Te ir darbs optometristam!

.

Nacionālo Bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīniskā nodrošinājuma centrs meklē optometristu darbam uz pilnu slodzi.

Prasības pretendentiem:

 • Profesionālais maģistrs klīniskajā optometrijā;
 • Spēkā esošs optometrista sertifikāts;
 • Vismaz 3 gadu pieredze redzes korekcijā;
 • Precizitāte un atbildības izjūta;
 • Komunikabilitāte, pozitīva attieksme pret apkārtējiem un darbu, prasme strādāt komandā.

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt redzes pārbaudes un dignosticēt redzes funkciju traucējumus;
 • Izrakstīt brilles vai citus redzes traucējumu korekcijas līdzekļus, ja nepieciešams;
 • Konsultēt par redzes veselības, briļļu un citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu sākot no 1688,- €;
 • Sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Atsaucīgus kolēģus.

Pieteikties uz vakanci lūdzu pa telefonu 28654932

.

  

 

 

 

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 06.12.2022.

.

2022. gada 6. decembrī notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

 1. Starpvalžu periodā paveiktais
 2. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei
 3. Iespējas panākt Veselības ministrijas atbildes uz iesniegumiem
 4. Konkurss “Gada optometrists 2022”
 5. Dažādi

.

1. Starpvalžu periodā paveiktais

Veiksmīgi noritējis tiešsaistes seminārs “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”. Pēc semināra tika sagatavoti un izsūtīti 183 sertifikāti apmeklētājiem (no tiem 13 dalībnieki bija ārpus asociācijas biedru pulka un 12 bija studenti). Papildus bija 11 neidentificējami dalībnieki un 8 LOOA biedri, kuru fiksētais semināra apmeklējuma laiks bija pārāk īss, kuriem sertifikāti netika veidoti.

Tika arī atgriezti liekie maksājumi par tiešsaistes dalību, ko vairāki LOOA biedri bija paspējuši ieskaitīt, kamēr vēl bija cerība organizēt semināru gan klātienē, gan attālināti.

2. Gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei

2023. gada 17. februārī notiks Latvijas Univeristātes ikgadējā zinātniskā konference Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, savukārt 19. februārī notiks LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference. Līdz 12. decembrim turpinām gaidīt LOOA biedru pieteikumus, kas vēlētos uzstāties šajā konferencē. Pēc tam turpināsies darbs pie konferences programmas izstrādes.

3. Iespējas panākt Veselības ministrijas atbildes uz iesniegumiem

Jau 2020. gada beigās Veselības ministrijai tika nosūtīt 6 iesniegumi par optometrista pievienošanu Ministru kabineta noteikumos par obligāto redzes pārbaužu veikšanu. Diemžēl atbildes tika saņemtas tikai uz dažiem iesniegumiem. Nav fiksēti arī oficiāli atteikumi, bet arī nekāda attīstība šajā jautājumā jau ilgu laiku nenotiek, kaut arī šobrīd ir pretrunas starp Ministru kabineta noteikumiem un likumu. Ir sagatavotas atgādinājuma vēstules Veselības ministrijas pārstāvjiem par nesniegtajām atbildēm un pārsniegtajiem termiņiem, kas tiks nosūtītas 07.12.2022. Tika apspriesta arī iespēja vērsties Tiesībsarga birojā sakarā ar šo bezdarbību.

4. Konkurss “Gada optometrists 2022”

Tuvojas gada izskaņa, kas nozīmē arī atskatu uz šajā gadā paveikto. Tādēļ drīzumā tiks atkal izsludināts konkurss “Gada optometrists”, lai sagaidītu čaklo pretendentu pieteikumus līdz 2023. gada janvāra beigām un visbeidzot LOOA kongresā suminātu 2022. gada labāko optometristu. Lai konkursa gaitu padarītu interesantāku, šogad tiks nedaudz uzlaboti konkursa nosacījumi un balsošanas procedūra. Un arī pati balva tiks paplašināta! Drīzumā kopā ar konkursa izsludināšanu tiks izplatīta arī visa aktuālā informācija par konkursa norisi.

5. Dažādi

Diemžēl 5 LOOA biedru darbība asociācijā tika apturēta ar valdes lēmumu, jo netika saņemti biedra naudas maksājumi pat vairāk nekā 2 gadus, un netika saņemtas nekādas atbildes uz divām brīdinājuma vēstulēm. Lai uzturētu LOOA biedru sarakstu aktuālu, katru gadu nākas ne tikai apstiprināt jauno biedru pieteikumus, bet arī pārtraukt neaktīvo biedru darbību.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 10. janvārī 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: