Aktualitātes LOOA.

| 2,141 skatījumi

meeting26.novembrī notika LOOA valdes kārtējā sēde.
Valde izskatīja paveikto iepriekšējā laika periodā. Lielākais valdes veikums bija LOOA rudens pasākums. Valde atzina, ka pasākums tematiski bija labs. Savukārt boulingu apmeklēja tikai 23 dalībnieki. Tas ir vairāk kā iepriekšējā gadā, bet nepietiekami , lai par to maksātu. Tāpēc valdei jāsaprot, kā rīkoties nošāvušajā gadā.
Tālāk valde diskutēja par gada optometrista nolikumu. Zemāk tēzes, kuras tiks iestrādātas nolikumā. Ikviens biedrs ir aicināts izteikt domas un ieteikt idejas.

Gada optometrista nolikuma izstrādes grupas ziņojums.

I.Lācis izklāstija savus apsvērumus par gada optometrista nolikuma pamatnostādnēm. Kāpēc vajag organizēt  konkursu par gada optometristu?
a)    Tas optometristu sabiedrību stimulētu profesionālajā izauksmē.

b)   Popularizētu optometrista atpazīstamību sabiedrībā.

2.1. Valde nolēma:

Formālās lietas.

a)    Gada optometrista nolikumu apstiprina LOOA valde.

b)   Konkursu izsludina valde.

c)    Konkursa komisiju apstiprina valde.

Kandidātu var izvirzīt;

a)    Darba vieta.

b)   Asociācija.

c)    Individuālas personas vai personu grupas.

d)   Var pieteikties pats.

Ko var izvirzīt?

Tikai sertificētus optometristus.

Izvirzot kandidātu vajag iesniegt motivācijas vēstuli.

Vērtēšanas kritēriji. Zemāk priekšlikumi, pie kuriem komisija turpinās strādāt.

  1. Vērtē iegūtos OTP attiecīgajā gadā.
  2. Lai saprastu cik kandidāts profesionāls būtu vēlama informācija par vizīšu skaits, izrakstītām brillēm, tai skaitā sarežģītām brilēm (progresīvās,…) par KL , tai skaitā progresīvām un astigmātiskām. Šo informāciju apstiprina uzņēmuma pārstāvis.
  3. Būtu vēlams pacientu balsojums. Tas celtu optometrists atpazīstamību sabiedrībā.

Kāda ir balva?

a)    Vispirms tas ir gods, kurš tiek paziņots sabiedriskajos medijos. Nodrošina LOOA.

b)   Piemiņas veidojums. Piemēram Sudraba skiaskops vai kas līdzīgs ar uzrakstu. Nodrošina LOOA

c)    Varbūt naudas balva sadarbībā ar optikas firmām. Nodrošina firmas. Varbūt finansē tā firma, kurā optometrists strādā.

Termiņi.

a)    Gada optometrista vērtējums var būt tikai par 2016.gada rezultātiem.

b)   Tad pirmā Balva varētu tikt pasniegta 2016.gada ziemassvētkos.

c)    Nolikums jāistrādā līdz 2016.gada janvāra vidum. Vērtēšanas kritērijus varētu apspriest optometristu sabiedrībā.

d)   Pieteikumu iesniegšana decembra sākums.

e)    Vērtēšanas Komisiju jāizveido 2016.gada 31.novembrim.

Lūgums darba grupai nolikuma variantu iesūtīt valdei līdz 2016.gada 6.janvārim, lai 13.janvāra sēdē to varētu apstiprināt.

Ārstniecības likuma attīstības gaita. Priekšlikums esošā ārstniecības likuma izmaiņām.

V.Grabovskis ziņoja veselības ministrijai iesniegtā LOOA priekšlikuma (jaunais ārstniecības likums) gaitu. Domājams, ka jaunais ārstniecības likums netiks pieņemts tuvākajā laikā. Likuma pieņemšana var prasīt 2-3 gadus. Tāpēc valdei ir priekšlikums lūgt mainīt veco likumu, papildinot funkcionālos speciālistus ar optometristu. Iesniegums ministrijai tika parakstīts un iesniegts. Pašlaik turpinās darbs pie papildus likumdošanas izstrādes, piemēram par optometrista kabinetu un t.t.
Sakarā ar ārstniecības likuma iespējamajām izmaiņām optometristiem nopietnāk jādomā par OTP krāšanu.

Tālākizglītības nodarbības un testi.
Ir notikuši tālākizglītības  3 testi. Pēdējā Testā “Jaunas iespējas miopijas progresēšanas apturēšanā” piedalijās 29 dalībnieki. Tests izrādījās sarežģīts un rezultāti bija visvājākie no visiem iepriekšējiem.
Valde nolēma veikt nākošo testu 2015.gada novembrī-decembrī Marita Lejiete “Demence un ar to saistītās redzes problēmas”
Uzdeva V.Grabovskim ievietot materiālus internetā.
Valde konstatēja, ka 2015.gadā nav bijis neviens tālākizglītības seminārs. Valdei vajadzētu strādāt pie šī jautājuma.

Valde vienojās, ka 2016.gada 16. Janvārī notiks profesores G.Laganovskas tālākizglītības kurss “Praktiskā Oftalmoloģija”

Uzdeva V.Grabovskim par kursu informēt optometristu sabiedrību www.optometrija.lv .

Valde nolēma Noteikt Tālāk izglītības kursu maksu 2016.gadam looa biedriem 20 Eiro, ne looa biedriem 40 Eiro.

Priekšlikumi asociācijas finansu budžeta sakarā.

Izmaksāt par tālākizglītības testu izveidošanu autoratlīdzības I.Petrovič un K.Caunei-Bērziņai.

Nolēma nākošo valdes sēdi sasaukt 2016.gada 13.janvārī Elijas ielā 17, Optometrijas Centra valdes sapulču zāles telpās. Sēdes sākums ne agrāk kā 18:00

Ja asociācijas biedriem ir kādi priekšlikumi, lūdzu tos iesūtīt valdei e pastā looa@inbox.lv

V.Grabovskis

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: