Sākas pieteikšanās konkursam “Gada optometrists 2022”

.

Kā katru gadu, arī 2022. gadā optometristi ir lieliski strādājuši un tādēļ Latvijas Optometristu un optiķu asociācija vēlas godināt tās izcilās personības, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu optometrista profesijas attīstībā pagājušajā gadā. Ir iesācies jauns gads un ir pienācis laiks izvirzīt pretendentus konkursam “GADA OPTOMETRISTS 2022”!

LOOA konkursa “Gada optometrists” mērķi ir un paliek nemainīgi:

 • optometrista profesijas popularizēšana;
 • optometrista profesionālās izaugsmes veicināšana;
 • optometristu pakalpojuma kvalitātes uzlabošana.

Lai šo skaisto tradīciju – izvēlēties Gada optometristu – mēs ne tikai saglabātu, bet arī padarītu vēl par nozīmīgāku un interesantāku pasākumu gan pašiem izvirzītajiem pretendentiem, gan pārējiem asociācijas biedriem, valde ir ieviesusi dažas izmaiņas konkursa norisē un arī balvā.  Ceram, ka jaunās izmaiņas veicinās  visu optometristu sabiedrību būt vēl aktīvākiem kā citus gadus, izvirzīt savus lieliskos un zinošos kolēģus.

Konkursa nosacījumi:

Balvai var tikt nominēts jebkurš optometrists – LOOA aktīvs biedrs ar vismaz 3 gadus ilgu profesionālo stāžu un ar spēkā esošu sertifikāciju.

Vērtēšanas periods – viss 2022.gads no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

Izvirzīšanas kārtība:

 • balvai var pieteikties pats pretendents, LOOA biedrs (vismaz 3 gadus), sertificēts optometrists;
 • pretendentu var izvirzīt jebkurš LOOA biedrs vai darba kolēģis;
 • pretendentu var izvirzīt LOOA valde;
 • pretendentu var izvirzīt uzņēmums, kurā strādā optometrists.

Pieteikums balvai jāiesniedz LOOA elektroniski līdz 2023. gada 15. februārim, plkst. 23:59 uz e-pasta adresi looasociacija@gmail.com.

Konkursa norise un izmaiņas:

 1. Pēc noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa LOOA apkopo saņemtos pieteikumus un nodot tos vērtēšanas komisijai.
 2. Vērtēšanas komisija 5 – 8 dalībnieku (LOOA biedru – sertificētu optometristu vai valdes locekļu) sastāvā, kuru tradicionāli izveido un vada iepriekšējā gada laureāts – šoreiz balvas “Gada optometrists 2021” ieguvēja Jeļena Stūriška, izvērtē visus pieteikumus. Pēc visu iesniegto pieteikumu, profesionālo vērtējumu, pašnovērtējumu un atsauksmju analīzes par konkrēto periodu, komisijas locekļi  sniedz objektīvu vērtējumu un to apkopo. Komisija nosaka 3 līdz 5 finālistus, kurus saranžē, un šis rezultāts veido 50 % no fināla balsojuma.
 3. Komisija individuāli informē izvirzītos fināla pretendentus un lūdz sagatavot viena klīniskā gadījuma analīzi no savas prakses, ko pretendents prezentēs LOOA biedriem kongresā (kas visticamāk norisināsies maijā).
 4. LOOA kongresā klātesošie tiek vēlreiz iepazīstināti ar visiem nominētajiem optometristiem un finālistiem. Fināla pretendenti kongresa apmeklētājiem prezentē savu sagatavoto klīnisko gadījumu (15 min gara uzstāšanās). Pēc visu finālistu uzstāšanās, seko biedru balsojums LOOA kongresā klātienē. Biedru balsojums veido otrus 50 % gala vērtējumā.
 5. Gada Optometrists 2022 titulu iegūst pretendents, kurš biedru un žūrijas kopējā balsojumā uzrādījis labāko rezultātu. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem ir vienāds novērtējums, balvu iegūst tas fināla pretendents, kurš ieguvis augstāku vērtējumu biedru balsojumā.

BALVA

Papildus tradicionālajai piemiņas zīmei balvas “Gada optometrists 2022” ieguvējs saņems LOOA apmaksātu braucienu uz 100% Optical optikas izstādi Londonā 2024. gadā.

Sīkāku  informāciju var izlasīt konkursa nolikumā.

Pieteikuma anketu, vērtēšanas kritērijus un pašnovērtējuma anketu var atrast šeit.

Strādājiet ar godu un izcilību, lai tieši Jūs atzītu par gada optometristu!

.

Atgādināsim iepriekšējo konkursu uzvarētājus:

Krista Caune-Bērziņa, “Gada optometrists 2016”

Aiga Švede, “Gada optometrists 2017”

Kristīne Detkova, “Gada optometrists 2018”

Evita Kasaliete, “Gada optometrists 2019”

Jeļena Slabcova, “Gada optometrists 2020”

Jeļena Stūriška “Gada optometrists 2021”

.

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: