Gada optometrists.

| 2,456 skatījumi

winnerVeidojot šo paziņojumu, domāju, kā to iesākt. Tad atcerējos bērnu dienu grāmatu”Sūnu ciema zēni”.  Tik traki jau optometristu ciemā nav, kā Andreja Upīša aprakstītajā “sūnu ciemā”. Bet ja ciemā nav interesantu notikumu, nav kustības,  tad sūnas var sākt augt. Un optometristi, pēc LOOA valdes domām,  grib zināt, kurš ir tas Ješka, kurš atvedīs laimes lāci, pēc kura līdzināties. Tāpēc valde nolēma nodibināt balvu”Gada optometrists”. Valdes ideja ir tāda, ka optometristiem ir pašapliecināšanās gēns un katrs no viņiem gribēs parādīt savu varēšanu. Tāpēc būs tusiņš, no kura labumu gūs  gan optometristi, gan viņu klienti. Aicinu optometristus iepazīties ar LOOA balva “Gada optometrists”nolikumu. Tas ir šeit. Gada-balvas-nolikums (2)

Šogad periods par kuru notiks vērtējums ir par periodu no gada sākuma līdz 31.augustam.Īsāks laika periods saistās ar to, ka valde strādā, lai dabūtu projektu saistītu ar šo balvu. Cerams, ka “Gada balvas” liktens būs labvēlīgs un tā pastāvēs ilgāk par vienu gadu.

Balvai var pieteikties pats pretendents, to var pieteikt draugi un darba vieta.

Lai pieteiktos jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. pieteikuma ankete, skat šeit. Pielikums N1-ankete.
  2. informācija par paveikto darbu, skat šeit paveiktais darbs.

Vēlamas, bet nav obligātas  atsauksmes no kolēģiem, darba devējiem un klientiem.

Nu tā! Starts ir dots. Kurš būs pirmais “Gada balvas” laureāts. To mēs uzzināsim 2016.gada oktobrī.

V.Grabovskis

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: