Nolikums par OTP

Ikvienam optometristam jārūpējas par OTP iegūšanu. Tos var iegūt tālāk izglītojoties konferencēs, semināros, simpozijos, ko rīko LOOA un citas organizācijas vai biedrības. Attiecīgi pirms katra pasākuma, ko rīko ne LOOA, jāpainteresējas, vai pasākums ir pieteikts LOOA Kvalifikācijas padomē. Ja pasākums nav pieteikts, tad vai pēc tā apmeklēšanas būs iespējams iegūt izziņu vai sertifikātu, kas apliecina dalību tajā.

Ja pasākums nav iepriekš pieteikts LOOA Kvalifikācijas padomē, tad pēc tā apmeklējuma optometristam jāiesniedz individuālais pieteikums Individulais_pieteikums_FORMA_2015 par OTP piešķiršanu. Pieteikumus jāsagatavo pēc parauga Individulais_pieteikums_PARAUGS , jāparaksta, jāieskanē pdf formātā un jāpievieno apliecinošie dokumenti (konferences, semināra programmas, sertifikāti) un elektroniskā formātā jānosūta LOOA Kvalifikācijas padomei (looa-kp@inbox.lv).  Optometristu tālākizglītības kursu (semināru) pieteikumu word formātā. Pasakumu_pieteikums_LOOA_Kval_pad_2017

Optom_sertif_ Nolikums_2017

Uzvārda maiņa


 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: