LOOA Gada optometrists 2022 – nominācijas

.

Ikgadējā Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas konkursā “Gada optometrists” ir saņemtas veselas 8 nominācijas! Lepojamies un izziņojam godpilnos kandidātus un aicinām ieskatīties fragmentos no konkursā iesūtītajiem raksturojumiem un pieteikuma vēstulēm. Konkursa kārtība paredz, ka vēlāk konkursa komisija no visiem nominantiem izvirzīs 3 līdz 5 finālistus, par kuriem LOOA biedru balsojums notiks LOOA kongresā klātienē maija sākumā. Bet pagaidām – iepazīstam un priecājamies par 2022. gada sasniegumiem īpaši izceltajiem kolēģiem!

Mārcis Bajaruns

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 10 gadi. SIA “VISION EXPRESS BALTIJA” optometrists.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, optikā pacientus izmeklē ar multifunkcionālu redzes analizatoru, ar kuru katram pacientam tiek veikta tonometrija, pahimetrija, radzenes topofrāfija, aberometrija, novērtēts priekšējās kameras kakts. Veic arī mentora pienākumus un piedalās kolēģu apmācībā.

Tālākizglītība:  2022. gadā apmeklēti 10 pasākumi (39 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 2 novadītie semināri; uzņēma skolnieku “Ēnu dienas 2022” ietvaros.

Raksturojums: Darbs Mārci nebiedē, viņš ir gatavs daudz un aktīvi strādāt, jo uzskata, ka  galvenais ir palīdzēt klientiem labāk redzēt. Viņš neatsaka ar savu pieredzi dalīties arī ar kolēģiem, iesaistās uzņēmuma veidotajās apmācībās, piedalās studentu praksēs un uzņem skolniekus ēnošanai.  Darba devējs, novērtējot Mārča darba rezultātus 2022. gadā, par izaugsmi pret iepriekšējo gadu, piešķīra “Dzīvā gara” atzinības zīmi. Mārcim rūp viss, kas notiek optikā. Neatkarīgi no tā vai tas skar pacientu izmeklēšanu, vai darbinieku darba kārtību, vai biznesa rādītāju uzlabošanu, viņš nav vienaldzīgs un gatavs iesaistīties. Viņam rūp arī sevis pilnveidošana, tādēļ Mārcis bieži sastopams optometristu tālākizglītības pasākumos.

.

Iveta Celherte

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 14 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste; pašnodarbināta persona un spīkere Baltijā kompānijai „Alcon Pharmaceuticals Ltd.”

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, nepieciešamības gadījumā bērniem ar progresējošu miopiju, nozīmēju miopijas konroles briļļu lēcas. Veic padziļinātās redzes pārbaudes, kas iekļauj izmeklējumus ar fundus kameru, tearskopu, meibogrāfu un aberometru. Sausās acs pacientiem nozīmē atbilstošu terapiju, diagnosticējot sausās acs veidu un pielāgojot ārstēšanas stratēģiju.

Tālākizglītība:  2022. gadā apmeklēti 9 pasākumi (25 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīti 6 profesionālie semināri, 1 meistarklase vairākos atkārtojumos; vadītas 2 studentu prakses.

Raksturojums: Iveta Celherte ir iedvesmojoša kolēģe un jaudīga optometriste. Paralēli optometristes darbam viņa vada seminārus, meistarklases un organizē konferences par kontaktkorekciju kā Alcon oficiālā spīkere. Iveta proaktīvi palielina kontaktlēcu penetrāciju Latvijā: 13% no viņas pacientiem pēc vizītes 2022.gadā aizgājuši ar kontaktlēcu recepti, 18% no tām ir multifokālo kontaktlēcu receptes – tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Latvijas optometristu kabinetos. Iveta ne vien uzklausa savus pacientus, bet piedāvā vairāk, nekā viņi prasa, izstāstot visas iespējas, kādas katram apmeklētājam ir iespējamas. Papildus profesionālajam sniegumam, Ivetas kolēģi izceļ viņas cilvēcīgās īpašības: atsaucību, laipnību, izpalīdzību un empātiju. Savā darba vietā viņa uztur kārtību un izstaro rāmu mieru, ļaujot pretoties ikdienas stresiem. Pat sastopoties ar negaidītām grūtībām, Iveta saglabā optimismu, netērē laiku priekš gaušanās, bet uzreiz meklē risinājumu, un arī atrod to!

.

Daiga Čerāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 8 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste.

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, pievērsusies miopijas kontrolei un  aktīvi darbojas arī sausās acs diagnostikā un rekomendē terapiju, kā arī konsultē par iespēju veikt IPL atbilstošajās klīnikās. Ikdienas darbā aktīvi pielieto tādus papildizmeklējumus kā fundus fotografēšana un perimetrija. Papildus optometrista tiešajiem pienākumiem darbojās kā mentors uzņēmuma privātzīmola kontaktlēcas „Diviniti” vēstnieka amatā.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 5 pasākumi (51 stunda apmērā).

Uzstāšanās: Novadīti 2 profesionālie semināri un 1 meistarklase; izveidota Diviniti kontaktlēcu produktu mājas lapa kontaktlēcu lietotājiem.

Raksturojums: Daiga ir pierādījusi sevi kā aktīvs plaša spektra optikas speciālists. Daiga veic ne vien bērnu profilaktiskās redzes pārbaudes, bet arī pilnu korekciju un miopijas kontroli ar īpašu dizainu briļļu lēcām. Tāpat daudz laika tiek ieguldīts mazo pacientu un viņu vecāku izglītošanā miopijas profilaksei. Tāpat Daigai pieder torisko kontaktlēcu izrakstīšanas īpatsvara rekordrādītājs: 39% no izrakstītajām receptēm. Viņa ir viena no retajiem darbiniekiem, kas spēj strādāt jebkurā līmenī: sagatavot un vadīt seminārus, apmācīt kolēģus, strādāt kabinetā, veikt pārdošanu optikas salonā, analizēt pārdošanas datus un pielāgot filiāles darbu labāku rezultātu sasniegšanai. Komunikācija ar kolēģiem, pieredzes apmaiņa ar Latvijas un Lietuvas optometristiem, pārrunājot un demonstrējot klīniskos paņēmienus un darba metodes, kas palīdz kontaktlēcu lietotājiem pievērst individuālu uzmanību, bija iela vērtība un stimuls attīstīties un arī Daigai pašai iespēja mācīties un augt.

.

Ilze Dilāne

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 21 gads. SIA “Optic Guru” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” optometriste.

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai, strādājot BKUS veic profilaktiskās redzes pārbaudes bērniem 3-4 gadu un 6 gadu vecumā. Lieliski pārzin multifokālo un bifokālo briļļu piemeklēšanu bērniem. Tāpat ikdienas sastāvdaļa ir šķielēšanas pacientu pilna izmeklēšana pirms šķielēšanas operācijas, sagatavošana strabologa konsultācijai, kopēja pacienta apspriešana, kā arī pēcoperācijas apskate un kontroles laikā pēc operācijas veikšanas. Pēc nepieciešamības veic fundus fotogrāfēšanu, datorizēto perimetriju, OCT, ultrasonogrāfiju, eksoftalmometriju, nosaka krāsu redzi un kontrastredzi, izmanto Cardiff kartes, lieto hess ekrānu.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 15 pasākumi (85 stundu apmērā).

Uzstāšanās: novadīts 1 profesionālais seminārs

Raksturojums: Kolēģi Ilzi raksturo kā aizrautīgu, uzticamu, izcilu, neatlaidīgu, empātisku optometristi, kas liek pacienta vajadzības augstāk par savējām. Darbs bērnu slimnīcā bieži sākas un beidzas vienā elpas vilcienā, tikai dodoties mājās sanāk apjaust, ka nav paēsts vai padzerts. Tas tādēļ, ka pacients ir svarīgāks, ir svarīgāk “ātrāk apskatīt mazo, kamēr nav miega laiks”, vai “kamēr vēl ir pacietība”, vai “pusdienas pagaidīs – nelikšu taču mazajam gaidīt”, vai “man mugura bija slapja apkārt viņam skraidot, taču redzes asumu dabūju”. Perfektas ir arī viņas pildītās kartiņās, tajās ir strukturēts pieraksts, saprotams rokraksts, ir atbildes uz visu, ko kolēģi varētu meklētu nākotnē. Ilze nepārtraukti meklē jaunus risinājumus, attīsta sevi. Viņa ir neapstādināma, viņai patīk rakt dziļāk nekā vairumam optometristu un lepojoties ar savu profesiju, Ilze saka, ka optometrija ir viena brīnišķīga pasaule, kurā nekad nav garlaicīgi.

.

Ilze Eriksone

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 8 gadi. SIA “OC Vision” vecākā optometriste, SIA “Dziedniecība” un  SIA “EyeProf”  optometriste

Profesionālā darbība:  Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, lielu vērību pievērš sausās acs diagnostikai un rekomendē terapiju. Oftalmoskopiju pārsvarā veic ar 78D vai 90D Volk lēcu. Darbojoties klīnikā kā papildizmeklējumu veic perimetriju un izmeklē krāsu redzi. 2022. gadā veica arī Vizionette/Pasaules optika/Lornete galvenās optometristes pienākumus, kas ietvēra optiku un optometristu snieguma datu analīzi un monitoringu.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 16 pasākumi (66,5 stundu apmērā).

Uzstāšanās: publicēti 3 raksti medijos, viens no tiem publicēts pat 6 internetportālos.

Raksturojums:  Ilze ir interesanta personība un neapšaubāmi jaudīga optometriste. Viņas darbaspējas ir apbrīnojami fantastiskas, jo optometrista pienākumus pilda trijās darba vietās. Ilze ir spēcīgs klīniskais optometrists. Mērķtiecīga izaugsme gadu no gada, aizvien vairāk iedziļinoties acu slimību diagnostikā un izpētē, vienlaikus dzelžaini ievērojot optometrista profesijas kompetenču robežas. Viņa ir viens no tiem speciālistiem, kuri cīnās līdz pēdējam, kombinē risinājumus, analizē neveiksmes un neaprobežojas ar standarta risinājumu masveida piemērošanu, bet katram pacientam piemēro visatbilstošāko. Ilze motivē gan sevi, gan kolēģus saglabāt pozitīvu domāšanu un mīlestību pret savu profesiju un darbu, mudina strādāt personiskāk, ar lielāku pacietību un sapratni. Kad vien ir kāda jauna konference, Latvijā vai ārvalstīs, Ilze turp tieksies un arī nonāks. Savukārt iekšējās apmācībās un treniņos Ilze ir glābējs, ja kāds kolēģis izkrīt no ierindas.

.

Zane Jansone-Langina

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 9 gadi. SIA “OC Vision”, SIA “Dr. Solomatina Acu Rehabilitācijas Un Redzes Korekcijas Centrs” optometriste. Latvijas Universitāte – lektore, zinātniskā asistente.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, pacientus konsultē sociālās rehabilitācijas jautājumos. Veicot pamatizmeklēšanu izmanto dažādus krāsu redzes testus, sausās acs diagnostikā pielieto arī interferometriju, meibografiju, NIBUT. Nepieciešamības gadījumā veic fundus fotografēšanu, glaukomas, kataraktas un keratokonusa skrīningu, OCT, VISANT, perimetriju, radzes topogrāfiju, aberometruju u.c. 2022. gadā palīdzēja piesaistīt acu ārstus Klīniskās prakses III studentu ambulancei, ar kuru palīdzību studentiem ir vairāk pieejas pacientiem ar acu slimībām.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 28 pasākumi (186 stundu apmērā). Apguva Mohindra retinoskopijas metodi un  darbu ar ZEISS VISANTE OCT.

Uzstāšanās: 10 optometristu pasākumos, no tiem 6 ārpus Latvijas; piedalījās 2 profesiju popularizējošos pasākumos; publicēts 1 raksts medijos, 2 zinātniskās publikācijas un Zanes vārds minēts arī 18 publicētās tezēs.13 stundu garumā vadījusi iekšējās apmācības klīnikā un 57 stundu garumā vadījusi LU klīniskās prakses studentiem. Izveidoti 2 posteri redzes aprūpes speciālistiem.

Raksturojums: Zane ir ļoti zinoša, un strādā ne tikai kā optometriste, bet arī kā lektore un zinātniskā asistente. Viņa māk labi uzklausīt un izzināt pacientu vajadzības un vēlmes, kā rezultātā viņa spēj atrast un piedāvāt pacientiem labākos individuālos un visatbilstošākos risinājumus pacientu vajadzībām un vēlmēm, un sniegt padomus redzes un acu veselības saglabāšanai. Viņa pārdomāti un mērķtiecīgi plāno savas profesionālās attīstības uzlabošanai nepieciešamos pasākumus optometrijas jomā. Viņa ne vien apmeklē un uzstājas dažādās vietēja un starptautiska mēroga konferencēs un semināros, bet arī palīdz to organizēšanā. Viņai patīk inovācijas un izaicinājumi profesionālajā jomā. 2022. gadā veidoja sadarbību ar ārvalstu institūtiem – attīstot zinātni un studentu iespējas tālākizglītībai ārzemēs. Aizvadītajā gadā pilnveidojusi prizmu rakstīšanu, attīstījusi jaunas metodes kataraktas diagnostikā, kuras atvieglos optometrista ikdienu nākotnē.

.

Alīna Kučika

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 14,5 gadi. SIA “VISION EXPRESS BALTIJA” un “DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS” optometriste.

Profesionālā darbība: Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām, optikā pacientus izmeklē ar multifunkcionālu redzes analizatoru, ar kuru katram pacientam tiek veikta arī  tonometrija, pahimetrija, radzenes topofrāfija, aberometrija, novērtēts priekšējās kameras kakts. Nepieciešamības gadījumā veic fundus fotografēšanu. Klīnikā, strādājot kopā ar profesoru un oftalmologiem, veic pacienta izmeklēšanu, kas iekļauj gan refrakcijas noteikšanu, gan veic dažādus papildizmeklējumus t.s. perimetriju, OCT utt..  Piedalās LU līgumpētījuma projektā, kur nodarbojas ar acu kustību uzlabošanas treniņu izpēti.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 4 pasākumi (19 stundu apmērā).

Uzstāšanās: 1 uzstāšanās ar prezentāciju LOOA un LU kopīgi organizētā klīniski praktiskā konferencē.

Raksturojums: Alīna ir ir lielisks profesionālis savā jomā. Kolēģi viņu raksturo kā atbildīgu, godīgu un uzticamu cilvēku kolektīvā. Viņai ir labas attiecības ar visiem komandas darbiniekiem. Viena no viņas galvenajām rakstura īpašībām ir pozitīva attieksme pret darbu un dzīvi. No viņas staro optometrista harisma. Un pacienti baudot šo harismu pie viņas nāk atkārtoti, jo viņa vienmēr gatava iesaistīties un risināt arī sarežģītākus gadījumus. Alīna nekad neatsakās pamēģināt arī ko jaunu, viņa vienmēr gatava pilnveidoties un attīstīties. Ar lielu interesi viņa ir iesaistījusies LU projektā, kur nodarbojas ar acu kustību uzlabošanas treniņu izpēti. 2022. gadā Alīnai bija iespēja optikā pastrādāt kopā ar oftalmoloģi, kurš veica cikloplēģiju, līdz ar to bija iespēja vairāk pievērsties akomodācijas problēmu risināšanai.

.

Kristīne Muižniece

Kopējais stāžs profesionālajā darbībā ir 9 gadi. SIA “GALLUS PRO” un AS “Veselības apvienības centrs” stuktūrvienības “AIWA” optometriste.

Profesionālā darbība: Veic mentora pienākumus, vadot stažēšanās praksi, LU akadēmiskajam personālam cieto gāzu caurlaidīgo kontaktlēcu jomā. Papildus refrakcijas noteikšanai un korekcijas nozīmēšanai ar visdažādākā dizaina briļļu lēcām un kontaktlēcām specializējas arī sklerālo un ortokeratoloījas lēcu nozīmēšanā. Sniedz speciālistiem konsultācijas, lai palīdzētu atrisināt Paragon CRT (ortokeratoloģijas lēcu) problēmsituācijas.  Padziļināti specializējusies tuvredzības kontrolē, izglīto vecākus pacientus par tuvredzības riskiem un iespējamām kontroles metodēm. Strādājot klīnikā izmeklē pacientus pirms refraktīvajām operācijām un arī veic viņu novērošanu pēc operācijas. Izmeklējot pacientus veic tādas papildizmeklēšanas metodes kā radzenes topogrāfiju, kā arī priekšējo un mugurējo daļu OCT.

Tālākizglītība: 2022. gadā apmeklēti 9 pasākumi (35 stundu apmērā).

Uzstāšanās: Vadīta stažēšanās prakse (100 stundu apmērā). 1 uzstāšanās ReTV. 1 uzstāšanās ar prezentāciju.

Raksturojums:  Kristīne vienmēr saglabā profesionalitāti un cieņpilni izturas pret visiem pacientiem, sākot no maziem bērnudārzniekiem līdz satrauktiem senioriem pirms operācijām. Kristīnei ir augsts ētikas līmenis, un to viņa cenšas ieaudzināt arī savos kolēģos un jaunajos speciālistos. Kristīne izglīto interesentus par specializētajām lēcām un aicina visus meklēt individuālu pieeju katram pacientam. Gadu gaitā Kristīnei ir izveidojies plašs pastāvīgo klientu loks, kas atkal un atkal atgriežas tieši pie viņas.

Kontaktkorekcija bija Kristīnes profesionālā prioritāte 2022. gadā. Šī gada laikā strauji pieauga sklerālo kontaktlēcu pacientu skaits. Vairumā šis lēcas tika piemeklētas pacientiem, kuriem citi korekcijas līdzekļi nedod vēlamo redze kvalitātes uzlabojumu vai acu operācijas ir kontrindicētas. Jo sarežģītāka pacienta radzene un refrakcija, jo lielāks gandarījums pašai Kristīnei, ka pacients var iegūt funkcionālu redzi, būtiski uzlabojot savu dzīves kvalitāti.

.

Konkursa laureātu vēsture:

Krista Caune-Bērziņa, “Gada optometrists 2016”

Aiga Švede, “Gada optometrists 2017”

Kristīne Detkova, “Gada optometrists 2018”

Evita Kasaliete, “Gada optometrists 2019”

Jeļena Slabcova, “Gada optometrists 2020”

Jeļena Stūriška “Gada optometrists 2021”

Kurš būs Gada optometrists 2022?

.

.

Kvalifikācijas padomes nolikums 2023

.

2023. gada 7. martā notikušajā LOOA valdes sēdē tika apstiprināta jauna Kvalifikācijas padomes nolikuma redakcija.

.

Pieņemts:

LOOA Valdes sēdē 2023. gada 7. martā

 

 

Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas

KVALIFIKĀCIJAS PADOMES

 

Nolikums

 I Vispārīgie jautājumi

 1. Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas (turpmāk – LOOA) Kvalifikācijas padome (turpmāk – Padome) ir Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas patstāvīga optometristu, optiķu un optometristu asistentu profesionālās uzraudzības institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir rūpēties par optometristu, optiķu un optometrista asistentu augsta kvalifikācijas līmeņa uzturēšanu.
 2. Padome darbojas saskaņā ar LOOA statūtiem, šo Nolikumu un LR normatīviem aktiem.

II Padomes darbības pienākumi un tiesības

 1. Padomes pienākumi:
  • nodrošināt augstu profesionālās kvalifikācijas kritēriju saglabāšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās darbības nozarē;
  • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās kompetences novērtēšanu;
  • aizstāvēt optometristu, optiķu un optometrista asistentu intereses profesionālās kvalifikācijas jautājumos komunikācijā ar dažādām institūcijām;
  • organizēt tālākizglītību optometristiem, optiķiem un optometrista asistentiem.
 2. Padomes uzdevumi:
  • veikt optometristu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”;
  • pēc asociācijas biedru un institūciju pieprasījuma sniegt izziņu par diploma atbilstību optometristu un optometrista asistentu izglītības prasībām, tālākizglītību līdz 2019. gada 31. decembrim un pārkāpumiem;
  • sagatavot noderīgu informāciju ievietošanai LOOA mājas lapā par optometristu, optiķu un optometrista asistentu kvalifikācijas jautājumiem.
 3. Personu kvalifikācijas novērtēšanā Padomes tiesības:
  • pieprasīt un saņemt no pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;
  • iekasēt maksu par izziņu izsniegšanu saskaņā ar LOOA apstiprinātu cenrādi.

III Padomes sastāvs

 1. Padomi pēc LOOA valdes priekšlikuma darbam uz četriem gadiem ievēl LOOA kopsapulce.
 2. Padome ievēl no sava vidus priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētājs nozīmē atbildīgo sekretāru, kas var nebūt no padomes.

 IV Padomes darba organizācija

 1. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.
 2. Padomes priekšsēdētājs:
  • organizē Padomes darbu;
  • nosaka Padomes sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
  • sasauc un vada Padomes sēdes;
  • nosaka Padomes locekļu pienākumus.
 3. Padomes pastāvīgie pienākumi tiek sadalīti Padomes locekļu atbildībā. Nesadalītie pienākumi paliek priekšsēdētāja atbildībā.
 4. Padome var veidot darba grupas, t.sk., piesaistot arī speciālistus ne no Padomes sastāva specifisku darbu uzdevumu veikšanai. Darba grupas atskaitās par paveikto Padomei.
 5. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes sēdes var sasaukt un vadīt LOOA Prezidents. Padomes sēdes var sasaukt arī trīs Padomes locekļi savstarpēji vienojoties.
 6. Padomes sēdes vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, vai Padomes deleģēts loceklis.
 7. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Padomes locekļi. Padomes lēmumi ir pieņemti, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem. Ja par lēmumu balso puse no Padomes locekļu skaita, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
 8. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot vai elektroniski. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis.
 9. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot personāliju apspriešanu, kad sēde tiek paziņota par slēgtu, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis. Visi balsojumi par personālijām ir aizklāti.
 10. Padome savā darbībā izprot neietekmējamības nozīmīgumu un nepieļauj interešu konfliktus.
 11. Padome neizmanto procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju.
 12. Padomes sēdes un visi pieņemtie lēmumi tiek dokumentēti.
 13. Padomes darba pārraudzību veic LOOA Valde.

.

Datne PDF:

Kvalifikācijas padome_Nolikums_2023

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 07.03.2023.

.

2023. gada 7. martā tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde.

Darba kārtība:

• Optometristu darba tendences Latvijā /dr. A. Balgalve/
• Starpvalžu periodā paveiktais /visi/
• Kvalifikācijas padomes atskaite par 2022. gadu /prof. G. Krūmiņa/
• Sertifikācijas komisijas atskaite par 2022. gadu /A. Makovska/
• Atskats uz LU un LOOA kopīgo klīniski praktisko konferenci (19.02.2023.) /A. Petrova/
• Gatavošanās LOOA kongresam /visi/
• Dažādi

1. Optometristu darba tendences Latvijā

Dr. Anda Balgalve dalās pārdomās par optometrista lomas izmaiņām pēdējo 20 gadu laikā redzes aprūpes nozarē. Pasaulē vērojamas tendences, ka optometristi vairākās valstīs (piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē) tuvinās oftalmoloģijas laukam, savukārt citās riskē kļūt par maznozīmīgu pakalpojumu papildus galvenajam pirkumam – brillēm. Abos gadījumos notiktu attālināšanās no optometrista profesijas unikalitātes – funkcionālas redzes traucējumu diagnostikas un risināšanas. Valstīs, kur optometristi konkurē ar oftalmologiem, optometrista izglītība nosaka iespējas diagnosticēt saslimšanas un pielietot daļu medikamentu. Pēdējā laikā jūtama arī ECOO (European Council of Optometry and Optics) ietekme, mēģinot citu Eiropas valstu optometrijas izgītību pietuvināt Apvienotās Karalistes modelim. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa Latvijas Universitātē visiem spēkiem aizstāv optometrista profesijas unikālo raksturu, nepārkāpjot kompetences robežas, kas noteiktas Latvijā.

Būtiski arī izvairīties no otras galējības – optometrista kā “piedevas” brillēm. Šajā ziņā pēdējā laika optikas pacientu paradumi doties katru reizi pie cita speciālista, sekojot izdevīgākajam briļļu pasūtījuma piedāvājumam, nevis regulāri doties pie sava speciālista, negatīvi ietekmē iespējas speciālistam novērot pacientus dinamikā. Būtu sabiedrībā jāaktualizē optometristu funkcijas un stiprās puses redzes funkcionālo traucējumu izzināšanā, kā arī jāinformē par ieguvumiem, izvēloties savu vienu speciālistu un pie tā atgriežoties regulāri. Šeit būtiski ir pašiem optometristiem uzrunāt savus pacientus un izskaidrot, cik būtiski ir novērot pacienta redzi ilgtermiņā. Svarīgākais – pacientam jādodas risināt savu redzes problēmu pie sava speciālista, nevis jādodas vienkārši nopirkt brilles.

2. Starpvalžu periodā paveiktais

 • 15. februārī noslēdzās pieteikumu iesniegšana konkursam “LOOA Gada optometrists 2022”. Ir saņemtas 8 optometristu kandidatūras no 4 dažādiem optikas uzņēmumiem. Šobrīd tiek sagatavota publikācija par visiem 8 kandidātiem, kas drīzumā tiks publicēta LOOA mājas lapā un Facebook kontā. Konkursa žūrija uzsāk arī darbu pie pieteikumu vērtēšanas, lai līdz aprīļa sākumam izziņotu konkursa finālistus.
 • Sekojot Veselības ministrijas uzdevumam izvērtēt, kurām ārzemju ārstniecības personām iespējams atcelt obligāto kvalifikācijas atzīšanu, ja tās Latvijā sniedz īslaicīgus pakalpojumus, tika LOOA valdes vārdā tika sagatavots atzinums, ka optometristiem, kas ierodas no ārzemēm, noteikti nepieciešams saglabāt prasību par kvalifikācijas atzīšanu pat īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā, jo izglītības ilgums uz līmeņi ļoti būtiski atšķiras dažādās valstīs (Latvijā tas ir viens no augstākajiem) un kvalifikācijas atzīšanas atcelšana radīs potenciālu risku pacientu redzes veselībai.
 • Sagatavota un nosūtīta vēstule LĀPPOS ar lūgumu pagarināt Sertifikācijas komisijas pilnvaru termiņu līdz kārtējam LOOA kongresam, kurā notiks jaunās Sertifikācijas komisijas vēlēšanas. Likumdošanā paredzēts šādu pagarinājumu pieļaut līdz nākamajām vēlēšanām, bet ne ilgāk kā uz gadu. Pašreiz aktuālais Sertifikācijas komisijas sastāvs tika ievēlēts 2019. gada 17. martā, līdz ar to komisijas 4 gadu pilnvaru termiņš beigsies 2023. gada 17. martā. Taču kongress ar vēlēšanām plānots maija sākumā.
 • Saņemts aizrādījums no LĀPPOS par novecojušu informāciju optometristu zīmogos. Tradicionāli optometristu zīmogos tika izmantots izglītības diploma numurs, taču kopš optometrista kļūšanas par ārstniecības personu 2020. gadā tiekam reģistrēti Veselības inspekcijas reģistrā, un tur katrs optometrists ir ieguvis ārstniecības personas identifikātoru. Šis identifikācijas numurs tad arī jānorāda zīmogos, ko optometristi kā ārstniecības personas izmanto. Šeit katrs var atrast savu Veselības inspekcijas piešķirto ārstniecības personas identifikatoru, meklējot reģistrā pēc personas uzvārda: Reģistrētās ārstniecības personas LOOA biedriem sagatavota un nosūtīta informatīva vēstule par šo jautājumu.
 • LOOA biedriem izsūtīti atgādinājumu par biedra naudas maksājumiem 2023. gadā. Atgādinām, ka standarta biedra naudas maksājums ir 30 eur/gadā un studentiem 10 eur/gadā. Maksājums jāveic uz LOOA kontu:

Biedrība “Latvijas Optometristu un optiķu asociācija”

Reģ.nr. 40008029786
Swedbank Konta nr. LV63HABA0551024631742

3. Kvalifikācijas padomes atskaite par 2022. gadu

Kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja prof. Gunta Krūmiņa informē valdi par padomes darbu 2022. gadā. Notiek gatavošanās LOOA kongresam, kurā notiks arī Kvalifikācijas padomes vēlēšanas. Ir sagatvota jauna Kvalifikācijas padomes nolikuma redakcija, iekļaujot papildus pienākumu – organizēt tālākizglītības pasākumus, paredzot iespēju veidot papildus darba grupas, nosakot nepieciešamību jaunajā Kvalifikācijas padomes sastāvā papildus 7 optometristiem, ievēlēt 2 optiķus/optometrista asistentus, lai veicinātu optiķu/optometrista asistentu tālākizglītību.

4. Sertifikācijas komisijas atskaite par 2022. gadu

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Aija Makovska informē valdi par komisijas darbu 2022. gadā. Kopumā notikušas 9 Sertifikācijas komisijas sēdes. Sertifikācijai 2022. gadā saņemti 18 pieteikumi (15 pirmreizēji un 3 atkārtoti), pēc eksāmenu pieņemšanas sertifikāti sagatavoti 10 optometristiem. Resertifikācijai saņemti 24 pieteikumi, un visi 24 optometristi arī tika resertificēti.

LĀPPOS uzdevumā veikti aprēķini par sertifikācijas un resertifikācijas procesa mūsdienu reālajām izmaksām par personu, lai nākotnē virzītu priekšlikumu par valsts atbalstu speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas maksas segšanai.

Sagatavots un nosūtīts atbalstošs viedoklis par iespējām apvienot LU optometrijas noslēguma eksāmenu ar sertifikācijas eksāmenu. Taču LĀPPOS ir vēl daudz citu specialitāšu, kurās nav tiks veiksmīgas sadarbības ar izglītības iestādēm, tādēļ optometristiem būtu jāparedz izņēmuma gadījums. Šobrīd nav paredzams, kad izdosies šādu kārtību LĀPPOS ieviest. LOOA gatava iesaistīties sarunās Veselības ministrijā, lai veicinātu šāda lēmuma pieņemšanu.

5. Atskats uz LU un LOOA kopīgo klīniski praktisko konferenci (19.02.2023.)

2023. gada 19. februārī notika LU Optometrijas un redzes nodaļas un LOOA kopīgi organizētā klīniski praktiskā konference. Konferenci tiešsaistē apmeklēja 188 identificējami dalībnieki (no kuriem 168 LOOA biedri, kam arī tika sagatavoti apmeklējuma sertifikāti un nedēļas laikā kopš konferences nosūtīti uz e-pastu) , 14 neidentificējami dalībnieki un 14 identificējami dalībnieki, kas pieslēdzās īsu laiku (sertifikāts netika sagatavots, ja dalībnieks piedalās īsu laiku).

6. Gatavošanās LOOA kongresam

LOOA kongress tiek plānots 2023. gada 7. maijā klātienē. Kongresa programmā bez ikgadējiem pārskatiem un Gada optometrista konkursa noslēguma (Gada optometrista konkursa finālistu uzstāšanās un biedru balsojums) notiks arī Kvalifikācijas padomes un Sertifikācijas komisijas vēlēšanas. Tādēļ aicinām LOOA biedrus apdomāt, un, ja saredzat sevī vēlēšanos aktīvi līdzdarboties, startēt kongresā vēlēšanās kādā no šīm struktūrām.

Tāpat aicinām komersantus pieteikties reklāmas stendiem (rakstot uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com), jo beidzot būs klātienes pasākums – iespēja dzīvē satikt vienam otru un uzzināt arī par jauniem produktiem nozarē.

7. Dažādi

Kopš pagājušās valdes sēdes tika saņemti 5 jaunu LOOA biedru pieteikumi, kas tika apstiprināti šajā valdes sēdē. Esam priecīgi LOOA biedru lokā uzņemt 1 jaunu optometristu un 4 optometrista asistentus.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 11. aprīlī klātienē 18:00.

.

 

Materiāli no LU un LOOA kopīgās klīniski praktiskās konferences 19.02.2023.

.

2023. gada 19. februārī tiešsaistē notika Latvijas Universitātes un Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas kopīgi organizētā klīniski praktiskā konference. Piedāvājam vēlreiz ieskatīties konferences materiālos.

LOOA aktualitātesKristīne Detkova
 
Optometrista asistenta profesijas attīstības iespējas LatvijāEva Beizitere, Kristīne Detkova
 
Moderno ofisa lēcu dizaini un to pielietojums optikā Edijs Ozols Ozoliņš, Pēteris Cikmačs
 
Mīksto kontaktlēcu lietotāju un redzes speciālistu informētība par aktuālajiem kontaktlēcu kopšanas noteikumiemRūta Vigule, Kristīne Detkova

Rūtas Vigules sagatavotās kontaktlēcu lietošanas instrukcijas: KL lietosanas instrukcijas
 
Zilo starojumu bloķējošie briļļu lēcu pārklājumi un zilo staru absorbcija materiālā: lietotāja pieredzeLinda Kvedere, Pēteris Cikmačs
 
Briļļu pasūtījuma parametru ietekme uz briļļu izgatavošanas ātrumuMāris Berkulis, Kristīne Detkova
 
Briļļu ietvaru stils un mode 2023Natālija Karpušina
 
Princips 20/80 optometrijāAnda Balgalve

Intermitējošās eksotropijas ārstēšanas iespējasKristīne Kalniča-Dorošenko, Aiga Švede

30 minūtes virtuālajā minigolfā – vai gaidāmas izmaiņas redzes funkcijās?Reičela Livitčuka, Tatjana Pladere
  
SD-OCT glaukomas skenējumu mērījumu atkārtojamība, reproducējamība un skrīninga   efektivitāte optometrijas praksēInese Petroviča, Paiman Emadi, Aiga Švede, Gatis Ikaunieks
 
Refraktīvās ķirurģijas iespējas presbiopijas vecuma pacientiemEvija Gulbinska, Guna Pūce

.

Kontaktlēcu lietošanas instrukcijas

.

Noderīgs materiāls!

Optometrista asistenta studiju programmas absolventes Lindas Kvederes sagatavotās lietošanas instrukcijas latviešu valodā dažādu lietošanas režīmu kontaktlēcu veidiem: KL lietosanas instrukcijas

.

.

Aicinājums kontaktlēcu lietotājiem piedalīties pētījumā

.

Pētījumam vari pieteikties aizpildot anketu https://forms.gle/8e3oK8ZWHzbT34EcA
Pētījuma autores ar Jums sazināsies un detalizētāk informēs par pētījuma norisi, kā arī atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

.

Uzmanību! Izmaiņas konferences norisē 19.02.2023.

.

LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference 2023. gada 19. februārī tehnisku iemeslu dēļ notiks nevis iepriekš izziņotajā BBB tiešsaistes vidē, bet jau daudziem ierastajā Zoom platformā. Līdz ar to pirms vairākām dienām LOOA biedriem izsūtītajā e-pasta vēstulē norādītā saite ir nederīga, bet tās vietā jālieto šo pieslēguma informāciju:

Topic: LU un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference
Time: Feb 19, 2023 10:00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82667048653?pwd=d2VQbjlSTHdWYkJITVkzbnJpaVVFZz09

Meeting ID: 826 6704 8653
Passcode: 428841

.

Pateicībā par sapratni,

Latvijas Optometristu un optiķu asociācija

.

Iespēja detalizēti novērtēt krāsu redzi

.

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa Latvijas Universitātē piedāvā iespēju jebkuram interesentam (ar vai bez krāsu redzes traucējumiem) piedalīties pētījumā un iegūt detalizētu krāsu redzes novērtējumu. Galvenais nosacījums – nav acu slimību vai vispārējās veselības traucējumu, kas izmaina krāsu redzi. Tādēļ laipni aicināti šo iespēju izmantot gan redzes aprūpes nozarē strādājošie, gan optikas nozares klienti. Potenciālajiem interesentiem jāpiesakās šajā anketā.

Pētījuma komanda būs ļoti pateicīga, ja redzes aprūpes speciālisti pavēstīs par šo iespēju arī saviem klientiem, kam tas varētu noderēt.

.

Atskats uz LOOA valdes sēdi 07.02.2023.

.

2023. gada 7. februārī tiešsaistē notika kārtējā LOOA valdes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši punkti:

 1. Paveiktais starpvalžu periodā
 2. LOOA biedra nauda 2023. gadā
 3. Ētikas komisijas atskaite par darbu 2022. gadā
 4. Dažādi

1. Paveiktais starpvalžu periodā

LOOA valde izskatīja un apstiprināja no savas puses Veselības ministrijas un Akadēmiskās informācijas centra nosūtītos dokumentus sakarā ar Latvijas Universitātes studiju virzienu “Veselības aprūpe”, kurā ietilpst arī Optometrijas studiju programmas. Plašāks slēdziens tika jau sagatavots un nosūtīts 2022. gada vasarā, taču, šobrīd tika izskatīti studiju virziena pārstāvju iesiegtie papildus skaidrojumi.

Ir veikts LOOA dalības maksājums Eiropas Optometrijas un optikas akadēmijā par 2023. gadu. Šogad joprojām tiks vērtēts, cik lielā mērā dalība šajā starptautiskajā orgnizācijā ir bijusi mums noderīga, lai saprastu, vai izmaiņas organizācijas struktūrā veicina tās attīstību un, vai turpināt LOOA dalību akadēmijā arī turpmāk.

Saņemtas ziņas, ka janvārī Rīgas Medicīnas koledžu absolvējuši pirmie Optometrista asistenta programmas absolventi. No sirds apsveicam gan studentus, gan pasniedzējus, jo šī izglītības programma ir būtisks solis uz vēl sakārtotāku redzes aprūpes un optikas nozari Latvijā.

LĀPPOS aptaujā visu tajā esošo ārstniecības organizāciju sertifikācijas komisijas par aktuālajām izmaksām sertifikācijas un resertifikācijas procesā, lai pēc tam vērtētu šo informāciju kontekstā ar šobrīd MK noteikumos norādīto cenrādi, kas ir spēkā kopš 2013. gada. Saskaņā ar Optometristu Sertifikācijas komisijas veiktajiem aprēķiniem, sertifikācijas process realitātē izmaksā vairāk nekā tas noteikts Ministru kabineta noteikumos, ņemot vērā eksāmena pieņemšanas ilgumu, darba stundas likmi optometristajas speciālistam un eksāmena telpu īri.

Turpinās gatavošanās LU un LOOA kopīgajai klīniski praktiskajai konferencei. Tiek apkopoti dalībnieku pieteikumi – vēl var paspēt pieteikties dalībai līdz 10. februārim šeit.

Līdz 2023. gada 15. februārim turpinās kandidātu pieteikšana LOOA konkursam “Gada optometrists 2022”. Šeit iepriekš publicētais raksts ar visu aktuālo informāciju, nolikumu un aizpildāmajiem dokumentiem.

2. LOOA biedra nauda 2023. gadā

Tā kā ir jau kādu brīdi sācies 2023. gads, tad pakāpeniski jāuzsāk atgādinājumu izsūtīšana par ikgadējo biedra naudas maksājumu veikšanu. Sākotnēji tiks ievākta informācija no komersantiem, kuri atbalsta savu darbinieku dalību LOOA, sedzot to biedra naudas maksājumus (drīzumā tiks izplatīta anketa, kur atbalstam pieteikties konkrēto uzņēmumu darbiniekiem). Pēc rēķinu sagatavošanas turpināsies individuālo ziņojumu sūtīšana LOOA biedriem, arī atsevišķi uzrunājot LOOA biedrus, kas pārcentīgi ir iepriekš veikuši vairākus maksājumus gadā un tādējādi izveidojuši uzkrājumu uz priekšu. Līdz ar to pareizākais darbības plāns – pieteikties atbalstam, ja jūsu darba devējs piedāvā segt LOOA biedra naudas maksājumu (pagājušajā gadā šādi lieliski uzņēmumi, kas atbalstīja savu darbinieku dalību LOOA un ar rēķinu palīdzību sedza savu darbinieku biedra naudas maksājumus bija OC VISION, OPTIC GURU un Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt). Ja iepriekš tas nav noticis, tad painteresēties pie sava darba devēja par šo iespēju, jo LOOA šādas apstiprinātas iniciatīvas gadījumā var sagatavot uzņēmumam vienu rēķinu par visu nepieciešamo darbinieku skaitu, tādējādi padarot šo procesu vienkāršāku. Ja darba devēja atbalsts nav attiecināms, tad sagaidīt LOOA vēstuli ar maksājumu statusa informāciju un/vai uzaicinājumu veikt maksājumu par 2023. gadu.

3. Ētikas komisijas atskaite par darbu 2022. gadā

Atskatoties uz LOOA struktūrvienību padarīto darbu pagājušajā gadā, no Ētikas komisijas priekšsēdētājas Karolas Pankes tika saņemta atskaite par LOOA Ētikas komisijas darbu 2022. gadā. LOOA ētikas komisija 2022.gadā nesaņēma nevienu prasījumu palīdzēt atrisināt strīdu starp pircēju un komersantu. LOOA Ētikas komisija turpināja pildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pārstāvju pienākumus PTAC. 2022. gada vasarā LOOA tika saņemts LĀPPOS aicinājums apspriest profesionālajās asociācijās un to ētikas komisijās jautājumu par Veselības ministrijas vēstuli Nr. 01-17.1/2928 “Par priekšlikumiem profesionālās disciplināratbildības regulējumam”, un lūgums sniegt priekšlikumus kopā ar attiecīgu pamatojumu disciplināratbildības jautājuma regulējumam. 2022.gada 14.jūlijā LOOA ētikas komisijas locekļi iesniedza sagatavoto priekšlikumu LOOA valdei izskatīšanai. Ētikas komisijas pārstāvji pagājušajā gadā arī piedalījušies tālākizglītības pasākumus, kas paplašina zināšanas šajā nozarē.

4. Dažādi

Tika saņemts pirmais jauna LOOA biedra pieteikums šajā gadā. Tas tika vienbalsīgi apstiprināts.

.

Nākamā LOOA valdes sēde notiks 2023. gada 7. martā tiešsaistē 18:00. Ja vēlies līdzdarboties, sūti ziņu uz asociācijas e-pastu looasociacija@gmail.com

.

Studiju kursi Optometrista asistenta programmā pavasara semestrī

.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (Hipokrāta iela 1, Rīga) piedāvā apgūt sekojošus studiju kursus Optometrista asistenta studiju programmā Brīvklausītāja statusā laika posmā no 01.02.2023 līdz 16.06.2023:

Filz1001 Stils, dizains un estētika veselības aprūpes jomā Kaiva Juraševska 2 Eksāmens OTRDIEN
ONLINE (8:30-10:05)
+5×45 min klātienē
67,50Eiro
RedZ2001 Redzes optika Pēteris Cikmačs 4 Eksāmens PIEKDIENAS
Klātiene (12:30 – 15:50)
135,0Eiro
Medi2205 Biofizikas un bioķīmijas pamati Kristiāna Kovtuna 2 Eksāmens PIEKDIENAS

Klātiene (12:30 – 11:50)
67,5Eiro

Šeit iespējams iepazīties ar brīvklausītāja statusa iegūšanas kārtību, kā arī iegūt iesnieguma veidlapu: Kārtība, kādā var iegūt brīvklausītāja statusu

Studiju kursa apguve un eksāmena nokārtošana ļauj saņemt sertifikātu un veidot studiju kursa pielīdzināšanu OPTOMETRISTA ASISTENTA programmas ietvaros, ja klausītājs vēlēsies vēlāk studēt šajā programmā. Optometristiem sertifikāts par studiju kursa apguvi dod iespēju iegūt tālākizglītības punktus atbilstoši kredītpunktu apjomam.

Iesniegumus – aizpildītus un ieskanētus, lūgums iesniegt LU RMK Studiju daļā līdz 13.02.2023. inta.fedotova@rmkoledza.lv

.

.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: