaitu.

  • Inese Grabovska says:

   Nolikums nu jau atkal ir pieejams http://www.optometrija.lv/?p=267
   Tur gan ir dažas drukas kļūdas, piemēram, numerācijā – 2. punkta tiešām nav. Pie viena arī varam izlasīt, ar ko nodarbojas Kvalifikācijas padome.
   Par pirmo un otro jautajumu – ir 2 veidi kā iegūt OTP punktus par pasākumiem (konferencēm, kongresiem, lekcijām u.c.). Pats pasākuma rīkotājs var pieteikt to Kvalifikācijas padomei, pievienojot dalībnieku sarakstu (kā to dara LOOA), un punkti tiek piešķirti “automātiski”. Otrs veids ir iesniegt individuālu pieteikumu kopā ar pasākuma programmu un dalības apstiprinājumu. Tad punktus piešķir “individuāli”. Tā kā rīkotāji ne vienmēr zina, kādēļ jums nepieciešams dalības apstiprinājums, viņi OTP punktus parasti vispār nepiemin. Jārēķina būs vien pašai, zinot apmācības patēreto laiku (tāpēc būtiska ir pasākuma programma).
   No iepriekš minētā arī izriet secinājumi par priekšlikumiem – zināsim programmu, zināsim OTP punktu skaitu. Par otro priekšlikumu – kas Jūsu izpratnē ir “pasākums”? Ja to rīkos LOOA, sertifākus ar šādu punktu skaitu teorētiski ir iespējams izveidot, bet atceramies, ka arī šos pasākumus rīko entuziasti, kuru darbs netiek apmaksāts. Vai mēs tiešām vēlamies šos jau tā čaklos cilvēkus noslogot vēl vairāk? Un jēga no sertifikāta, ņemot vērā iepriekšējā rindkopā minēto “automātisko” punktu skaitīšanu? Manuprāt, šādi sertifikāti citos pasākumos arī nebūtu diez ko lietderīgi, jo OTP piešķir balstoties uz laiku. Arī šeit atgriežamies pie iepriekšējās rindkopas par sertifikāta izdošanas dažādajiem mērķiem. Reāli tos Kvalifikācijas padome tāpat pārrēķinās un pārliecināsies par pareizību.
   Prieks par iespējamo atsaucību rakstu publicēšanā.

   • Ilze says:

    Inesei Grabovskai…

    Paldies par atbildi. Man, savukārt, prieks, ka diskusija ir kļuvusi saistošāka.

    Manā izpratnē vārdam “pasākums” ir tieši tāds pats skaidrojums kā Jūsu rakstītajā komentārā – pasākums (konferences, kongresi, lekcijas u.c.).

    Par sertifikātiem – optometristiem šobrīd nav iespēja savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem pasākumiem, līdz ar to nav iespēja plānot pasākumu apmeklējumus un mērķtiecīgi krāt OTP. Ārstu un māsu asociācijās šāda iespēja ir – gan savlaicīga, gan izsmeļoša informācija – piem.,

    http://www.arstubiedriba.lv/index.php/kreditpunktu-tabula

    http://talakizglitiba.lv/programmas/personala-profesionalo-zinasanu-un-prasmju-pilnveide/pacientu-aprupes-standartu-lietosana

    Saitēs minētais norādīts ļoti labi saprotot iepriekš minēto asociāciju biedru skaitu, iesaistīto organizāciju, un kvantitatīvi iespējamo pasākumu skaitu, kas nav salīdzināms ar LOOA biedru skaitu un iespējām. Bet tas neliedz ieskatīties sakārtotas sistēmas pozitīvā piemērā.

    Neuzskatu, ka sertifikātu izsniegšana sarežģīs esošo situāciju, no padomes vai rīkotāju puses tā ir 1 noformēta lapa (ar informāciju par konkrēto pasākumu un norādītu OTP) un nokopēta attiecīgajā skaitā eksemplāru. Šāda sistēma veiksmīgi “darbojas” kā Latvijā, tā ārvalstīs. Rakstā par kuru šobrīd notiek diskusija minēti punkti – Kā pieteikt un iesniegt dokumentus OTP piešķiršanai? viens no tiem ir:
    1. Ja ir bijusi konference, tad Jums jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Jūsu dalību konferencē (sertifikāti, dalības apliecinājumi no organizatoru puses), konferences izvērstā programma, kurā ir atspoguļoti referāti, to norises laiki.

    1) Domāju, ka Jūsu atbilde varētu būt, ka uzskaite tiek (vai tiks) veikta , ņemot vērā reģistrēšanās datus, veicot “automātisko” reģistrēšanos, bet optometristam 1 reizi gadā šī informācija ir jāapkopo arī priekš sevis un dokumenti jāiesniedz. Sertifikātu ieviešanas gadījumā izpaliktu nepieciešamība iesniegt šādu informāciju reizi gadā (jo “automātiskā” uzskaite LOOA tiek veikta), bet tā tiktu veikta vienu reizi 5 gados resertifikācijas laikā. Visos pasākumos iegūtos punktus būtu iespējams iesniegt, izmantojot tikai sertifikātu sistēmu – tātad 1 veidu.

    2) Domāju, ka semināru, kursu rīkotājiem esošajā situācijā, kad ir pietiekami sarežģīti savākt noteiktos 250 OTP, ir skaidrs, ka optometristam, apmeklējot ikvienu LOOA akceptēto pasākumu, apliecinājums par apmeklējumu, pamatā ir nepieciešams, lai iegūtu OTP punktus un celtu savu profesionalitātes līmeni. Otra iespējamība ir profesionāla ieinteresētība vai ar citu specialitāti saistīta nepieciešamība cilvēkam, kurš nav LOOA biedrs(arī šādā situācijā sertifikāts var būt noderīgs).

   • Ilze says:

    Inesei Grabovskai…

    Paldies par atbildi. Man, savukārt, prieks, ka diskusija ir kļuvusi saistošāka.

    Manā izpratnē vārdam “pasākums” ir tieši tāds pats skaidrojums kā Jūsu rakstītajā komentārā – pasākums (konferences, kongresi, lekcijas u.c.).

    Par serifikātiem – optometristiem šobrīd nav iespēja savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem pasākumiem, līdz ar to nav iespēja plānot pasākumu apmeklējumus un mērķtiecīgi krāt OTP. Ārstu un māsu asociācijās šāda iespēja ir – gan savlaicīga, gan izsmeļoša, asociāciju mājas lapās ir viss nepieciešamais, lai iegūtu sev vajadzīgo informāciju.
    Ļoti labi saprototu, ka gan iepriekš minēto asociāciju biedru skaits, gan iesaistīto organizāciju, gan kvantitatīvi iespējamo pasākumu skaits nav tieši salīdzināms ar LOOA biedru skaitu un iespējām. Bet tas neliedz ieskatīties padziļinātāk sakārtotas sistēmas pozitīvā piemērā.

    Neuzskatu, ka sertifikātu izsniegšana sarežģīs esošo situāciju, no padomes vai rīkotāju puses tā ir 1 noformēta lapa (ar informāciju par konkrēto pasākumu un norādītu OTP) un nokopēta attiecīgajā skaitā eksemplāru. Šāda sistēma veiksmīgi “darbojas” kā Latvijā, tā ārvalstīs. Rakstā par kuru šobrīd notiek diskusija minēti punkti – Kā pieteikt un iesniegt dokumentus OTP piešķiršanai? viens no tiem ir:
    1. Ja ir bijusi konference, tad Jums jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Jūsu dalību konferencē (sertifikāti, dalības apliecinājumi no organizatoru puses), konferences izvērstā programma, kurā ir atspoguļoti referāti, to norises laiki.

    1) Domāju, ka Jūsu atbilde varētu būt, ka uzskaite tiek (vai tiks) veikta , ņemot vērā reģistrēšanās datus, veicot “automātisko” reģistrēšanos, bet optometristam 1 reizi gadā šī informācija ir jāapkopo arī priekš sevis un dokumenti jāiesniedz. Sertifikātu ieviešanas gadījumā izpaliktu nepieciešamība iesniegt šādu informāciju reizi gadā (jo “automātiskā” uzskaite LOOA tiek veikta), bet no optometrista puses tā tiktu veikta vienu reizi 5 gados resertifikācijas laikā. Visos pasākumos iegūtos punktus būtu iespējams iesniegt, izmantojot tikai sertifikātu sistēmu – tātad 1 veidu.

    2) Domāju, ka semināru, kursu rīkotājiem esošajā situācijā, kad ir pietiekami sarežģīti savākt noteiktos 250 OTP, ir skaidrs, ka optometristam, apmeklējot ikvienu LOOA akceptēto pasākumu, apliecinājums par apmeklējumu, pamatā ir nepieciešams, lai iegūtu OTP punktus un celtu savu profesionalitātes līmeni. Otra iespējamība ir profesionāla ieinteresētība vai ar citu specialitāti saistīta nepieciešamība cilvēkam, kurš nav LOOA biedrs(arī šādā situācijā sertifikāts var būt noderīgs).

 11. Ilze says:

  Inesei Grabovskai…

  Paldies par atbildi. Man, savukārt, prieks, ka diskusija ir kļuvusi saistošāka.

  Manā izpratnē vārdam “pasākums” ir tieši tāds pats skaidrojums kā Jūsu rakstītajā komentārā – pasākums (konferences, kongresi, lekcijas u.c.).

  Par serifikātiem – optometristiem šobrīd nav iespēja savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem pasākumiem, līdz ar to nav iespēja plānot pasākumu apmeklējumus un mērķtiecīgi krāt OTP. Ārstu un māsu asociācijās šāda iespēja ir – gan savlaicīga, gan izsmeļoša informācija – piem.,

  http://www.arstubiedriba.lv/index.php/kreditpunktu-tabula

  http://talakizglitiba.lv/programmas/personala-profesionalo-zinasanu-un-prasmju-pilnveide/pacientu-aprupes-standartu-lietosana

  Saitēs minētais norādīts ļoti labi saprotot iepriekš minēto asociāciju biedru skaitu, iesaistīto organizāciju, un kvantitatīvi iespējamo pasākumu skaitu, kas nav salīdzināms ar LOOA biedru skaitu un iespējām. Bet tas neliedz ieskatīties sakārtotas sistēmas pozitīvā piemērā.

  Neuzskatu, ka sertifikātu izsniegšana sarežģīs esošo situāciju, no padomes vai rīkotāju puses tā ir 1 noformēta lapa (ar informāciju par konkrēto pasākumu un norādītu OTP) un nokopēta attiecīgajā skaitā eksemplāru. Šāda sistēma veiksmīgi “darbojas” kā Latvijā, tā ārvalstīs. Rakstā par kuru šobrīd notiek diskusija minēti punkti – Kā pieteikt un iesniegt dokumentus OTP piešķiršanai? viens no tiem ir:
  1. Ja ir bijusi konference, tad Jums jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Jūsu dalību konferencē (sertifikāti, dalības apliecinājumi no organizatoru puses), konferences izvērstā programma, kurā ir atspoguļoti referāti, to norises laiki.

  1) Domāju, ka Jūsu atbilde varētu būt, ka uzskaite tiek (vai tiks) veikta , ņemot vērā reģistrēšanās datus, veicot “automātisko” reģistrēšanos, bet optometristam 1 reizi gadā šī informācija ir jāapkopo arī priekš sevis un dokumenti jāiesniedz. Sertifikātu ieviešanas gadījumā izpaliktu nepieciešamība iesniegt šādu informāciju reizi gadā (jo “automātiskā” uzskaite LOOA tiek veikta), bet tā tiktu veikta vienu reizi 5 gados resertifikācijas laikā. Visos pasākumos iegūtos punktus būtu iespējams iesniegt, izmantojot tikai sertifikātu sistēmu – tātad 1 veidu.

  2) Domāju, ka semināru, kursu rīkotājiem esošajā situācijā, kad ir pietiekami sarežģīti savākt noteiktos 250 OTP, ir skaidrs, ka optometristam, apmeklējot ikvienu LOOA akceptēto pasākumu, apliecinājums par apmeklējumu, pamatā ir nepieciešams, lai iegūtu OTP punktus un celtu savu profesionalitātes līmeni. Otra iespējamība ir profesionāla ieinteresētība vai ar citu specialitāti saistīta nepieciešamība cilvēkam, kurš nav LOOA biedrs(arī šādā situācijā sertifikāts var būt noderīgs).

 12. Ina says:

  Tā kā LOOA Kvalifikācijas padome nav atbildējusi uz iepriekš uzdotajiem kolēģu jautājumiem, tad jautājumus atkārtoti neuzdošu.
  Paldies Vitoldam Grabovskim par sapratni,kurš informē par iespējamo 7 kredītpunktu atnākšanu, un izsmeļošu noderīgu informāciju katram optometristam-klausītājam.Paldies Irinai Kezikai par aktuālo informāciju, kas mani interesē šodien, nevis kaut kad publicētu 2009.gadā.Informācija noveco pārāk ātri, lai šodienas dzīvē atgrieztos pagātnes publikācijās. Sevi par “neaktīvu patērētāju” neuzskatu, tādēļ LOOA Kvalifikācijas padomei vajadzētu rast iespēju savus izvirzītos uzdevumus realizēt, vajadzētu piedāvāt samērīgas prasības OTP iegūšanai, objektīvi sakārtot vērtēšanas sistēmu. Neaizmirstiet, ka daļa “optometristi-klausītāji” dzīvo ārpus Rīgas, kā Jūs sakāt”Provincēs”, un arī mēs vēlamies piedalīties diskusijās ar Jums. Nekļūsim ambiciozi un savstarpēji komunicēsim, jo “man nevajadzētu neko gatavu uz paplātes pienest”, tāpēc domāju, ka pagaidām OTP iegušanas sistēma ir nepārdomāta un nepilnīga. Būsim korekti savos spriedumos un secinājumos.Ceru, ka konstruktīvas sarunas rezultātā “pasīvais klausītājs optometrists” veiksmīgi iegūs savus pelnītos 250 OTP un saņems vajadzīgo informāciju savlaicīgi.

 13. Valdis says:

  Labdien.

  LOOA kvalifikācijas padome saka, ka optometristu resertifikācijas paraugs ir ņemts no citām līdzīgām profesijām Latvijā. Vai, lūdzu, būtu iespējams uzzināt, no kurām tieši? Kad es meklēju, tad es tiešām, tiešām neatradu neko līdzīgu. Vienīgā līdzība bija ar tām veselības aprūpē reglamentētajām profesijām, kurām sertifikācijas noteikumus reglamentē Ministru kabinets un kuras attiecīgi ir tieši pakļautas ārstniecības likumam, bet tām veselības aprūpes profesijām, kurām sertifikāciju reglamentē izglītības programma vai profesionāli sertifikācijas noteikumi (kā mums), vai nu vispār nekādus sertifikācijas noteikumus neatradu vai kautko pilnīgi savādāku kā ir mums. Tāpēc, lūdzu, palīdziet.

  MAn ir nācies būt tiešā saskarē ar klīniskiem pētijumiem un, lasot sertifikācijas nolikumu, es nesaprotu, ka ir iespējams iegūt 10 OTP par 13. punktu – “Dalība pētnieka statusā multicentru klīniskajos pētījumos”. Jo – klīnisko pētījumu kārtību reglamentē ļoti stingri starptautiski noteikumi. Un – lai kādu darbību kopumu vairākos centros varētu saukt par klīnisku pētījumu, Latvijā ir nepieciešamas divas atļaujas – ārstu biedrības (ar acīm saistītajos parasti ir divi, dažreiz trīs paraksti – Apinis vai kāds no viņa vietniekiem un profesores Laganovskas) un ētikas komisijas. Neviena no šīm iestādēm nekad neļaus optometristam būt pētniekam klīniskā pētījumā. Protams, ja sertifikācijas nolikumā ir drukas kļūda un “klīniskā pētijuma” vietā ir domāts “pētnieciskais darbs” vai kautkas tamlīdzīgs, tad viss kārtībā.

  Man nesen bija privāta saruna ar veselības inspekcijas darbinieku. Ieteikums mīļajiem optometristiem. Ja jums kabinetā nonāk pacients ar, piemēram, aizdomām par sausās acs sindromu. Atcerieties – šādu diagnozi kartiņā labāk nerakstiet (var ierakstīt par aizdomām) un mākslīgas asaras, kas ir reģistrētas valsts zāļu aģentūrā, pacientiem neizrakstiet. Varat kautko pilināmu ieteikt līdz apmeklējumam pie acu ārsta, bet tas arī viss. Ja sāksiet nodarboties ar kautkādu sausās acs sindroma ārstēšanu, varat atrauties pantu par nesertificētu ārstēšanu. Arī ar cyclogyl pilināšana bērniem refrakcijas noteikšanai vai alcaine pilināšanu spiediena mērīšanai nevajadzētu aizrauties. Gadīsies smaga alerģiska reakcija un būsiet mēslos līdz ausīm. Kāpēc? Tāpēc, ka optometrists nav ārsts, bet tikai un vienīgi cilvēks, kas izraksta brilles un apskata aci. Un – mēs varam izstiepties vai sarauties, bet no tā nekas nemainīsies, lai ko arī daži ir sadomājušies.

  • Ivars Lācis says:

   Labdien, dāmas un kungi!
   Vispirms atbilde Valdim, trīsdaļīga, pa rindkopām:Optometristu sertifikācija ir LOOA kompetencē, proti kongress ir institūcija, kas var pieņemt lēmumus, tajā skaitā kādam(lasi LOOA kvalifikācijas padomei) piešķirt noteiktas pilnvaras. Resertifikācijas “drēbe” ir patapināta no mediķu virtuves, jo mēs neesam atmetuši cerības kļūt par ārstniecisko personālu. Tāpēc ir tikai racionāli neizdomāt kaut ko pavisam oriģinālu. Taču, ja brīva laika diezgan, var gatavot priekšlikumus, darba dokumentus, u.t.t., virzīt tos uz valdi, kongresu un procesu uzlabot.
   Par 13. punkta nepieciešamo labojumu, paldies! Manuprāt, jaunā redakcija varētu būt”…ar profesiju saistītos pētījumos, t.sk. klīniskos”.
   Trešā rindkopa ir pārpratums. Optometristam nav tiesību izrakstīt un lietot zāles. Par prettiesisku rīcību civilizētā sabiedrībā soda.
   Atbildot Inai un pārējiem, kas gaida padomes reakciju varu piebilst, ka neviena sevi cienoša struktūra nedrīkst spietot ar komentāriem internetā. Tas nebūt nenozīmē, ka LOOA kvalifikācijas padome vai tās pārstāvji drīkst būt augstprātīgi un neklausīties (nelasīt) kolēģos. Korekts dialogs ved uz mieru un labāku primāro redzes aprūpi Latvijā.
   Veiksmi vēlot,
   Ivars Lācis

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: