Par Optiķiem, Optometristiem un asociāciju.

Latvijas optiķu un optometristu asociācija apvieno savās rindās fiziskas personas, kuras strādā redzes primārās aprūpes jomā. Tie ir redzes optiķi, optikas veikalu asistenti, optometristi un acu ārsti. Asociācija dibināta 1997. gada 14. jūnijā. 2013. gadā asociācijā bija 100 biedru. Šie speciālisti strādā optikas veikalos, redzes centros un slimnīcās.

(more…)

Oktobrī notika LOOA valdes sēde.

LOOA valde sanāca uz pirmo sanāksmi šajā rudenī. Dienas kārtībā galvenais jautājums- ārkārtas kongresa organizēšana.IMG_1329-1

Gadskārtējais kongres, kurš notika maijā, ievēlēja visas asociācijas institūcijas. Tomēr sakarā ar kvoruma problēmu, kongresa lēmumi nav leģitīmi. Tāpēc vajadzēs sanākt vēlreiz ārkārtas kongresā, lai apstiprinātu kārtējā kongresa lēmumus. Ir nolemts, ka ārkārtas kongress notiks 24.novembrī.
Šajā sakarā, Valde lūdz biedrus pēc iespējas ātrāk samaksāt biedru naudu. Tie, kuri nebūs samaksājuši līdz 15.novembrim, tiks atskaitīti no asociācijas biedru rindām.
Otrs jautājums, par kuru izcēlās plaša diskusija valdē, bija Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Vai LOOA vajag pieņemt Ekonomikas ministrijas piedāvājumu, kļūt par noteicošo ekspertu briļļu un optometristu pakalpojumu ārpustiesas strīdu izskatīšanā. Valde pie kopēja lēmuma nenonāca. Jautājums ir atklāts un katrs asociācijas biedrs var izteikt savas domas šajā jautājumā.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: