Atskats uz LOOA valdes sēdi 13.06.2023.

.

2023. gada 13. jūnijā tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

 • Starpvalžu periodā paveiktais (visi)
 • LOOA vasaras pasākuma organizēšana (K. Detkova)
 • LOOA dalība ECOO (A. Švede)

1.Starpvalžu periodā paveiktais

Valdes priekšsēdētāja Kristīne Detkova informē, ka veikta aktuālo rēķinu un nodokļu apmaksa, kā arī iesniegts nepieciešamais precizējums Valsts Ieņēmumu dienestā.

Sekretāre Anete Petrova informē par jaunās LOOA mājas lapas izstrādes progresu – izvēlņu struktūras optimizāciju, lai iekļautu valdes locekļu iesniegto ideju realizāciju.

Notikusi Sertifikācijas komisijas sēde, lai veiktu 17 optometristu sertifikāciju. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Aija Makovska atzīmē nelāgu tendenci, ka katrā no sertifikācijas periodiem komisijai nākas dažus optometristus meklēt un atgādināt par sertifikāta termiņa beigām. Komisijas locekļu pārslodzes dēļ nepieciešams tomēr atstāt sertifikāta termiņa beigu uzmanīšanu katra speciālista atbildībā, jo informācija par to, ka resertifikācijai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms optometrista sertifikāta darbības beigām, ir atgādināta daudzas reizes daudzos LOOA pasākumos. Savukārt katrs speciālists savu sertifikāta termiņu var noskaidrot Veselības inspekcijas reģistrā (pietiek meklētājā norādīt tikai uzvārdu un ieklikšķināt ķeksīti pie “neesmu robots”): https://registri.vi.gov.lv/apd

Notikusi pirmā jaunievēlētās Kvalifikācijas padomes sēde. Par Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Evita Kassaliete un par priekšsēdētājas vietnieku Edijs Ozols-Ozoliņš. Nākamā Kvalifikācijas padomes sēde notiks 26. vai 27. jūnijā. Kvalifikācijas padome uzsāka darbu pie optiķu/optometrista asistentu aptaujas izveides, lai noskaidrotu, kādu atbalstu šie speciālisti sagaidītu no LOOA, lai vairāk iesaistītu šos speciālistus LOOA biedru vidū.

Saņemts priekšlikums no Ineses Gansauskas par nepieciešamību LOOA biedru vidū apmainīt informāciju par kolēģiem, kas specializējušies noteiktās optometrijas jomās, lai visiem būtu pieejama informācija, pie kā nosūtīt pacientu specializētai aprūpei vai procedūrām (piemēram, vājredzība, specializētās kontaktlēcas, miopijas aprūpe u.c.). Ideju jāatīsta, lai noskaidrotu iespējami labāko risinājumu, jo speciālistu darba vietām ir raksturīga mainība, kā arī veidojas ilgstošu atvaļinājumu periodi – vai veidot saites uz dažādām redzes aprūpes klīnikām LOOA mājas lapā, vai veidot foruma veida informācijas apriti, kur nepieciešamības gadījumā var jautāt nepieciešamo vai sniegt atbildi, vai kādā citā veidā.

2.LOOA vasaras pasākuma organizēšana

LOOA ikgadējais vasaras seminārs šoreiz notiks 2023. gada 13. augustā Jaunķemeros restorānā “Neptūns”. Darbs pie semināra programmas izveides aktīvi norit. Līdz ko programma tiks līdz galam precizēta, tā kopā ar pieteikuma anketu tiks izsūtīta LOOA biedriem.

3. LOOA dalība ECOO

LOOA prezidente A. Švede pārstāvēja asociācija nesen notikušajā Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijas (EAOO) konferencē Poznaņā, Polijā. Tā kā iepriekšējā valdes sēdē A. Švede tika deleģēta izvirzīt Latvijas kandidatūru kādai no nākamajām EAOO konferencēm, tad tika noskaidrota papildus informācija. Šobrīd ir ļoti cieša saikne starp EAOO un ECOO (European Council of Optometry and Optics), līdz ar to konferenču organizēšanā kandidē tikai valstis, kas ir gan EAOO, gan ECOO biedri.

Lai Latvijas optometristiem, optiķiem, optometrista asistentiem un citiem redzes aprūpes nozares darbiniekiem sagādātu iespēju tepat Latvijā apmeklēt prestižu Eiropas līmeņa konferenci, kā arī popularizētu mūsu asociāciju un valsti, tika izvirzīts priekšlikums LOOA atjaunot dalību ECOO. ECOO arī piedāvā savas konsultācijas un ekspertīzi redzes aprūpes nozaru sakārtošanai valstiskā līmenī, kas var būtiksi noderēt bērnu redzes aprūpes sistēmas sakārtošanai Latvijā.

Pēc diskusijām un balsojuma valde nolēma:

 • Atjaunot LOOA dalību ECOO
 • Deleģēt LOOA prezidenti A. Švedi nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai un ECOO tuvākā uzņemšanas pasākuma apmeklēšanai Utrehtā rudenī
 • Uzrunāt lielākos Latvijas optikas uzņēmumus un redzes aprūpes klīnikas, lai atbalstītu LOOA dalību un savu biedru pārstāvēšanu ECOO

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 5. septembrī plkst. 18.00 tiešsaistē. Lai pieteiktos dalībai, aicinām LOOA biedrus sūtīt ziņu uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com.

Līdz septembrim noritēs LOOA valdes darbs attālinātā režīmā, reaģējot uz steidzamiem uzdevumiem un veidojot elektroniskos balsojumus.

MFD veselības grupa piedāvā darbu optometristam vai oftalmologam

.

LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” viesojas Gada optometriste I. Dilāne un dr. A. Balgalve

.

2023. gada 1. jūnijā Latvijas Radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” viesojās LOOA konkursa “Gada optometrists 2022” laureāte Ilze Dilāne kopā ar dr. Andu Balgalvi.

Aicinām noklausīties raidījuma ierakstu šeit.

.

.

SIA Mobile Optic piedāvā darbu optometristam

.

.

 

Dr. Lūkina acu klīnika aicina darbā optometristu

.

.

RSU Zinātniski praktiskā medicīnas tiesību konference

.

2023. gada 16. jūnijā 10.00 klātienē Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā Rīgas Stradiņa Universitātē notiks Zinātniski praktiskā medicīnas tiesību konference.

Dalība konferencē ir bez maksas. Optometristiem (funkcionālajiem speciālistiem) par konferences apmeklējumu tiks piešķirti 6 TIP, ārstiem 4,7 TIP.

Konferences galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un zināšanu nodošana attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā, raugoties gan no tiesību, gan ētikas viedokļa. Lai sasniegtu noteikto mērķi, konferences laikā uzaicinātie pētnieki, juristi, ārstniecības personas prezentēs savus pētījumus attālināto veselības aprūpes pakalpojumu jomā, īpaši akcentējot tiesiskos problēmjautājumus.
Konferencē aicināti piedalīties visa ārstniecības personas un tiesību zinātņu speciālisti!

Konferences programma šeit.

Reģistrācija līdz 1. jūnijam šeit.

.

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 09.05.2023.

.

2023. gada 9. maijā tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

 • Starpvalžu periodā paveiktais (visi)
 • Atskaite par LOOA 29. kongresu (A. Petrova)
 • Kādu ziņu nodot EAOO ikgadējā konferencē? (A. Švede)
 • Dažādi

1.Starpvalžu periodā paveiktais (visi)

LOOA valdes priekšsēdētāja K. Detkova kopš iepriekšējās valdes sēdes veikusi dažādu rēķinu apmaksu. Pārskaitītas autoratlīdzības Sertifikācijas komisijas loceklēm saskaņā ar Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas A. Makovskas iesniegto priekšlikumu marta valdes sēdē. Veikta LOOA sekretāres A. Petrovas darba apmaksa kopā par 2 gadiem (2021. un 2022. gadu). Samaksāts rēķins par grāmatvedības pakalpojumiem VID atskaišu sagatavošanā, kā arī veikta samaksa par ēdināšanu nule notikušajā LOOA kongresā. Taču kongress nesis arī ieņēmumus LOOA budžetā, jo piedalījās 6 komersanti ar informatīvajiem stendiem un 1 maksas referātu.

K. Detkova un J. Dzenis tikušies ar juristi Katrīni Pļaviņu Miku, lai turpinātu darbu pie stratēģijas, kā panākt konstruktīvu komunikāciju par Veselības ministriju par bērnu redzes skrīningu. Šobrīd LOOA joprojām nav saņēmusi atbildes uz visiem nosūtītajiem iesniegumiem.

Ir uzsākts darbs pie LOOA vasaras pasākuma organizēšanas. Tradicionāli šis brīvā formāta izbraukuma seminārs notiek augusta sākumā. Atkarībā no norises vietas pieejamības šogad tas varētu būt 6. vai 13. augusts. Līdz ko tiks pabeigts darbs pie plānošanas un apstiprināta vasaras semināra norises vieta, tā tiks izziņots arī prezīcais norises datums. Ceram tikties augustā tik pat kuplā pulkā kā pagājušā gadā un vēl lielākā!

2. Atskaite par LOOA 29. kongresu

A. Petrova sniedz atskaiti par 2023. gada 7. maijā notikušo LOOA 29. kongresu. Informācija par vēlēšanu rezultātiem un kongresa kopējo norisi jau publicēta LOOA mājas lapā un Facebook kontā. Dalību kongresā bija pieteikuši 145 interesenti. Kongresā no visiem, kas bija pieteikušies, ieradās 125. Neieradās 20 LOOA biedru. Papildus ieradās 9 LOOA biedri, kas nebija pieteikušies anketā. Līdz ar to kopējais kongresa dalībnieku skaits ir 134, no kuriem 130 bija LOOA biedri un 4 bija citi viesi.
Vēlēšanās piedalījās 121 LOOA biedrs, un tās noritēja veiksmīgi ar jaunievēlētām komisijām un gada optometristu.

3. Kādu ziņu nodot EAOO ikgadējā konferencē?

LOOA prezidente dosies uz Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijas (EAOO) konferenci. Valde pārsprieda un vienojās par jautājumiem, kurus no LOOA puses nepieciešams akadēmijā aktualizēt: cīnīties par vairāk un lielākām atlaidēm LOOA biedriem EAOO ikgadējo konferenču apmeklēšanai; noskaidrot EAOO līdzekļu izlietojuma pārskatu, lai varam izanalizēt, kā izlietota organizāciju dalības maksa; lai vairotu atpazīstamību un prestižu, kā arī dotu iespēju LOOA biedriem apmeklēt konferenci ar labiem lektoriem uz vietas, varam sniegt priekšlikumu organizēt EAOO konferenci 2025. gadā Latvijā.

4. Dažādi

4.1. Jauno biedru uzņemšana

Kopš pagājušās valdes sēdes tika saņemti 3 jaunu LOOA biedru pieteikumi, kas tika vienbalsīgi apstiprināti šajā valdes sēdē. Esam priecīgi LOOA biedru lokā uzņemt 3 Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas studentes.

4.2. Jaunā LOOA mājas lapa

A. Petrova valdei prezentē iestrādes jaunajā LOOA mājas lapā. Ir izveidots vizuālais noformējums, ieviesta sākotnējā struktūra un pievienota nepieciešamā funkcionalitāte notikumu kalendāram. Nepieciešams turpināt darbu pie satura ievietošanas. Jāsagatavo jauni šķirkļi, kas nebija iepriekšējā mājas lapas versijā par LOOA vēsturi un par optometrijas/optikas  nozari Latvijā kopumā. Nepieciešams arī pievienot lapai https komunikācijas drošības protokolu, kas iepriekš nav bijis. Darbs pie lapas izstrādes turpinās, lai pēc iespējas ātrāk (vasaras pirmā puse) LOOA biedri varētu uzsākt tās lietošanu.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 6. jūnijā tiešsaistē 18:00. Ja vēlies tikai paklausīties vai arī līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com.

.

 

 

Atskats uz LOOA kongresu 07.05.2023.

.

2023. gada 7. maijā LU Dabas mājā notika gadskārtējais LOOA kongress. Darba kārtībā bija gan LOOA struktūrvienību atskaites par darbu 2022. gadā, Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas komisijas vēlēšanas, gan Gada optometrista konkursa fināls, gan arī vairākas izglītojošas lekcijas. Kopumā kongresu apmeklēja 130 LOOA biedru.

Šeit var iepazīties ar LOOA struktūrvienību atskaitēm:

LOOA valdes atskaite /Kristīne Detkova/

Kvalifikācijas padomes atskaite /Gunta Krūmiņa/

Sertifikācijas komisijas atskaite /Aija Makovska/

Ētikas komisijas atskaite /Jeļena Slabcova/

Revidenta ziņojums /Linards Kovaļevskis/

Papildus LOOA struktūrvienību atskaišu pieņemšanas balsojumiem no LOOA valdes puses tika iesniegts priekšlikums kopsapulces dalībniekiem balsot par LOOA Goda biedra statusa piešķiršanu iepriekšējā valdes sastāva locekļiem – Andai Balgalvei, Vitoldam Grabovskim, Linardam Kovaļevskim, Guntai Krūmiņai, kā arī iepriekšējam LOOA prezidentam prof. Ivaram Lācim. Priekšlikums tika atbalstīts. Apsveicam jaunos LOOA Goda biedrus!

Svarīgās Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas komisijas vēlēšanas veiksmīgi noritēja un noslēdzās ar sekojošiem rezultātiem.

Jaunais Kvalifikācijas padomes sastāvs

7 optometristi: Kristīne Detkova, Ilze Dilāne, Evita Kassaliete, Jolanta Laugale, Karola Panke, Guna Pūce, Aiga Švede un 2 optiķi: Ieva Degtere, Edijs Ozols-Ozoliņš.

.

Attēlā no kreisās puses: Edijs Ozols-Ozoliņš, Ieva Degtere, Guna Pūce, Evita Kassaliete, Ilze Dilāne, Jolanta Laugale, Kristīne Detkova un Aiga Švede.

.

Jaunais Sertifikācijas komisijas sastāvs

7 resertificēti optometristi: Aija, Makovska, Ieva Ansone, Krista Caune-Bērziņa, Agnese Jēce, Zanda Ruskule, Jeļena Stūriška, Katrīna Ulberte.

.

Attēlā no kreisās puses: Jeļena Stūriška, Aija Makovska, Krista Caune-Bērziņa, Zanda Ruskule un Katrīna Ulberte.

.

Konkursa “LOOA Gada optometrists 2022” finālisti – Mārcis Bajaruns, Ilze Dilāne, Zane Jansone-Langina un Kristīne Muižniece uzstājās klīnisko gadījumu pārskatiem no savas pieredzes. Pēc tam apkopojot kongresā klātesošo LOOA biedru un Konkursa vērtēšanas komisijas balsojumus, tika noskaidrts, ka par Gada optometristi 2022 kļūst Ilze Dilāne! No sirds apsveicam un lepojamies!

Prezentācija par konkursa “LOOA Gada optometrists 2022” finālistiem /Jeļena Stūriška/

.

No kreisās: LOOA prezidente Kristīne Detkova, Gada optometriste 2022 Ilze Dilāne, LOOA prezidente Aiga Švede un LOOA 29. kongresa Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Sergejs Petručeņa.

.

Gada optometriste 2022 – Ilze Dilāne

.

Šeit pārējo lekciju materiāli:

Kontaktlēcu informācijas tiešsaistes resursi /Kristīne Detkova/

Optometrijas studiju programmas izmaiņas /Gunta Krūmiņa un Aiga Švede/

Ultra One Day kontaktlēcas /Vitālijs Piskunovs/

Moderno multifokālo lēcu dizaini /Pēteris Cikmačs/

Acu kustību vingrinājumi – atpūta vai treniņš? /Aiga Švede/

.

.

 

 

Alcon kontaktlēcu apmācības 2023 sadarbībā ar LOOA

.

Ir pagājis jau gandrīz gadsimts, kopš pasaule pirmo reizi uzzināja par PMMA kontaktlēcām, kas bija pirmās plastikāta kontaktlēcas pasaulē. Šis nozīmīgais zinātniskais sasniegums visā pasaulē pavēra jaunu ceļu kontaktlēcu lietotājiem pasaulē. Vēl ievērojamāk kontaktkorekcijas pasauli satracināja silikonhidrogēla materiāla ienākšana tirgū, un savu artavu ievērojamām izmaiņām ir devusi arī vienas dienas kontaktlēcu ienākšana tirgū. Šo gandrīz 25 gadu laikā, kopš silikonhidrogēla materiāla ienākšanas kontaktlēcu pasaulē, ir notikusi ievērojama evolūcija. Kontaktlēcu plauktos gozējas neskaitāmas vienas dienas un mēneša kontaktlēcas. Kā neapjukt šajā plašajā piedāvājumā un tiešām atrast piemērotāko katram pacientam?

Tieši ar uzsvaru uz iespēju iepazīt dažādas kontaktlēcas, tajās izmantotās tehnoloģijas, tehniskās specifikācijas un pielaikošanas iespējas katram pacientam, tiek organizētas šī gada Alcon apmācības sadarbībā ar LOOA. Apmācības tiek organizētas ar atkārtojumiem visa gada garumā, un ikviens interesents ir aicināts tās apmeklēt. Apmācību programma būs nemainīga un ir iespējams pieteikties uz sev ērtāko laiku.

Apmācību datumi un laiks: 26.05.; 19.06.; 03.07.; 25.08.; 04.09.; 29.09 un 23.10 no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Norises vieta: OC Vision mācību telpa/konferenču zāle, Elijas iela 17-4

Programma:

 1. Latvijas tirgū pieejamo vienas dienas KL salīdzinājums – tehniskā specifikācija, izmantotās tehnoloģijas, to sniegtie ieguvumi. (1,5 h)
 2. Latvijas tirgū pieejamo mēneša KL salīdzinājums – tehniskā specifikācija, izmantotās tehnoloģijas, to sniegtie ieguvumi. (1,5 h)
 3. Komforts un tā meklējumi KL lietotājiem. (1 h)

 

Aicinām pieteikties apmācībām, aizpildot anketu

 

Praktisko nodarbību dalībnieku skaits ir ierobežots. Katrā grupā maksimālais dalībnieku skaits 16. Pieteikšanās uz praktiskajām nodarbībām tiks reģistrēta atbilstoši pieteikšanās laikam (praktiskajām nodarbībām tiek reģistrēti tie dalībnieki, kas piesakās pirmie).

Par šo nodarbību apmeklējumu tiks piešķirti 5,3 tālākizglītības punkti.

.

.

LOOA 29. kongress 07.05.2023.

.

2023. gada 7. maijā (svētdienā) klātienē LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Magnum auditorijā notiks Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas gada centrālais notikums – ikgadējais kongress.

Laipni aicinām visus LOOA biedrus apmeklēt šo pasākumu, piesakoties šajā anketā līdz 30. aprīlim (ieskaitot).

Programmā paredzētas LOOA struktūrvienību atskaites par iepriekšējo gadu un ieskats nākotnes plānos. Paredzēti svarīgi balsojumi – Kvalifikācijas padomei un Sertifikācijas komisijai nepieciešams ievēlēt jaunus sastāvus. Kā arī LOOA biedru balsojumā tiks noskaidrots balvas “Gada optometrists 2022” laureāts. Pasākuma otrajā daļā klausīsimies kolēģu referātos par dažādām optiski-optometriskām jomām.

Aicinām ierasties no 10.30, lai savlaicīgi piereģistrētos un uzsāktu informatīvo stendu apskati. Kongress tiks atklāts 11.00.

Ja kādu iemeslu dēļ plāni mainās un ierasties nevarēsiet, tad lūdzam par to ziņot uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com līdz 30. aprīlim. Precīzs apmeklētāju saraksts dod iespēju optimāli plānot asociācijas līdzekļus kongresa organizēšanai.

Par dalību kongresā tiks piešķirti 8 TIP. Sertifikāti tiks sagatavoti un izsūtīti 2 nedēļu laikā pēc kongresa norises.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: