Jauns tests aprīlī.

Boy-Studying-2

Pēdējā diena lai pieteiktos testam!

Pašlaik pieteikušies 16 dalībnieki.

Vēl var paspēt! Padomā!

Mazliet paslinkojām bet  beidzot saņēmāmies. Lūk pēdējais no pagājušajā gadā iesniegtajiem materiāliem testam. Tas ir Liānas Filimonovas darbs par medikamentu ietekmi uz acīm un redzi.

Līdz ar šo materiālu mūsu iestrādes par testiem ir izsmeltas. Laiks domāt par jauniem materiāliem, jaunām tēmām. Valde izsludina nākošo materiālu uzsaukumu. Sūtiet savus priekšlikumus. Materiālus gaidīsim uz E pastu looa@inbox.lv

Bet par Liānas materiālu. Trīs  nedēļas dotas, lai materiālu saprastu un apgūtu. 5.maijā veram vaļā testu. Jūsu pieteikšanās testam ir 5 Euro iemaksa LOOA kontā LV63HABA0551024631742

Lai Jūs varētu iekļaut testa veicēju sarakstā pieteikties vajag līdz 29.aprīlim.

Veiksmi testā.

Šeit ir mācību materiāls.

Populārāko_sistēmisko_medikamentu_ietekme_uz_acīm_un_redzi

Gada optometrists.

winnerVeidojot šo paziņojumu, domāju, kā to iesākt. Tad atcerējos bērnu dienu grāmatu”Sūnu ciema zēni”.  Tik traki jau optometristu ciemā nav, kā Andreja Upīša aprakstītajā “sūnu ciemā”. Bet ja ciemā nav interesantu notikumu, nav kustības,  tad sūnas var sākt augt. Un optometristi, pēc LOOA valdes domām,  grib zināt, kurš ir tas Ješka, kurš atvedīs laimes lāci, pēc kura līdzināties. Tāpēc valde nolēma nodibināt balvu”Gada optometrists”. Valdes ideja ir tāda, ka optometristiem ir pašapliecināšanās gēns un katrs no viņiem gribēs parādīt savu varēšanu. Tāpēc būs tusiņš, no kura labumu gūs  gan optometristi, gan viņu klienti. Aicinu optometristus iepazīties ar LOOA balva “Gada optometrists”nolikumu. Tas ir šeit. Gada-balvas-nolikums (2)

Šogad periods par kuru notiks vērtējums ir par periodu no gada sākuma līdz 31.augustam.Īsāks laika periods saistās ar to, ka valde strādā, lai dabūtu projektu saistītu ar šo balvu. Cerams, ka “Gada balvas” liktens būs labvēlīgs un tā pastāvēs ilgāk par vienu gadu.

Balvai var pieteikties pats pretendents, to var pieteikt draugi un darba vieta.

Lai pieteiktos jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. pieteikuma ankete, skat šeit. Pielikums N1-ankete.
  2. informācija par paveikto darbu, skat šeit paveiktais darbs.

Vēlamas, bet nav obligātas  atsauksmes no kolēģiem, darba devējiem un klientiem.

Nu tā! Starts ir dots. Kurš būs pirmais “Gada balvas” laureāts. To mēs uzzināsim 2016.gada oktobrī.

V.Grabovskis

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: