Termiņu izmaiņas konkursā „Gada optometrists”.

winnerKonkursa nolikuma pirmajā variantā tika noteikts optometrista vērtēšanas termiņš  2016.gada augusta beigas. Termiņš nenoliedzami jocīgs, gada optometrists tiek vērtēts par 8 gada mēnešiem. Tādam termiņam bija arī pamatojums. LOOA valde mēģināja iegūt finansējumu asociācijas attīstībai un tajā bija paredzēts finansējums arī konkursam. Savukārt projekts pieprasīja noteiktus termiņus. Un tā radās augusta beigas. Tā kā LOOA finansējumu neieguva, valde lēma par normālu termiņu. Līdz ar to vērtēšanas termiņš ir pagarināts līdz gada beigām, tas ir 2016.gada 31.decembris. Rezultātu iesūtīšana līdz 2017.gada 15.janvārim.  Skat, dokumentus saistītus ar konkursu:

Gada balvas nolikums; Gada-balvas-nolikums (2)

Pieteikuma anketa; Pielikums N1-ankete.

Paveiktais darbs. paveiktais darbs.

CV, eseja par paveikto, atbalsta vēstules un citi papildus materiāli  raksta brīvā formā.

Tomēr mazliet gribu parunāt par esošo situāciju konkursā. Uz augusta beigām bija iesūtīti tikai 3 pieteikumi. Es atvainojos šiem pieteicējiem par termiņa izmaiņām un lūdzu tos papildināt jaunā termiņa beigās. Bet vai tad mums ir tikai 3 ievērības cienīgi optometristi?

Es tā nedomāju. Mums ir daudz labu un ļoti labu speciālistu. Aicinu būt aktīvākiem gan pašiem optometristiem, gan darba devējiem. Tautai jāzina, ka ir tādi optometristi, kuri lieliski koriģē redzi. LOOA solās labākos izziņot masu mēdijos. Tāpēc saņemieties, metiet pie malas latviešu kautrību un pretendējiet uz izcilību.

V.Grabovskis

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: