LOOA Kvalifikācijas padomes PAZIŅOJUMS

LOOA Kvalifikācijas padomes

PAZIŅOJUMS

2016.gada 20.oktobrī LOOA Kvalifikācijas padome pieņēma lēmumu – sākot ar 2017.gada 1.janvāri neturpināt pieņemt optometristu individuālos OTP pieteikumus vairākas reizes gadā. Tas nozīmē, ka ikviena optometrista pienākums ir pašam rūpēties par papildus OTP uzskaiti (apliecinājumu krāšanu) ārpus pieteiktajiem un Kvalifikācijas padomē akceptētajiem pasākumiem, un tuvojoties sertifikāta beigu termiņam vismaz 3 mēnešus iepriekš iesniegt LOOA Kvalifikācijas padomē 5 gadu periodā sakrātos OTP apliecinājumus pēc tādas pašas shēmas, kāda ir bijusi līdz šim:

  • Pasākuma norises detalizēta programma
  • Pasākuma dalības sertifikāts
  • Konferenču dalību gadījumā – referātu kopijas, tēžu kopijas; publikāciju gadījumā – to kopijas

Savukārt pasākumu rīkotājiem turpmāk ir jāievēro pasākumu pieteikšanas nosacījumi:

  • Pasākumu jāpiesaka ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma norises datuma
  • Pasākuma norisē jāatļauj piedalīties kādam no Kvalifikācijas padomes locekļiem, kas vērtēs pasākuma kvalitāti.

Līdz ar to slēgtie uzņēmumu pasākumi, kuros drīkst piedalīties tikai attiecīgā uzņēmuma darbinieki, turpmāk netiek uzskatīti par optometristu izglītošanas pasākumiem, par kuriem tiek piešķirti OTP.

 

 

 

LOOA Sertificēto optometristu saraksts uz 2016.gada 20.oktobri.

thumbs_up_bciy (1)Sertificēto optometristu sarakstu skatīt šeit.

LOOA_sertifikati_20.10.2016 (1)

 

 

Kvalifikācijas padomes nolikuma jaunā redakcija.

LOOA valdes sēde 2016.gada 15.jūnijā ir apstiprinājusi kvalifikācijas padomes nolikuma jauno redakciju. Esiet laipni aicināti ar to iepazīties.

Kvalifikacijas_Padomes_Nolikums

 

 

Sertificēto optometristu saraksts uz 2015.gada 15.septembri.

sertifikātsKvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, veselības aprūpē strādājošiem speciālistiem, ir nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju un rūpēties par individuālo tālākizglītību. Latvijas optometristu un optiķu asociācija (LOOA) savus biedrus motivē rūpēties par savu kvalifikāciju un pilnveidot profesionālās prasmes. Kvalifikācijas pierādijums ir LOOA izsniegtais sertifikāts. Uz 2015.gada 15.septembri serifikācijas diplomi bija izsniegti sekojošiem optometristiem:

(more…)

Latvijas optometristu un optiķu asociācijas KVALIFIKĀCIJAS PADOME

 

Kvalifikācijas padomes locekļi.

GKrumina_foto

Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja

Gunta Krūmiņa

LU profesore, optometriste

ASvede_foto

Aiga Švede

LU docente, “Optio” optometriste

“Spīdolas optikas” un specializētās pirmskolas izglītības iestādes bērniem ar redzes traucējumiem “Saulespuķe” acu ārste

IMG_4450

Anda Balgalve

“Spīdolas optikas” un specializētās pirmskolas izglītības iestādes bērniem ar redzes traucējumiem “Saulespuķe” acu ārste

IMG_4400

Evita Kassaliete

LU lektore, “Optio” optometriste

IPetrovica_foto

Inese Petroviča

“Innovative optics” valdes locekle, “Acu kabinets” optometriste

lejupielāde

Inese Grabovska

“Fielmann” optometriste

IKezika_foto

Irina Kezika

“Fielmann” Rīgas reģiona vadītāja

www.optometristiem.lv projekta līdzautore

www.acim.lv projekta līdzautore

KCaune_foto

Krista Caune-Bērziņa

“Pasaules optikas” vecākā optometriste

SONY DSC

Linards Kovaļevskis

“Liko-R” un “Luxobaltic” valdes loceklis

Kontaktinformācija

e-pasts: looa-kp@inbox.lv

Nolikums par OTP

Ikvienam optometristam jārūpējas par OTP iegūšanu. Tos var iegūt tālāk izglītojoties konferencēs, semināros, simpozijos, ko rīko LOOA un citas organizācijas vai biedrības. Attiecīgi pirms katra pasākuma, ko rīko ne LOOA, jāpainteresējas, vai pasākums ir pieteikts LOOA Kvalifikācijas padomē. Ja pasākums nav pieteikts, tad vai pēc tā apmeklēšanas būs iespējams iegūt izziņu vai sertifikātu, kas apliecina dalību tajā.

Ja pasākums nav iepriekš pieteikts LOOA Kvalifikācijas padomē, tad pēc tā apmeklējuma optometristam jāiesniedz individuālais pieteikums Individulais_pieteikums_FORMA_2015 par OTP piešķiršanu. Pieteikumus jāsagatavo pēc parauga Individulais_pieteikums_PARAUGS , jāparaksta, jāieskanē pdf formātā un jāpievieno apliecinošie dokumenti (konferences, semināra programmas, sertifikāti) un elektroniskā formātā jānosūta LOOA Kvalifikācijas padomei (looa-kp@inbox.lv).  Optometristu tālākizglītības kursu (semināru) pieteikumu word formātā. Pasakumu_pieteikums_LOOA_Kval_pad_2017

Optom_sertif_ Nolikums_2017

Uzvārda maiņa


 

Kāpēc vajadzīga optometristu sertifikācija?

Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (pieņemts 20.06.2001) nosaka, ka optometrists ir veselības aprūpes speciālists (saskaņā ar šī Likuma 3.nodaļas 9.panta 2.daļas 8 apakšpunktu).
Kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, veselības aprūpē strādājošiem speciālistiem, ir nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju un rūpēties par individuālo tālākizglītību. Latvijas optometristu un optiķu asociācija (LOOA) savus biedrus motivē rūpēties par savu kvalifikāciju un pilnveidot profesionālās prasmes.
LOOA ir izveidojusi:
optometristu reģistru http://skolas.lu.lv/course/index.php?categoryid=132,
optometristu sertifikāciju,
un pārvaldes institūciju – LOOA Kvalifikācijas padomi, kuras darbību regulē LOOA statūti un “Nolikums” par optometristu sertifikāciju LOOA (apstiprināts 11.03.2015).

 

Kā iegūt sertifikātu?

Ja visi augstāk minētie punkti izpildīti, tad:

5 gadu laikā pēc kvalifikācijas diploma vai sertifikāta iegūšanas jāsakrāj 250 OTP (optometristu tālākizglītības punkti). OTP piešķiršanas kārtību reglamentē “Nolikums_par_sertifikaciju_2015  ” (apstiprināts 11.03.2015).

Ievēro!

Individuālie pieteikumi OTP piešķiršanai iesniedzami par iepriekšējo periodu līdz tekošā gada 28.02. LOOA OTP atskaites periods ir katru gadu no 01.03. līdz nākamā gada 28.02. Turpmāk individuālie pieteikumi tiks pieņemti tikai elektroniskā formā (parakstīti, ieskanēti pdf formātā, pareizi noformēti). Neskaidro jautājumu gadījumos konsultēties pa e-pastu: looa-kp@inbox.lv

Paraugus kā pareizi aizpildīt un pieteikt OTP, skatīt sadaļā http://www.optometrija.lv/?cat=25“”.

 

 

 


 

 

 

Kā iesniegt optometrista anketu?

1.Lejuplādējiet anketu. LOOA optometristu registra anketa

2.Elektroniski aizpildiet anketu (speciāli izveidota pdf formātā ar aizpildāmiem laukiem)

3.Izdrukājiet

4.Parakstiet anketu!

5.Ieskanējiet parakstīto anketu pdf formātā

6.Ieskanējiet optometrista kvalifikācijas apliecinošo diplomu pdf formātā

7.Iesūtiet dokumentus uz e-pastu: looa-kp@inbox.lv

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: