Uzmanību! Izmaiņas konferences norisē 19.02.2023.

.

LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference 2023. gada 19. februārī tehnisku iemeslu dēļ notiks nevis iepriekš izziņotajā BBB tiešsaistes vidē, bet jau daudziem ierastajā Zoom platformā. Līdz ar to pirms vairākām dienām LOOA biedriem izsūtītajā e-pasta vēstulē norādītā saite ir nederīga, bet tās vietā jālieto šo pieslēguma informāciju:

Topic: LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference
Time: Feb 19, 2023 10:00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82667048653?pwd=d2VQbjlSTHdWYkJITVkzbnJpaVVFZz09

Meeting ID: 826 6704 8653
Passcode: 428841

.

Pateicībā par sapratni,

Latvijas Optometristu un optiķu asociācija

.

Iespēja detalizēti novērtēt krāsu redzi

.

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa Latvijas Universitātē piedāvā iespēju jebkuram interesentam (ar vai bez krāsu redzes traucējumiem) piedalīties pētījumā un iegūt detalizētu krāsu redzes novērtējumu. Galvenais nosacījums – nav acu slimību vai vispārējās veselības traucējumu, kas izmaina krāsu redzi. Tādēļ laipni aicināti šo iespēju izmantot gan redzes aprūpes nozarē strādājošie, gan optikas nozares klienti. Potenciālajiem interesentiem jāpiesakās šajā anketā.

Pētījuma komanda būs ļoti pateicīga, ja redzes aprūpes speciālisti pavēstīs par šo iespēju arī saviem klientiem, kam tas varētu noderēt.

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 07.02.2023.

.

2023. gada 7. februārī tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

  1. Paveiktais starpvalžu periodā
  2. LOOA biedra nauda 2023. gadā
  3. Ētikas komisijas atskaite par darbu 2022. gadā
  4. Dažādi

1. Paveiktais starpvalžu periodā

LOOA valde izskatīja un apstiprināja no savas puses Veselības ministrijas un Akadēmiskās informācijas centra nosūtītos dokumentus sakarā ar Latvijas Universitātes studiju virzienu “Veselības aprūpe”, kurā ietilpst arī Optometrijas studiju programmas. Plašāks slēdziens tika jau sagatavots un nosūtīts 2022. gada vasarā, taču, šobrīd tika izskatīti studiju virziena pārstāvju iesiegtie papildus skaidrojumi.

Ir veikts LOOA dalības maksājums Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijā par 2023. gadu. Šogad joprojām tiks vērtēts, cik lielā mērā dalība šajā starptautiskajā orgnizācijā ir bijusi mums noderīga, lai saprastu, vai izmaiņas organizācijas struktūrā veicina tās attīstību un, vai turpināt LOOA dalību akadēmijā arī turpmāk.

Saņemtas ziņas, ka janvārī Rīgas Medicīnas koledžu absolvējuši pirmie Optometrista asistenta programmas absolventi. No sirds apsveicam gan studentus, gan pasniedzējus, jo šī izglītības programma ir būtisks solis uz vēl sakārtotāku redzes aprūpes un optikas nozari Latvijā.

LĀPPOS aptaujā visu tajā esošo ārstniecības organizāciju sertifikācijas komisijas par aktuālajām izmaksām sertifikācijas un resertifikācijas procesā, lai pēc tam vērtētu šo informāciju kontekstā ar šobrīd MK noteikumos norādīto cenrādi, kas ir spēkā kopš 2013. gada. Saskaņā ar Optometristu Sertifikācijas komisijas veiktajiem aprēķiniem, sertifikācijas process realitātē izmaksā vairāk nekā tas noteikts Ministru kabineta noteikumos, ņemot vērā eksāmena pieņemšanas ilgumu, darba stundas likmi optometristajas speciālistam un eksāmena telpu īri.

Turpinās gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei. Tiek apkopoti dalībnieku pieteikumi – vēl var paspēt pieteikties dalībai līdz 10. februārim šeit.

Līdz 2023. gada 15. februārim turpinās kandidātu pieteikšana LOOA konkursam “Gada optometrists 2022”. Šeit iepriekš publicētais raksts ar visu aktuālo informāciju, nolikumu un aizpildāmajiem dokumentiem.

2. LOOA biedra nauda 2023. gadā

Tā kā ir jau kādu brīdi sācies 2023. gads, tad pakāpeniski jāuzsāk atgādinājumu izsūtīšana par ikgadējo biedra naudas maksājumu veikšanu. Sākotnēji tiks ievākta informācija no komersantiem, kuri atbalsta savu darbinieku dalību LOOA, sedzot to biedra naudas maksājumus (drīzumā tiks izplatīta anketa, kur atbalstam pieteikties konkrēto uzņēmumu darbiniekiem). Pēc rēķinu sagatavošanas turpināsies individuālo ziņojumu sūtīšana LOOA biedriem, arī atsevišķi uzrunājot LOOA biedrus, kas pārcentīgi ir iepriekš veikuši vairākus maksājumus gadā un tādējādi izveidojuši uzkrājumu uz priekšu. Līdz ar to pareizākais darbības plāns – pieteikties atbalstam, ja jūsu darba devējs piedāvā segt LOOA biedra naudas maksājumu (pagājušajā gadā šādi lieliski uzņēmumi, kas atbalstīja savu darbinieku dalību LOOA un ar rēķinu palīdzību sedza savu darbinieku biedra naudas maksājumus bija OC VISION, OPTIC GURU un Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt). Ja iepriekš tas nav noticis, tad painteresēties pie sava darba devēja par šo iespēju, jo LOOA šādas apstiprinātas iniciatīvas gadījumā var sagatavot uzņēmumam vienu rēķinu par visu nepieciešamo darbinieku skaitu, tādējādi padarot šo procesu vienkāršāku. Ja darba devēja atbalsts nav attiecināms, tad sagaidīt LOOA vēstuli ar maksājumu statusa informāciju un/vai uzaicinājumu veikt maksājumu par 2023. gadu.

3. Ētikas komisijas atskaite par darbu 2022. gadā

Atskatoties uz LOOA struktūrvienību padarīto darbu pagājušajā gadā, no Ētikas komisijas priekšsēdētājas Karolas Pankes tika saņemta atskaite par LOOA Ētikas komisijas darbu 2022. gadā. LOOA ētikas komisija 2022.gadā nesaņēma nevienu prasījumu palīdzēt atrisināt strīdu starp pircēju un komersantu. LOOA Ētikas komisija turpināja pildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pārstāvju pienākumus PTAC. 2022. gada vasarā LOOA tika saņemts LĀPPOS aicinājums apspriest profesionālajās asociācijās un to ētikas komisijās jautājumu par Veselības ministrijas vēstuli Nr. 01-17.1/2928 “Par priekšlikumiem profesionālās disciplināratbildības regulējumam”, un lūgums sniegt priekšlikumus kopā ar attiecīgu pamatojumu disciplināratbildības jautājuma regulējumam. 2022.gada 14.jūlijā LOOA ētikas komisijas locekļi iesniedza sagatavoto priekšlikumu LOOA valdei izskatīšanai. Ētikas komisijas pārstāvji pagājušajā gadā arī piedalījušies tālākizglītības pasākumus, kas paplašina zināšanas šajā nozarē.

4. Dažādi

Tika saņemts pirmais jauna LOOA biedra pieteikums šajā gadā. Tas tika vienbalsīgi apstiprināts.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 7. martā tiešsaistē 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

Studiju kursi Optometrista asistenta programmā pavasara semestrī

.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (Hipokrāta iela 1, Rīga) piedāvā apgūt sekojošus studiju kursus Optometrista asistenta studiju programmā Brīvklausītāja statusā laika posmā no 01.02.2023 līdz 16.06.2023:

Filz1001 Stils, dizains un estētika veselības aprūpes jomā Kaiva Juraševska 2 Eksāmens OTRDIEN
ONLINE (8:30-10:05)
+5×45 min klātienē
67,50Eiro
RedZ2001 Redzes optika Pēteris Cikmačs 4 Eksāmens PIEKDIENAS
Klātiene (12:30 – 15:50)
135,0Eiro
Medi2205 Biofizikas un bioķīmijas pamati Kristiāna Kovtuna 2 Eksāmens PIEKDIENAS

Klātiene (12:30 – 11:50)
67,5Eiro

Šeit iespējams iepazīties ar brīvklausītāja statusa iegūšanas kārtību, kā arī iegūt iesnieguma veidlapu: Kārtība, kādā var iegūt brīvklausītāja statusu

Studiju kursa apguve un eksāmena nokārtošana ļauj saņemt sertifikātu un veidot studiju kursa pielīdzināšanu OPTOMETRISTA ASISTENTA programmas ietvaros, ja klausītājs vēlēsies vēlāk studēt šajā programmā. Optometristiem sertifikāts par studiju kursa apguvi dod iespēju iegūt tālākizglītības punktus atbilstoši kredītpunktu apjomam.

Iesniegumus – aizpildītus un ieskanētus, lūgums iesniegt LU RMK Studiju daļā līdz 13.02.2023. inta.fedotova@rmkoledza.lv

.

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: