Seminārs “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”

.

2022. gada 13. novembrī (svētdienā) notiks Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas un Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas kopīgi organizēts seminārs “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu“. Seminārs notiks tiešsaistē Zoom platformā. Par dalību seminārā tiks piešķirti 8 tālākizglītības punkti.

Semināra saturs ir veidots, raugoties no dažādiem skatpunktiem un komunikāciju ar optikas klientu, ko satiek gan redzes aprūpes speciālists, gan optikāri/optiku konsultanti/optiķi un cits optikas jomā strādājošs personāls. Šo aspektu var attiecināt ne tikai uz optikas salonu un klīniku pacientiem, bet arī uz citām veselības aprūpes iestādēm, tādēļ laipni lūdzam piedalīties apmeklētājus, kas nav LOOA biedri, bet ir ieinteresēti šī semināra piedāvātajā programmā.

Aicinām pieteikties dalībai seminārā līdz 4. novembrim, izmantojot šo anketu. Līdz tam pašam 4. novembrim lūdzam arī veikt dalības maksājumu, kam tas nepieciešams (skatīt tabulu zemāk).

! Īpašs piedāvājums optikāriem (optometrista asistentiem/konsultantiem/optiķiem), kas vēl nav LOOA biedri: samaksājot noteikto dalības maksu šim semināram 10 eur apmērā, ir iespēja iestāties asociācijā un ar to nosegt biedra naudas maksājumu nākamajam – 2023. gadam (standarta gada biedra nauda ir 30 eur). Par iestāšanos.

Maksa par dalību seminārā

Tiešsaistē
LOOA biedriem Bez maksas
LU Optometrijas bakalaura un maģistra studentiem Bez maksas
Rīgas Medicīnas koledžas Optometrista asistenta programmas studentiem Bez maksas
Citām personām, kas nav LOOA biedri 10 eur

Rekvizīti:

Biedrība Latvijas Optometristu un optiķu asociācija
Swedbank
LV63HABA0551024631742
Piezīmēs jānorāda vārds un uzvārds personai, par kuras dalību tiek maksāts.
Piemēram: Anna Actiņa, seminārs Acu aprūpe
.
Lejupielādēt programmu.
.
.
.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 04.10.2022.

.

2022. gada 4. oktobrī notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

1. Paveikais starpvalžu periodā
2. LOOA lektoru algošanas un atalgošanas principi
3. Semināra “Acu aprūpe” organizēšanas progress
4. LOOA sabiedriskā labuma organizācijas statuss
5. Dažādi

 

1. Paveikais starpvalžu periodā

  • Tika saņemta vēstule no Veselības ministrijas, lai informētu mūs un citas ārstniecības personu biedrības par izmaiņām MK noteikumos, kas skar ārzemēs iegūtas kvalifikācijas pielīdzināšanu Latvijā māsu profesijā. Māsu kvalifikācijas atzīšanu veiks Veselības inspekcija. Vēstulē tika uzsvērts arī tas, ka no 2022. gada 25. janvāra māsas profesijas specialitātēs nepiemēro sertifikāciju un Latvijas Māsu asociācija neveic sertificējošās institūcijas funkciju.
  • Sagatavotas un optometristiem nosūtītas pēdējās 37 izziņas par LOOA optometristu reģistrā uzkrātajiem tālākizglītības punktiem līdz 2019. gadam. Līdz ar to noslēdzies apjomīgais Kvalifikācijas padomes darbs pie OTP pārrēķina uz TIP un izziņu sagatavošanas katram optometristam, lai šos senāk uzkrātos punktus izmantotu savā kārtējā resertifikācijā. Kopš 2020. gada 1. janvāra katrs LOOA pasākuma apmeklētājs saņem savu individuālu apmeklējuma sertifikātu un TIP uzskaiti un apliecinājuma dokumentu uzkrāšanu veic personīgi.
  • Sertifikācijas komisija izsūtījusi atgādinājuma vēstuli par savlaicīgu dokumentu iesniegšanu optometristu resertifikācijai. Konkrēti 19 optometristiem 1. aprīlī beigsies sertifikātu derīguma termiņi, tādēļ visa sagatavotā dokumentācija jāiesniedz līdz 2022. gada 31. decembrim. Lai kolēģi Vecgada vakarā nejoņotu ar dokumentiem pie Sertifikācijas komisijas vai prasītu kādas izziņas saviem darba devējiem, tika izsūtīts lūgums sākt kārtot resertifikācijas lietas savlaicīgi. Katrā ziņā, sastopoties ar kādām neskaidrībām vai jautājumiem, vienmēr var pajautāt tieši Sertifikācijas komisijai uz e-pastu optometrisu.sertifikacija@gmail.com. Jāatceras, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības kursus arī regulāri jāapgūst – reizi sertifikācijas periodā. Bez tā arī nesanāks resertificēties!

2. LOOA lektoru algošanas un atalgošanas principi

Tika pārrunāta LOOA stratēģija gadījumiem, kad kāda cita organizācija vēlas uzaicināt kādu LOOA pārstāvi vieslekcijā un nepieciešams izrakstīt rēķinu par šo pakalpojumu. LOOA biedriem pārsvarā nav savu privātuzņēmumu, no kura šādu rēķinu izrakstīt. LOOA Valde nolēma, ka šādos gadījumos tiks aicināts slēgt autorlīgumu starp lektoru un pasākuma organizatoru, un asociācija var palīdzēt būt par starpnieku tikai tad, kad organizatoram absolūti nav iespējas slēgt līgumu ar privātperosnu un obligāti nepieciešama juridiska persona.

3. Semināra “Acu aprūpe” organizēšanas progress

Turpinās intensīvs darbs pie LOOA un LU kopīgi organizētā semināra “Acu aprūpe: komunikācija ar optikas klientu”, kas notiks 2022. gada 13. novembrī. Pasākuma programma ir gandrīz nokomplektēta, tādēļ drīzumā kopā ar pieteikšanās anketu tiks izsūtīta LOOA biedriem. Semināra saturs plānots interesants kā optometristiem, tā optikāriem un citiem gan ar optikas nozari saistītiem, gan ar medicīnas aprūpes klientu apkalpošanu saistītiem darbiniekiem, tādēļ seminārs tiks popularizēts arī citu ārstniecības personu asociāciju vidū. Informāciju izplatīsim arī optikas uzņēmumiem kopumā, lai aizsniegtu tos optiku darbiniekus, kas vēl LOOA biedri, bet varētu ierasties iepazīties un izlemt par iesaistīšanos mūsu organizācijā.

Pasākums tiks tehniski organizēts kā hibrīdseminārs – klātienē LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1 un tiešsaistē Zoom platformā. Lai veicinātu apmeklētāju motivāciju izkustēties no mājas un satikt kolēģus dzīvē, par dalību seminārā klātienē LOOA biedriem netiks piemērota papildus samaksa, taču par dalību tiešsaistē tiks piemērota dalības maksa 10 eur apmērā.

4. LOOA sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Savulaik LOOA pieteicās un saņēma sabiedriskā labuma organizācijas statusu, lai radītu iespēju pasākumu sponsoriem saņemt nodokļu atlaides, taču šī opcija jau kādu laiku nav spēkā. Uzraugošās instances pieprasa regulāras atskaites un LOOA organizētos pasākumus un aktivitātes biedriem neuzskata par labumu sabiedrībai. Pēc diskusijas par ieguvumiem un zaudējumiem tika pieņemts vienbalsīgs valdes lēmums: izbeigt LOOA sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

5. Dažādi

Tika aizsākta diskusija par Gada optometrista konkursu, kas nu jau izveidojusies par skaistu tradīciju. Jāsāk darboties, jo ierasts, ka jaunā gada pirmais mēnesis jau ir pieteikumu iesūtīšanas laiks. Lai laikus uzlabotu konkursa nolikumu un, iespējams, mainītu konkursa norisi, lai padarītu to interesantāku, līdz nākamajai valdes sēdei tiks izveidota darba grupa, kas sagatavos ierosinājumus. Ja tev ir labas idejas Gada optometrista konkursa uzlabošanai, droši paud savu viedokli un iesaisties šajā darbiņā – raksti mums uz e-pastu looasociacija@gmail.com.

.

Nākamā LOOA valdes sēde plānota tiešsaistē 2022. gada 8. novembrī 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: