LATVIJAS OPTOMETRISTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS

Pieņemts

Latvijas optometristu un optiķu asociācijas

2015. gada 26. aprīļa 21. kongresā
(ar piedāvātajiem grozījumiem 18.02.2020)

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 4.panta 3.punktu

 

Latvijas optometristu un optiķu asociācija (turpmāk – LOOA) ir primārās redzes aprūpes sistēmā iesaistīto speciālistu biedrība, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības un citiem starptautiskiem standartiem atbilstošas primārās redzes aprūpes sistēmas un normatīvo aktu ieviešanu un uzturēšanu Latvijā.

Latvijas optometristu, optometrista asistentu un optiķu ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) ir primārās redzes aprūpes nozarē strādājošo optometristu, optometrista asistentu un optiķu darbības ētisko un tikumisko principu kopums, kas izstrādāts LOOA ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu primāro redzes aprūpi, ievērojot profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas.

Ētikas kodeksa ievērošanu uzrauga Ētikas komisija, kas ir medicīnas ētikas problēmu risināšanai (tai skaitā ar ārstniecības personu darbību un jaunām medicīniskajām tehnoloģijām saistītās problēmas) izveidota  un LOOA biedru ievēlēta komisija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu, LOOA statūtiem un nolikumu par LOOA ētikas komisiju.

Optometrista, optometrista asistenta un optiķa pienākums ir informēt LOOA par faktiem, kas kompromitē primāro redzes aprūpi vai sabiedrības drošību.

(more…)

NOLIKUMS par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

NOLIKUMS

par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

Pieņemts

Latvijas optometristu un optiku asociācijas

2015. gada 26. aprīļa 21. kongresā.

(more…)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: