Atskats uz LOOA valdes sēdi 10.01.2023.

.

2023. gada pirmā valdes sēde notika 10. janvārī. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

1. Starpvalžu periodā paveiktais
2. Atbildes vēstule no Veselības ministrijas 30.12.2022. par bērnu redzes skrīninga veikšanu
3. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei
4. LOOA 2023. gada darba plāns
5. LOOA dalība EAOO 2023. gadā
6. Dažādi

.

1. Starpvalžu periodā paveiktais

Notikusi komunikācija ar Cietvielu Fizikas institūta pārstāvjiem par LOOA telpas īres maksājumiem (LOOA īrē Cietvielu Fizikas institūtā vienu nelielu telpu LOOA vajadzībām/sanāksmēm/dokumentu uzglabāšanai, kā arī juridiskās adreses piesaistei Ķengaraga ielā 8). Veikts maksājums par pagājušo gadu.

Tapusi ideja par semināru, kas būtu veltīts jaunākajām aktualitātēm kataraktas operācijās mūsdienās Latvijā, iespējamajām komplikācijām un optometrista iespējām komplicētos gadījumos izrakstīt redzes korekcijas līdzekļus. Seminārā plānots uzaicināt uzstāties kataraktas ķirurģijas speciālistu-oftalmologu, varētu arī apspriest optometristu klīniskos gadījumus artefakijas korekcijas jomā. Seminārs varētu tikt organizēts 2023. gada vasarā.

2. Atbildes vēstule no Veselības ministrijas 30.12.2022. par bērnu redzes skrīninga veikšanu

2022. gada decembrī LOOA valde sagatavoja un nosūtīja 6 atgādinājuma vēstules Veselības ministrijai par 6 iesniegumiem, uz kuriem nav saņemtas skaidras atbildes pēdējo 2 gadu laikā. Tika saņemta viena atbildes vēstule par bērnu redzes skrīninga veikšanu. Diemžēl tika konstatēts, ka saņemtajā vēstulē minēti vairāki maldinoši fakti (optometristu kvalifikācija, oftalmologu viedokļa vienotība pret optometristu iesaisti skrīningā, optometristu darbība ārstniecības iestādēs u.c.), tādējādi radot iespaidu, ka joprojām LOOA piedāvājums par optometristu iesaisti bērnu redzes skrīninga nodrošināšanā netiek korekti izvērtēts un ministrijas rīcībā ir nekorekta informācija no citiem avotiem. Veselības ministrija uzsvēra arī nepieciešamību LOOA un Latvijas Acu ārstu asociācijai veidot dialogu, lai virzītu šī jautājuma izskatīšanu, kas joprojām nav izdevies. Valde sagatavos papildus informāciju un skaidros Veselības ministrijai faktus, kas uztverti maldīgi, lai veicinātu risinājuma panākšanu. Jo problēma ir un paliek – bērniem Latvijā netiek nodrošināta iespēja saņemt kvalitātīvu redzes skrīningu atbilstošajos vecumposmos par valsts finanasējumu.

3. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei

2023. gada februārī notiek ikgadējā Latvijas Univeristātes starptautiskā zinātniskā konference, kuras ietvaros jau tradicionāli tiek organizēta konferences sekcijas sēde gan Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā (17. februārī), gan LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference (19. februārī). LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei programma ir praktiski sagatavota. Paldies LOOA biedriem, kas atsaucās aicinājumam pieteikt savus referātus! Abas konferences notiks tiešsaistē BigBlueButton vidē, kas atšķiras no ierastās Zoom vides, taču problēmas nesagādās, jo arī šajā vidē klausītāji varēs pieslēgties bez īpašas reģistrācijas vai konta veidošanas šajā platformā. Līdz ko būs saņemta gatava programma arī no Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, tā abu dienu programmas un anketa, kur pieteikties kādai vai abām dienām, tiks nosūtīta LOOA biedriem.

4. LOOA 2023. gada darba plāns

Tika ieskicēts asociācijas lielo darbu plāns nākamajam gadam. Prioritārs darbs, kam jau plānošana sākās pagājušajā gadā, ir LOOA mājas lapas atjaunināšana. Ir plānots izsūtīt LOOA biedriem arī anketu, kurā varēs iesniegt viedokļus, idejas par to, kam vajadzētu būt atjauninātajā mājas lapā bez esošās struktūras sakārtošanas un pārskatāmības uzlabošanas. Būs iespēja arī sevi pieteikt darba grupai, ja biedriem ir vēlme aktīvāk iesaistīties lapas tapšanā.

Un ir arī jāturpina uzsāktie lielie mērķi – jāveido optometrista asistenta profesijas attsītības vīzija un tam nepieciešamā dokumentācija, kā arī jāturpina cīņa ar birokrātiju ārstniecības iestāžu reģistrācijas procesā saistībā ar neelastīgajām vides pieejamības prasībām.

5. LOOA dalība EAOO 2023. gadā

LOOA prezidente asoc.prof. Aiga Švede valdi informēja par aktualitātēm Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijā (European Academy of Optometry and Optics – EAOO). LOOA 2022. gadā iestājās šajā akadēmijā, lai nodrošinātu Latvijas speciālistu pārstāvniecību Eiropas mērogā, kā arī iegūtu papildus informāciju par tālākizglītības iespējām. Šobrīd EAOO ir pārmaiņu procesā, jo ir mainījusies valde un tiek veidoti atšķirīgi darbības principi. EAOO ir uzsākusi ikmēneša tiešsaistes lekcijas (par pirmo LOOA biedriem jau tika nosūtīta informācija decembrī), kā arī tiek domāts par papildus tālāizglītības iespējām bez ikgadējās EAOO konferences. Tika nolemts turpināt LOOA dalību EAOO 2023. gadā cerībā iegūt papildus ieguvumus LOOA biedriem.

6. Dažādi

Valde sāk apzināt darāmos darbus, lai sagatavotos kongresam, ko plānots organizēt maijā klātienē. Kongresā bez Gada optometrista konkursa fināla balsojuma jānotiek arī Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas padomes vēlēšanām. Pirms kongresa LOOA biedriem tiks izsūtīta informācija par šo asociācijas struktūrvienību darbību kopā ar aicinājumu LOOA biedriem, kas jūt sevī aicinājumu iesaistīties, pieteikties vēlēšanām un pretendēt uz dalību Kvalifikācijas padomē (nodarbosies galvenokārt ar tālākizglītības pasākumu organizēšanu) vai Sertifikācijas padomē (nodarbosies galvenokārt ar jauno optometristu sertifikāciju un pieredzējušo speciālistu resertifikāciju).

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 7. februārī tiešsaistē 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: