Biedra naudas apjoma izmaiņas ar 2022. gadu

2021. gada pēdējā valdes sēdē 7. decembrī tika izskatīts jautājums par LOOA biedra naudas apjomu, sakarā ar to, ka 2020. gadā valdes balsojumā tika pieņemts ierosinājums palielināts biedra naudas apjomu, sākot ar 2021. gadu, taču tā paša gada noslēgumā tika nolemts atlikt šī lēmuma stāšanos spēkā, ņemot vērā pandēmijas radīto situāciju.

Valdes sēdē notika aktīva diskusija par LOOA stratēģiskajiem mērķiem un nākotnes plāniem, kā arī tiem nepieciešamajiem finansu līdzekļiem: inflācijas kompensēšana (biedra naudas apjoms nav mainīts 9 gadus), dalības atjaunošana starptautiskās optometrijas un optikas biedrībās (ECOO, EAOO u.c.), dalība LĀPPOS, juridisko pakalpojumu segšana normatīvo aktu grozījumu sakarā, kā arī strīdu risināšanā ar Latvijas Acu ārstu biedrību.

Tika saņemti arī priekšlikumi biedra naudas apjomu atstāt nemainīgu (25 eur) un dažādos starp biedru grupām – optometristi (25 eur), optometrista asistenti/optiķi (15 eur) un studenti (10 eur).

Pēc diskusijas tiešsaistē noritēja elektroniskā balsošana, kuras rezultātā pieņemti sekojoši lēmumi:

  • Atcelt biedra reģistrācijas maksu.
  • Noteikt LOOA biedra naudas apjomu 30 eur apjomā ar 2022. gadu.
  • Noteikt LOOA biedra maksu 10 eur apjomā studentiem.
  • Noteikt LOOA biedra statusa atjaunošanās maksu 10 eur apjomā.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: