Kā iestāties LOOA?

Saskaņā ar asociācijas statūtiem jaunu asociācijas biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta sekojoši:

  • Par biedru var kļūt optometristi, optiķi un citas ar primāro redzes aprūpi saistītas personas. Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, valdē iesniedz noteiktas formas rakstisku iesniegumu, kur apliecina, ka iepazinusies ar Biedrības statūtiem, apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
  • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Biedra_iestasanas_iesniegums_2022

Aizpildītais, parakstītais un ieskenētais iesniegums PDF formā ir jānosūta uz e-pastu looasociacija@gmail.com.

Informācija par maksājumiem (no 2022. gada):

LOOA biedra maksājums (reizi gadā) 30 EUR
LOOA biedra maksājums studentam (reizi gadā) 10 EUR
LOOA biedra statusa atjaunošana 10 EUR

Rekvizīti:

Nosaukums: Latvijas Optometristu un optiķu asociācija

Reģistrācijas numurs: 40008029786

Banka: Swedbank, konta numurs LV63HABA0551024631742

Piezīmēs jānorāda, par kuru biedru tiek maksāts un par kādu periodu tiek maksāts.

Piemērs: „Pēteris Acītis, biedra nauda par 2022.gadu EUR 30”

 

 

 

 

Latvijas optiķu un optometristu asociācijas statūti.

img-16LOOA statūti ir piedzīvojuši jau trešo redakciju. Pamatu pamats ir 1997.gadā izstrādātie asociācijas statūti. Tie ir LOOA dibināšanas statūti.   2006.gadā uzņēmumu reģistrs vienkāršoja statūtu formu ieviešot īsus, formālus, vienas lappuses  statūtus.

Jaunā statūtu redakcija tika izstrādāta un apstiprināta  2015.gadā. Jaunie statūti ietver nepieciešamās sadaļas veselības aprūpes specialitātēm.
Pielikumā ievietoti gan pirmie vēsturiskie statūti, gan jaunie, darbojošies un 2019.gadā apstiprinātie statūti

LOOA _statuti _2019

looa pirmie 1997.gada statūti

 

Zinātniskā un klīniskā konference februārī. Papildus nosaukums “Re kur tie sertifikācijas punkti nāk”.

eye-trackingKatra gada sākumā tiek organizētas divas konferences optometrijā. Zinātniskā konference notiek Latvijas Universitātes zinātniskās konferences ietvaros. Šogad zinātniskā konference notiks 14.februārī optometrijas nodaļas telpās Ķengaraga ielā 8. Sākums plkst 9.00.  Zinātniskā konference,  tā ir atskaite par to, kas ir darīts gada laikā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā redzes pētījumu jomā. Nodaļā  maģistru programmā studē  45 studenti. Studiju laikā, piepalīdzot pasniedzējiem,  viņi veic visdažādākos pētījumus. Šo pētījumu rezultāti tad arī tiks atspoguļoti konferences referātos. Zinātniskās konferences programmu skatīt šeit. LU 72.zinātniskā konference
Otro konferenci rīko LOOA kopā ar optometrijas nodaļu. (more…)

Optiķu izglītības prasības Eiropā.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eiropas optiķu un optometristu asociācija ir izstrādājusi vadlīnijas optiķu izglītībai Eiropā. Domājams, ka izstrādājot šo dokumentu tika ņemts vērā esošais optiķu izglītības stāvoklis Eiropā. Uzreiz jāatzīmē, ka  Esošais optiķu izglītības līmenis Eiropā ir augsts. Tas tāpēc, ka galvenie redzes korekcijas speciālisti vadošajās Eiropas valstīs ilgu laiku bija optiķi. Tikai Anglijā bija labi attīstīta optometrija, bet arī tur ir daudz un labi izglītotu optiķu. Līdz ar to, balstoties uz esošajām realitātēm, dokumentā nodefinētās prasības ir augstas. Optiķu kompetences vienības ieiet kā daļa no Eiropas diploma prasībām optometristiem. Atšķirības parādās tikai kompetences līmenī. Tur kur optometristam ir jāprot ,optiķim varbūt tikai jāzina vai jāsaprot. Mazliet nodemonstrēšu dažas no kompetences vienībām. Dokuments apraksta vienpadsmit  optiķa kompetences vienības.

(more…)

Optometrist, nepalaid garām izdevību.

konferenceOptometristiem ir vienreizēja izdevība iegūt jaunas zināšanas, sertifikācijas punktus, amata draugus,  piedaloties Eiropas Optometristu un Optiķu  Akadēmijas  konferencē (EAOO) .  Konference notiks no 15 līdz 18.maijam tepat mums blakus , tikai 670 km attālumā, Varšavā. Tik tuvu Latvijai vēl neviena no šīs organizācijas konferencēm nav bijusi. Tas paver tiešām labu izdevību paburzīties savas nozares speciālistu kompānijā, citus apskatīt un sevi parādīt.  Iesēdies mašīnā un kopā ar draugiem jau pēc 8 stundām esi Varšavā. Eiropas Optometrijas akadēmija ir Eiropas galvenā optometristu organizācija, kura organizē zinātniskas un praktiskas Old-Town-Warsawkonferences, lai sapulcinātu kopā nozares ekspertus. Tas paver iespējas  apmainīties ar zināšanām gan akadēmiskajiem speciālistiem, gan arī praktiķiem.  Citu līdzīgu saietu Eiropā nav. Parasti konferences ir akadēmiskas un veltītas noteiktam tematam. Dotā konference varētu teikt ir ar prakrisku novirzienu un runā par tematiem kurus katram optometristam būtu jāzina.
Konference Varšavā ir trešā šāda konference, kuru organizē EAOO.  Triju gadu laikā konference ir iekarojusi speciālistu ievērību.
Konferencē būs ielūgtie vadošo speciālistu referāti, stendu referāti prezentācijas un praktiskās (Workshop) nodarbības.
Konference aptver nu ļoti plašu interešu loku. Tiks skatīti jautājumi par vecu cilvēku redzi, bērnu redzi,  miopiju un tās koriģēšanu, makulas deģenerāciju un glaukomu, korekciju ar brillēm un t.t., līdz par optometrijas izglītības jautājumiem.
Bez tam organizatori, Polijas puse, solīja Latvijas dalībniekiem dot dalības maksas atlaidi.

Konferences programma ir atrodama šeit.
20036bfc57b0485e9552ad4637d4d142

Konferences mājas lapa

EAOO mājas lapa.

V.Grabovskis

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: