Gada optometrists 2020 – nominācijas

 

Konkursu “Gada optometrists” Latvijas Optometristu un optiķu asociācija organizē jau piekto gadu, un izskatās, ka konkurss, spītējot apstākļiem, joprojām ir “DZĪVS”. Konkursa izvērtēšanai pieteikti 11 pretendenti.

Konkursa kārtība paredz, ka LOOA kongresā konkursa komisija paziņos 3 līdz 5 finālistus, par kuriem balsos kongresa dalībnieki, tādēļ asociācijas biedri tiek iepazīstināti ar visu izvirzīto pretendentu raksturojumiem, lai būtu vieglāk izvērtēt sasniegumus un izdarīt izvēli.

P.S. Kandidāti ir sakārtoti alfabēta secībā.

 

Karīna Beļikova

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 20 gadi. SIA”OC VISION”, “Optio” tīkla optometriste Jelgavā.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un dažāda veida korekcijas līdzekļu izrakstīšanai (dažāda dizaina briļļu lēcas un kontaktlēcas), īpaši specializējas fundus kameras un tearskopa pielietošanā redzes izmeklējumos, kā arī bērnu redzes pārbaužu veikšanā. Veic pārbaudes arī vājredzīgiem pacientiem.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 20 pasākumi (74 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 1 uzstāšanās ar prezentāciju konferencē See The Future Latvijā, 3 rakti interneta medijos.

Raksturojums: Karīna ir speciāliste, kura ir ieguvusi atpazīstamību visā Zemgales novadā un pie viņas brauc pacienti arī no attālām reģiona robežām. Karīna lieliski darbojas kā ar mazajiem tā arī ar citu vecuma grupu pacientiem. Karīna veiksmīgi sadarbojas ar oftalmologu Jelgavā, lai nodrošinātu pacientiem visveiksmīgāko un operatīvāko palīdzību acs struktūru izmaiņu gadījumos. Karīna ikdienā ir ļoti aizņemta kabinetā, taču vienmēr atrod laiku, lai dalītos pieredzē ar kolēģiem un tos iedvesmotu ar savu neizsīkstošo enerģiju.

 

Ināra Čipāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 18 gadi. SIA”OC VISION”, “Optio” tīkla optometriste, t/c Origo un Barona ielā, Rīgā.

Profesionālā darbība: papildus refrakcijas noteikšanai un standarta korekcijas nozīmēšanai, specializējas progresīvo lēcu izrakstīšanā, kontaktkorekcijā. Specializējas acs struktūru novērtēšanā. Veic redzes pārbaudes un korekcijas līdzekļa nozīmējumus arī bērniem un vājredzīgiem pacientiem. Ļoti labi spēj komunicēt ar visdažādākajiem pacientiem, īpaša prasme tikt galā konfliktsituācijās.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 9 pasākumi (34 stundu apmērā).

Uzstāšanās: vadītas 2 studentu apmācības, t.sk. apmācība veikta angļu valodā (320 stundu apmērā).

Raksturojums: Ināra strādā specializētajā bērnu un jauniešu “Optio” optikā Barona ielā, strādājot ar mazajiem pacientiem no 3 gadu. Ināra veiksmīgi darbojas kontaktkorekcijas jomā, darbojas sausās acs novērtēšanā, vājredzības korekcijas nodrošināšanā vecākiem pacientiem un to redzes aprūpē. Ināra dalās pieredzē ar jaunākajiem kolēģiem, viņa nekad neatteiks palīdzību kolēģiem un iespēju robežās piedalās optometrista asistentu apmācībā. Ināra ir pamatīgs un zinošs optometrists.

 

Annija Gulbe

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 4,5 gadi. SIA”OC VISION”, “Vizionette” veikalu tīkla optometriste.

Profesionālā darbība: papildus refrakcijas noteikšanai un standarta korekcijas nozīmēšanai specializējas progresīvo lēcu izrakstīšanā, kontaktkorekcijā. Specializējas sausās acs novērtēšanā. Strādā ar dažāda vecuma pacientiem ar dažādām vajadzībām. Prot uzklausīt un izzināt katra pacienta vajadzības, kā rezultāta spēj atrast un piedāvāt pacientiem labāko risinājumu.

Tālākizglītība: 2020. gadā 8 pasākumi (36 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 2 uzstāšanās publiskos pasākumos ar interaktīvu lekciju.

Raksturojums: Annija ir lieliska optometriste, viņa labi komunicē gan ar pacientiem, gan kolēģiem, viņa māk labi sadarboties ar kolēģiem un strādāt komandā, izrāda iniciatīvu un vienmēr gatava palīdzēt ar savām zināšanām un padomu, kā arī viņa ir drosmīga un nebaidās no izaicinājumiem. Šogad Annija pieņēma izaicinājumu sākt veikt attālināto briļļu receptes piemeklēšanu un konsultāciju sniegšanu. Viņa nebaidās no inovācijām, izaicinājumiem un nestandarta risinājumiem. Viņa ir atbildīga un viņai uzticētais darbs vienmēr tiks izdarīts. Viņa palīdzēja optometrista pakalpojumu attālinātu sniegšanu īstenot no idejas līdz praktiski realizētam un pacientiem pieejamam pakalpojumam. Annija papildus savam darbam optikā, vēl pasniedz interaktīvas lekcijas par redzes veselību un ergonomiku datorlietotājiem.

 

Ausma Gūtmane

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 7 gadi. SIA”OC VISION”, “Optio” tīkla optometriste.

Profesionālā darbība: papildus refrakcijas noteikšanai un standarta korekcijas nozīmēšanai veikmīgi darbojas progresīvo lēcu izrakstīšanā, kontaktkorekcijā. Specializējas sausās acs izvērtēšanā un veic klīniskos papildizmeklējumus at tearskopu. Strādā ar dažāda vecuma pacientiem ar dažādām vajadzībām.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 11 pasākumi (39 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 1 video reklāma sabiedrības veselības veicināšanā.

Raksturojums: Ausma ir zinātkārs un uzticams optometrists, kas ar interesi meklē atbildes uz visiem ar nozari saistītiem jautājumiem un pacienti kļūst par viņas patstāvīgajiem klientiem. Izmanto individuālu pieeju katram klientam. Konsultē klientus arī briļļu ietvaru un optiso lēcu izvēlē un apmāca jaunos optometrista asistentus. Nebaidās arī no sarežģītākām situācijām – ar gados vecākiem pacientiem, vājredzīgiem pacientiem un pacientiem ar apgrūtinātu komunikāciju. Iesaistās problēmsituāciju risināšanā, lai klients no kabineta izietu smaidīgs un apmierināts. Šis gads Ausmai ir iemācījis vairāk novērtēt savu un citu medicīnas speciālistu darbu un ieguldījumu sabiedrības veselībā.

 

Marija Kuibida

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 8,5 gadi. SIA”Vision Express Baltija”, optometriste Liepājā.

Profesionālā darbība: papildus refrakcijas noteikšanai un standarta korekcijas nozīmēšanai specializējas progresīvo lēcu izrakstīšanā un kontaktkorekcijā. Prot uzklausīt un izzināt katra pacienta vajadzības, kā rezultāta spēj atrast un piedāvāt pacientiem labāko risinājumu. Nepieciešamības gadījumā izraksta arī prizmatisko korekciju.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 10 pasākumi (39 stundu apmērā).

Uzstāšanās: –

Raksturojums: Marijas vizīšu skaits nav cietis, Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ, kas liecina par viņas profesionalitāti un pacienta vajadzību izzināšanas prasmi un iejūtību. Gada laikā veiktas 1716 redzes pārbaudes un 1503 liepājnieki saņēmuši jaunas brilles. Divu gadu laikā Marija ir ieguvusi profesionālo pacientu uzticību. Uzteikt var Marijas cieņaspilno attieksmi pret kolēģiem, jo pacienta kartes tiek glīti un saturīgi aizpildītas. Šajā gadā pievērsusies arī bērnu refrakcijas izvērtēšanai un vecāku izglītošanai par bērnu redzi un ergonomiku, kas saistīta ar viedierīču ekrāna laika palielināšanos attālināto mācību rezultātā.

 

Aiga Ozoliņa

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā: 22 gadi, “Optio” un “Vizionette” optiku optometriste Cēsīs un Valmierā. “Optio” veikalu tīkla Galvenā optometriste

Profesionalā darbība: Optio tīkla galvenā optometriste, kas arī veic mentora pienākumus jauno optometristu izglītībā. Specializējas subjektīvās korekcijas piemeklēšanā, briļļu (tai skaitā arī PAL tipa lēcas) un dažāda veida kontaktlēcu izrakstīšanā, kā arī binokulāro funkciju padziļinātā izmeklēšanā un lupu piemeklēšanā vājredzīgajiem. Ļoti aktīvi veic sausās acs saslimšanas diagnostiku un rekomendē terapiju. Veic SAS izmeklējumus biomikroskopijā. Metodika iekļauta Optio tīkla papildizmeklējumu sarakstā.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 7 pasākumi (22 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 1 raksts medijos un 1 raksts internetā, 1 uzstāšanās Vidzemes TV

Raksturojums: Aiga ar savām plašajām un specializētajām zināšanās un pieredzi pašaizliedzīgi veicina kolēģu atbalstu, kas norisinās papildus pilnas slodzes optometrista darbam Cēsīs. It sevišķi saistībā ar jaunajām epidemioloģiskajām prasībām COVID – 19 pandēmijas ietvaros. Viņa aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā par redzes jautājumiem. Aiga ir drosmīga un zinoša optometriste, kas aicina mūs visus smaidīt ar acīm, jo smaidu ar lūpām nosedz sejas maska – 2020. gada simbols.

 

Jeļena Slabcova

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 16 gadi. SIA “OC VISION” vecākā optometriste optikā “Lornete”, Rīga. LU Fizikas un matemātikas un optometrijas fakultātē – nozares speciāliste, zinātniskā asistente. Alcon Pharmaceuticals Ltd – vieslektore un konsultante optometrijas un kontaktkorekcijas jomā. Darbojas LOOA Ētikas komisijā un PTAC Strīdu risināšanas komisijā

Profesionālā darbība: Veic mentora pienākumus jauno optometristu izglītībā. Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu un kontaktlēcām specializējas tieši kontaktkorekcijā un tuvuma redzes funkciju (akomodācijas/verģences) traucējumu diagnostikā, korekcijas nozīmēšanā un terapijā un acu veselības novērtējumā. Patstāvīgi apguvusi diagnostiskās metodes un tehnologijas – Acs priekšējā un mugurējā segmenta OCT un Acs viļņu fronts aberometrija

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 21 pasākumi (145 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīti 7 izglītojoši referāti austrumu optometrijas pārstāvjiem (40.5 stundu apmērā). Papildus optometrista darbam, nozares studentiem Latvijas Universitātē vadītas lekcijas Redzes refraktīvajos defektos un veikta prakšu uzraudzība. Vadīta 1 studenta praktiskā apmācība (80 stundu apmērā). Sagatavotas 2 zinātniskās publikācijas, 3 zinātniskās tēzes un dalība 5 konferencēs, semināros ar referātiem Latvijā un Ukrainā.

Raksturojums: Jeļena ir autoritāte optometristu vidū, savas profesionalitātes, kompetences un pieredzes dēl. Viņa prot risināt vissarežģītākās situācijas, izzinot, iejūtoties un vadot. Jeļena noteikti ieteiks pacientam labāko risinājumu. Pacientam atliek tikai uzticēties un ļauties. Jeļena ir pasniedzēja Latvijas Universitātē, līdz ar to apmāca jaunos kolēģus studiju laikā un palīdz ar padomu citiem optometristiem uzņēmumā. Jeļenai patīk inovācijas un izaicinājumi profesionālajā jomā un viņa ir optimisma, inteliģences un smaida nesējs visā – klīniciste līdz “matu galiņiem”.

 

Jeļena Stūriška

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 15 gadi. SIA Vision Express Baltija vecākā optometriste optikā Marijas ielā, Rīga. Vision Express veikalu tīkla Galvenā optometriste

Profesionālā darbība: Vision Express tīkla galvenā optometriste, kas arī veic mentora pienākumus jauno optometristu izglītībā. Specializējas dažāda dizaina progresīvo un pretnoguruma briļļu lēcu izrakstīšanā, acs struktūru veselības novērtēšanā, kā arī papildizmeklējumu veikšanā ar fundus kameru, pahimetru, OCT un tearskopu.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 12 pasākumi (50 stundu apmērā).

Uzstāšanās: Vadīta 1 studenta praktiskā apmācība (50 stundu apmērā) un 1 students konsultēt bakalaura darba izstrādē (10 stundu apmērā). Apjomīga darbošanās Optometristu sertifikācijas komisijā un darbošanās OC Vision “Miopijas kontroles” optometristu darba grupā (50 stundu apmērā). 4 raksti plašsaziņas līdzekļos, 1 radio intervija, 1 uzstāšanās publiskā pasākumā, kas veltīta progresīvo briļļu tēmai. Biomikroskopa aizsega izveide, izmeklējumiem COVID-19 pandēmijas rezultātā.

Raksturojums: Jeļenai ir jomas līderis. Pārvalda, veicina, uzklausa, analizē un rīkojas. Lieliski klīniskie sasniegumi: kontaktlēcu vizīšu, multifokālo kontaktlēcu un progresīvo briļļu vai paplašinātas zonas tuvuma briļļu vai pretnoguruma briļļu risinājumos. Jeļena izstrādāja vadlīnijas visiem optometristiem par drošu darbu COVID – 19 laikā. Jeļena prot kolēģus gan “pavilkt”, gan “pastumt uz priekšu”, gan arī iedvesmot. Jeļena izdara to, kas lūgts, un vēl papildus atrod variantus problēmas risinājumam. Regulāri konsultē medijus un kompāniju par redzes aprūpes jautājumiem, piedalās jaunu instrument testēšanā un kolēģu apmācībā, strādā izbraukumos un veic savas darbības efektivitātes monitoringu. Jeļenu kā optometristu visvairāk saista tiešais darbs ar pacientu, jo izjūt lielu gandarījumu, nodrošinot pacientu ar labu redzi un uzlabojot pacienta dzīves kvalitāti.

 

Katrīna Ulberte

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 7 gadi. SIA ”OC VISION” “Vizionette” veikalu tīkla optometriste, optiķe. SIA “Gallus PRO” optometriste, SIA “AJKC”, Dr. Lūkina acu klīnika, optometriste

Profesionālā darbība: veic mentora pienākumus jauno optometristu izglītībā. Papildus refrakcijas veikšanai un dažāda dizaina briļļu un kontaktlēcu nozīmēšanai, strādā bērnu redzes funkciju izmeklēšanā. Specializējas cieto, sklerālo kontaktlēcu pielaikošanā, kā arī veic ortokeratoloģiju un acu veselības novērtējumu.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 12 pasākumi (46 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīts 1 profesionālais seminārs par Miopija kontroli. Kondultante Zinātniskā darba izstrādē 11. klases skolniekam. 1 sabiedrības redzes veselības veicināšana – Ēnu diena 2020 (5 stundu apmērā) un 1uzstāšanās televīzijā – TV3.

Raksturojums: Katrīna ir jauna, zinoša, apņēmīga un pozitīvi domājoša optometriste, kurai patīk inovācijas un izaicinājumi profesionālajā jomā. Viņa ir izveidojusi savu kontaktlēcu pacientu vizīšu monitoringu, kas ļauj ne tikai mobilizēt pacientu atkārtotajjām vizītēm, bet labāk izprast miopizācijas procesu jauniešiem. Katrīna lepojas ar 2019. gada labākā Vizionette tīkla un Dr.Lūkina acu klīnikas optometrista balvām un iegūtajām prasmēm pielaikot toriskās ortokeratoloģijas lēcas.  Viņa ir gandarīta, ka COVID – 19 pandēnija izraisīja nepieciešamību rūdīt raksturu attiecībā uz darbu ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, gan sev gan pacientiem.

 

Diāna Urtāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 5 gadi. SIA”Vision Express Baltija” , optometriste

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas veikšanai un dažāda dizaina briļļu un kontaktlēcu nozīmēšanai vairāk specializējas kontaktlēcu un progreīvo brilļu lēcu izrakstīšanas jomā. 26% no pacientiem ar presbiopiju saņēma progresīvo korekcijas risinājumu. 11% no visiem pacientiem saņēma korekciju kontaktlēcās, kur nozīmīga daļa satāda multifokālās (16%) un toriskās (20%).

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 7 pasākumi (20 stundu apmērā).

Uzstāšanās: –

Raksturojums: Diāna ir klusais, cītīgais darba darītājs, kas netiecas pēc publicitātes. Iesaistās problēmsituāciju risināšanā, lai klients no kabineta izietu apmierināts. Diāna ir koleģiāla un izpalīdzēs kritiskos brīžos. Diāna lepojas par savas profesijas izvēli, jo ir iespēja palīdzēt pacientiem redzēt un justies labi ar piemeklēto korekciju.

 

Elīna Vektere

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 16 gadi. SIA “OC VISION” optikas salona optometriste, optiķe Valmierā.

Profesionālā darbība: veic mentora pienākumus jauno optometristu izglītībā. Specializējas progresīvo un pretnoguruma lēcu izrakstīšanā, īpaši kontaktkorekcijā ar Divinity kontaktlēcām. Padziļināti veic acu struktūru veselības novērtēšanu. Veic redzes pārbaudes maziem bērniem. Vecāka gadagājuma pavientiem piemeklēs vājredzības korekcijas iepējas. Prot uzklausīt, izvērtēt un risināt pacienta redzes vajadzības.

Tālākizglītība: 2020. gadā apmeklēti 11 pasākumi (28 stundu apmērā).

Uzstāšanās: –

Raksturojums: Elīna ir profesionāla, kompetenta optometriste, kas māk sadarboties, strādāt komandā un motivēt citus. Viņāi ir savs stabīls no tiem nedaudzajiem optometristiem, kas spēj darīt pilnīgi visu – ne vien strādāt optometrista kabinetā, bet arī izgatavot brilles. Elīna ir pieņēmusi izaicinājumu un kļuvusi par Diviniti kontaktlēcu vēstnieci. Kā arī Elīnai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar oftalmologu Valmierā un viņa nepārtraukti uzlabo savas iemaņas acu slimību aprūpē, kā oftalmologa asistente. Elīna ir “sava” optikas kolektīva dvēsele, kas prot darīt visu.

 

Balstoties uz konkursam iesniegtajiem materiāliem, rakstu sagatavoja Evita Kassaliete – Gada optometrists 2019.

 

 

LU un LOOA kopīgās klīniski praktiskās konferences (14.02.2021.) materiāli

 

2021. gada 14. februārī notika LU un LOOA kopīgi organizētā klīniski praktiskā konference. Ar autoru atļauju publicējam konferences materiālus:

Vadlīnijas ambliopijas ārstēšanā_MELNRAKSTS – autori lūdz pievērst uzmanību, ka sagataovtais materiāls ir melnraksts un pēc atsauksmju/komentāru saņemšanas tiks sagatavota un publicēta gala versija. Lūgums komentārus pēc iepazīšanās ar materiālu sūtīt uz zanda.ruskule@gmail.com

Ambliopijas vadlinijas_prezentacija Zanda Ruskule

Radzenes konfokala mikroskopija diabetiskas neiropatijas diagnosticesana Alise Kalteniece

Transitions brillu lecu jaunumi Isabelle Dekker

Epitelija_biezuma_izmainas_kontaktlecu_lietotajiem_ar_OCT Inese Petroviča

Optometrista asistenta programma Evita Kassaliete

Moderno brillu lecu centresana Pēteris Cikmačs

Brilles berniem Ilze Dilāne

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: