Optometristu sertifikācija. Kāpēc to vajag?

Ikvienā profesijā, kura ir saistīta ar cilvēku veselības aprūpi, profesionālim jārūpējas par savu tālākizglītošanu. Ja diploms ir iegūts, tad tas nenozīmē, ka tagad varēs „gulēt uz lauriem” un domāt, ka es tagad esmu pats labākais optometrists un man vairāk nav sevi jāizglīto. Mūsdienās tehnoloģijas strauji attīstās, līdz ar to arī redzes diagnostikas iespējas paveras daudz plašākas. Ne vienmēr visas jaunās metodes nonāks līdz Jūsu optometrista prakses vietai, taču zināt, ko, kā un kur var labāk novērtēt radušās aizdomas par pacienta redzes veselību, tas ir ļoti svarīgi optometrista ikdienas darbā.

Optometrijas profesijas reglaments nosaka, ka pēc diploma iegūšanas piecu gadu laikā sevi jāpilnveido un jāizglīto, lai varētu sertificēties jeb iegūt sertifikātu, kas apliecinās Jūsu praktiskās darbības likumīgo turpinājumu nākamos piecus gadus. Lai sertifikātu iegūtu ikvienam optometristam savlaicīgi jādomā par optometristu tālākizglītības punktu (OTP) iegūšanu. (more…)

LOOA 2013.gada vasaras pasākums.

Tradicionālais asociācijas vasaras pasākums notika Atpūtas kompleksā „Valguma pasaule”, Smārdē.
Šī ir vēsturiska vieta, kas pirmskara laikā piederējusi slavenā vācu komiķa Hainsa Erharda (Heinz Erhardt, 1909-1979) tēvam. Par to liecina liela instalācija pretim viesnīcai. Savukārt fotogrāfs Māris kundziņš atcerējās, ka viņš padomju laikā ticis arestēts, jo pienācis pa tuvu šai vietai. Padomju laikos te bija slēgta teritorija toreizējā PSRS Ministru padomes priekšsēdētāja A. Kosigina (1904-1980) un augsti stāvošu partijas biedru atpūtai.
Vasaras pasākums sākās ar parunāšanu. Uzlūgtais viesis fotogrāfs Māris Kundziņš stāstīja par dabas fotogrāfa sarežģīto darbu. Dažreiz ir jāveic gandrīz varoņdarbs, lai iegūtu tikai vienu labu bildi.
Pēc tam pusdienas viesnīcas restorānā. Pusdienas bija garšīgas. Pēc pusdienām pastaiga basām kājām pa baskāju taku. Apkārtne tiešām šeit skaista. Ezers, neliela upīte un skaists mežs.

Vairāk fotogrāfijas var apskatīt   šeit
http://vitolds.blogspot.com/2013/09/optometristu-asociacijas-2013gada.html

Kāpēc LOOA kongress nebija rīcības spējīgs.

Katru gadu, kā tas noteikts statūtos, LOOA rīko savu ikgadējo kongresu. Šogad kongresam bija īpaša nozīme, jo nākošajam periodam tika pārvēlēta asociācijas vadība. Kā vienmēr, jaunas vēlēšanas saistās ar jaunām cerībām.  Par LOOA prezidentu atkārtoti tika ievēlēts profesors Ivars Lācis. Tika ievēlēta jaunā valde un kvalifikācijas padome. Tas deva cerību, ka asociācijas darbs nākotnē varētu uzlaboties. Bet vai tā būs?  Neviens pretendents nebija gatavs stāstīt par to, ko tad viņš paveiks asociācijas labā. Likās, ka vēlētāji vairāk skatījās vai pretendents  ir šī goda cienīgs, bet ne to, ko gatavs darīt. (more…)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: